22 123 95 55
PL
Znajdź badanie

Test SANCO - badanie całogenomowe

4.30
Ocena użytkowników: 368 ocen

Jest to całogenomowe, nieinwazyjne badanie prenatalne z krwi matki

BADANIE określa RYZYKO wystąpienia U PŁODU WAD GENETYCZNYCH

Wykonanie takiego badanie wskazane jest dla wszystkich kobiet ciężarnych 

Badanie można wykonać od ukończonego 10. tygodnia ciąży 

DO 31.03.2024 KUPISZ TO BADANIE 100 ZŁ TANIEJ Z KODEM SANCO

W ramach pakietu badamy:

 • ryzyko aneuploidii wszystkich chromosomów
 • ryzyko ponad 430 zespołów delecji i duplikacji
 • płeć płodu

Badamy wolny DNA płodowy (tzw. cffDNA)

 • cffDNA pozyskuje się z krwi ciężarnej, po czym przeprowadzana jest jego analiza przy pomocy techniki NGS (Sekwencjonowania Nowej Generacji)

Badamy ryzyko:

 • ANEUPLOIDII WSZYSTKICH CHROMOSOMÓW - aneuplodie oznaczają nieprawidłową liczbę chromosomów. W ramach testu SANCO sprawdzane są aneuploidie wszystkich chromosomów - wśród takich wad wymienia się m.in. zespół Downa, Pataua, Edwardsa, Klinefeltera, Turnera, zespół XYY czy XXX. W przypadku wykrycia trisomii oznaczane jest także ryzyko wystąpienia mozaikowatości
 • PONAD 430 ZESPOŁÓW DELECJI I DUPLIKACJI - zespoły delecji i duplikacji polegają na utracie (delecje) lub podwojeniu (duplikacje) części materiału genetycznego. Test SANCO sprawdza zespoły delecji i duplikacji wszystkich chromosomów (poza chromosomami płci), które obejmują co najmniej 7 milionów par zasad – jest to rozdzielczość porównywalna z analizą kariotypu z płynu owodniowego (amniopunkcja). Wykrywane zespoły delecji i duplikacji to m.in. delecja 1p36, zespół Cri-du-chat (5p), duplikacja 12p, delecja 16p11.2-p12.2, duplikacja 16p11.2-p12.2, zespół Palister-Kilian, zespół kociego oka, delecja 2q33.1.

Co to jest i na czym polega test SANCO?

 • Test SANCO jest przesiewowym, nieinwazyjnym badaniem prenatalnym nowej generacji, polegającym na analizie materiału genetycznego płodu - pozakomórkowego, płodowego DNA (cffDNA), obecnego we krwi ciężarnej. Badanie można wykonywać od 10. tygodnia ciąży. Jest to jedyny całogenomowy test prenatalny wykonywany w Polsce.
 • Do przeprowadzenia testu niezbędna jest więc tylko próbka krwi (10 ml) matki. Pozyskiwany z niej cffDNA jest następnie poddawany analizie laboratoryjnej pod kątem obecności nieprawidłowości chromosomowych. Badanie wykonywane jest przy pomocy nowoczesnej metody NGS, czyli sekwencjonowania nowej generacji.
 • Test SANCO pozwala na ocenę ryzyka obecności u płodu nieprawidłowości w liczbie wszystkich chromosomów (np. zespół Downa, Edwardsa, Pataua, Turnera, Klinefeltera, XXX, XYY), a także zespołów delecji i duplikacji o wielkości co najmniej 7 milionów par zasad. W przypadku wykrycia trisomii oznaczane jest również ryzyko jej mozaikowatości. Ponadto, sprawdzana jest płeć płodu.
 • Badanie SANCO jest całkowicie bezpieczne dla płodu i ciężarnej, pacjentka nie musi się specjalnie przygotowywać do poboru krwi. Wykrywalność nieprawidłowości w przypadku tego badania wynosi ponad 99%, a odsetek wyników fałszywie dodatnich – poniżej 0,1%.
 • Jeśli wynik testu SANCO jest nieprawidłowy, zalecane jest przeprowadzenie diagnostyki inwazyjnej w celu postawienia ostatecznej diagnozy – nieinwazyjne genetyczne badanie prenatalne jest bowiem testem przesiewowym.

Test SANCO - badanie całogenomowe


1980.00 na stronie
2499.00 w placówce
Technologia badania:
Sekwencjonowanie Nowej Generacji
Czas oczekiwania na wynik:
do 9 dni roboczych

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce