22 123 95 55

Test NIFTY Pro

4.20
Ocena użytkowników: 406 ocen

To nieinwazyjne genetyczne badanie prenatalne wykonywane z krwi matki

Dzięki wykonaniu testu możliwe jest określenia RYZYKA wystąpienia WAD GENETYCZNYCH u płodu - wykonanie badania zalecane jest wszystkim kobietom w ciąży

PRÓBKA KRWI DO BADANIA POBIERANA JEST W MIEJSCU ZAMIESZKANIA PACJENTKI (WIZYTY DOMOWE) - W KATOWICACH, KRAKOWIE, WROCŁAWIU, WARSZAWIE, ŁODZI, GDAŃSKU, GDYNI, SOPOCIE, POZNANIU, SZCZECINIE ORAZ RZESZOWIE

Badanie można wykonać od ukończonego 10. tygodnia ciąży 

W ramach pakietu badamy:

  • ryzyko trisomii 21, 18, 13, 9, 16 i 22 chromosomu
  • ryzyko aneuploidii chromosomów płci
  • 84 mikrodelecji i mikroduplikacji
  • płeć płodu

Co to jest test NIFTY Pro i na czym polega?

  • Test NIFTY Pro jest nieinwazyjnym genetycznym badaniem prenatalnym, pozwalającym na ocenę stanu zdrowia rozwijającego się płodu. Test NIFTY Pro to zaktualizowana wersja testu NIFTY, który został wprowadzony w 2010 roku i do chwili obecnej przeprowadzono go na świecie ponad 5 000 000 razy.
  • Test NIFTY Pro obejmuje znacznie większy zakres wykrywanych wad płodu w porównaniu do testu NIFTY. Można go wykonywać już od 10. tygodnia ciąży.
  • Do wykonania testu NIFTY Pro konieczna jest tylko niewielka próbka (ok.10ml) krwi pobranej od ciężarnej - jest to więc test zupełnie bezpieczny dla matki i płodu. Z pobranej próbki krwi pozyskiwany jest pozakomórkowy DNA płodowy, który następnie poddawany jest analizie przy pomocy nowoczesnej techniki nazywanej Sekwencjonowaniem Nowej Generacji (NGS).
  • Test NIFTY Pro jest bardzo dokładny: wykrywalność nieprawidłowości u płodu szacowana jest na powyżej 99%, a odsetek rezultatów fałszywie dodatnich - na mniej niż 0,1%. Ryzyko niepowodzenia badania wynosi natomiast mniej niż 0,7%.
  • Należy jednak podkreślić, że mimo tak wysokiej skuteczności, test NIFTY Pro jest prenatalnym testem przesiewowym. Oznacza to, że w przypadku nieprawidłowego wyniku zalecane jest przeprowadzenie badania prenatalnego inwazyjnego.

Test NIFTY Pro


2290.00 na stronie
2459.00 
Technologia badania:
Sekwencjonowanie Nowej Generacji
Czas oczekiwania na wynik:
do 10 dni roboczych od otrzymania próbki przez laboratorium

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce