22 123 95 55

Zaburzenia przewodu pokarmowego w autyzmie

5.00
Ocena użytkowników: 8 ocen
Autyzm to zaburzenie neurorozwojowe, charakteryzujące się występowaniem tzw. triady autyzmu. Zaliczają się do niej – zaburzony rozwój społeczny, deficyty werbalnej i niewerbalnej komunikacji oraz zaburzenia zachowania. Ostatnio coraz większą uwagę zwraca się na rolę stanu układu pokarmowego oraz diety, w dobrostanie osób w spektrum, za sprawą wzrostu popularności diet eliminacyjnych (jak np. dieta 3x bez).

Choć jest to obszar wciąż eksplorowany przez naukowców, część przeprowadzonych dotychczas badań potwierdza, że u osób w spektrum, pewne zaburzenia przewodu pokarmowego występują wyraźnie częściej, niż w badanych grupach kontrolnych, a nieleczone patologie układu pokarmowego, mogą mieć negatywny wpływ na zaburzenia behawioralne osób w spektrum. 

Najpopularniejsze zmiany przewodu pokarmowego występujące u dzieci w spektrum:


-zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego – zaparcia, biegunki, choroba refluksowa przełyku;
-zespół nieszczelnego jelita;
-zaburzenia trawienia;
-zapalenie błony śluzowej jelit;
-zaburzenia równowagi mikroflory jelit (m.in. dysbiozy);
-nietolerancje pokarmowe;
-nietolerancja glutenu i kazeiny (mająca prawdopodobnie związek z tym że te białka uwalniają egzorfiny pochodzenia pokarmowego, które mają opioidowe działanie).

Zaburzenia przewodu pokarmowego współwystępujące u osób w spektrum – przegląd badań:


-u badanych dzieci wykazano zmniejszoną aktywność laktazy (czyli enzymu, który odpowiada za rozkładanie laktozy do glukozy i galaktozy), co może wpływać na nietolerowanie laktozy i związane z tym objawy ze strony układu pokarmowego;
-zwiększoną przepuszczalność jelita, zaobserwowano w badaniu, także u tych dzieci, które nie wykazywały typowych dla schorzenia objawów;
-badanie kału dzieci z autyzmem regresywnym ujawniło zwiększenie flory beztlenowej, z gatunku Clostridium, ponadto zastosowane leczenie wankomycyną przyniosło szybką poprawę w obszarze prezentowanych zaburzeń zachowania, efekt ten nie utrzymywał się jednak po odstawieniu antybiotyku;
-część dzieci wykazuje znaczną poprawę po zastosowaniu diety eliminacyjnej bez kazeiny i glutenu (przyczyn tego niealergicznego nietrawienia glutenu i kazeiny upatruje się w czynnikach genetycznych lub w patologiach jelita grubego).

Wielu rodziców na własną rękę poszukuje informacji na temat skuteczności diet eliminacyjnych, część lekarzy, w dalszym ciągu bowiem sceptycznie podchodzi do ich skuteczności. Choć w wielu przypadkach eliminacja szkodliwego alergenu pokarmowego przynosi pozytywne zmiany w zachowaniu – złagodzenie zachowań agresywnych, zaburzeń snu, poprawa funkcji poznawczych, należy pamiętać również o zagrożeniach płynących z takich działań na własną rękę. Dieta eliminacyjna i zaburzenia funkcjonowania układu pokarmowego, mogą bowiem predysponować w większym stopniu do występowania niedoborów w organizmie. Niedobory te, mogą być również potęgowane często współwystępującą wybiórczością pokarmową.

Warto monitorować następujące parametry:
-żelazo, ferrytyna, cynk;
-witaminy z grupy B oraz kwas foliowy;
-pH stolca;
-badanie zbiórki dobowej moczu;
-lipidogram. 


Bibliografia:

  1. Wasilewska J., Jarocka-Cyrta E., Kaczmarski M. (2009). Patogeneza zaburzeń przewodu pokarmowego u dzieci z autyzmem. Polski Merkuriusz Lekarski. Vol. 27, Nr. 157, s. 40-43.
  2. Winczur B. (2018). Zaburzenia współwystępujące z autyzmem – uwarunkowania rozwojowe, symptomy kliniczne i dylematy diagnostyczne. Polskie Towarzystwo Logopedyczne, Zarząd Główny. Vol. 47, Nr. 2, s. 243-263.
  3. Hozyasz K., Gryglicka H., Żółkowska J. (2010).Dieta bezglutenowa a leczenie zaburzeń ze spektrum autyzmu – skrótowy przegląd piśmiennictwa. Vol. 5, Nr. 4, s. 195-201.
  4. Pałka-Szafraniec K., Gmitrowicz A., Makowska I. (2018). Zaburzenia snu w a autyzmie. Psychiatria i Psychologia Kliniczna. Vol. 18, Nr. 4, s. 413-417.   

Aktualizacja: 2021-12-27

Data publikacji: 2021-12-27

Autyzm - badanie 121 genów, met. NGS


4999.00 na stronie
Technologia badania:
Sekwencjonowanie Nowej Generacji
Czas oczekiwania na wynik:
do 8 tygodni

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce

Masz pytania?

Zadzwoń, a chętnie na nie odpowiemy