Test na nietolerancję glutenu

środa 10:23 - 27.09.2017
Ocena Użytkowników (4 Ocen)
4.00
Test na nietolerancję glutenu
Nietolerancja glutenu przez organizm to dość powszechna przypadłość w polskiej populacji. Trwała nietolerancja glutenu o podłożu genetycznym nazywana jest celiakią lub chorobą trzewną, innym typem nietolerancji glutenu jest zaś ten zależny od przeciwciał IgG. Schorzenia te można prawidłowo zdiagnozować przy pomocy odpowiednich testów.

Czym jest gluten i na czym polega nietolerancja glutenu?

Gluten jest białkiem roślinnym, obecnym w niektórych rodzajach zbóż - znajduje się on między innymi w ziarnach pszenicy, żyta czy jęczmienia.

Trwała nietolerancja glutenu (celiakia)

Trwała nietolerancja glutenu, czyli celiakia, jest chorobą autoimmunologiczną o podłożu genetycznym i zalicza się do najczęściej wykrywanych nietolerancji pokarmowych. Szacuje się, że częstość jej występowania w Polsce wynosi 1 na 100 osób, jednak prawidłowo diagnozowana jest tylko niewielka ilość wszystkich przypadków. Celiakia może rozwinąć się w dowolnym wieku, najczęściej wykrywa się ją u osób pomiędzy 30. a 50. rokiem życia, u kobiet choroba występuje dwa razy częściej niż u mężczyzn. Ujawnieniu się celiakii sprzyjają takie czynniki jak ciąża, życie w ciągłym stresie czy okres dojrzewania.

U osób z celiakią, spożycie glutenu przyczynia się do zaniku kosmków jelitowych, które odpowiedzialne są za procesy wchłaniania poszczególnych składników pokarmowych. Zanik kosmków jelitowych upośledza więc mechanizmy wchłaniania, a to skutkuje występowaniem bardzo różnych objawów. Zalicza się do nich utratę masy ciała, zaparcia, wzdęcia, biegunki, bóle brzucha, niski wzrost i nadpobudliwość u dzieci, bóle głowy, bóle kostne, niedokrwistość, zaburzenia miesiączkowania czy występowanie stanów depresyjnych. Nieleczona trwała nietolerancja glutenu zwiększa ryzyko takich powikłań jak osteoporoza, poronienia samoistne, trudności z zajściem w ciążę, przedwczesna menopauza, zaburzenia neurologiczne (padaczka, polineuropatia), zaburzenia psychiczne czy nowotwory złośliwe przewodu pokarmowego (na przykład jelita cienkiego czy przełyku). Leczenie celiakii polega na całkowitej eliminacji produktów zawierających gluten z diety i odżywianie się w ten sposób przez resztę życia.

Nietolerancja glutenu zależna od przeciwciał klasy IgG

Innym rodzajem nietolerancji glutenu jest ta zależna od przeciwciał klasy IgG - jest to nietolerancja nabyta i odwracalna, nazywana również opóźnioną alergią na gluten. Do przyczyn jej rozwoju zalicza się między innymi przewlekłe stosowanie antybiotyków czy aspiryny, długotrwały stres, choroby autoimmunologiczne, choroby nowotworowe, infekcje bakteryjne i wirusowe, a także stosowanie chemioterapii lub radioterapii. W przebiegu IgG zależnej nietolerancji glutenu dochodzi do nadmiernej produkcji przez układ odpornościowy przeciwciał IgG specyficznych dla tego białka, co z kolei jest przyczyną występowania dokuczliwych symptomów. Wśród nich wymienia się bóle brzucha, wzdęcia brzucha, zaparcia, biegunki, mdłości, zmęczenie, osłabienie organizmu, migreny, bóle mięśni i stawów, trądzik, zmiany skórne, zaburzenia wzroku, trudności z zasypianiem czy zmiany w zachowaniu. Objawy te pojawiają się od 24 do 96 godzin od spożycia produktu zawierającego gluten. Nietolerancja glutenu zależna od IgG jest schorzeniem odwracalnym - jej leczenie polega zwykle na czasowym wykluczeniu tego składnika z diety.

Test na trwałą nietolerancję glutenu

Pakiet badań genetycznych w kierunku celiakii

Jeżeli występują u Ciebie takie objawy jak utrata masy ciała i łaknienia, przewlekłe zmęczenie, wzdęcia czy biegunki, wykonaj badanie genetyczne w kierunku celiakii.

Badanie wskaże poziom ryzyka związanego z zachorowaniem na:

celiakię

Dowiedz się więcej

Trwałą nietolerancję glutenu zdiagnozować można na kilka sposobów - przy pomocy testu serologicznego, biopsji błony śluzowej jelita cienkiego, a także poprzez wykonanie testu genetycznego.

W diagnostyce celiakii najczęściej zlecane są testy serologiczne, które polegają na pomiarze we krwi pacjenta poziomu przeciwciał specyficznych dla tej jednostki chorobowej. Do tych przeciwciał zalicza się przeciwciała EmA (przeciwko endomyzjum), przeciwciała DGP (przeciwko deamidowanej gliadynie) oraz przeciwciała tTG (przeciwko transglutaminazie tkankowej). Badania te mają dużą wartość diagnostyczną - obecność wyżej wymienionych przeciwciał we krwi osoby badanej potwierdza niemal jednoznacznie występowanie nietolerancji glutenu, jednak ich brak nie wyklucza tej choroby - niektórzy chorzy bowiem w ogóle nie wytwarzają takich przeciwciał.

Testem kluczowym w diagnostyce trwałej nietolerancji glutenu jest biopsja błony śluzowej jelita cienkiego i badanie histopatologiczne pobranych fragmentów - dzięki temu możliwa jest dokładna ocena kosmków jelitowych. Do badania pobiera się co najmniej cztery niewielkie fragmenty błony śluzowej, ocenia się je pod kątem obecności zmian charakterystycznych dla celiakii. Zmiany te obejmują zanik kosmków jelitowych, przerost krypt jelitowych i zbyt dużą ilość limfocytów śródnabłonkowych. Wynik badania dostosowywany jest do klas tzw. skali Marsha w modyfikacji Oberhubera, w której wyróżnia się cztery typy występujących zmian, typ trzeci (destrukcyjny, w którym stwierdza się przerost krypt jelitowych, naciek z limfocytów śródnabłonkowych oraz zanik kosmków) jest charakterystyczny dla celiakii. Typ drugi (rozrostowy, cechujący się przerostem krypt i naciekiem z limfocytów) może natomiast występować u osób, u których nietolerancja glutenu nie rozwinęła się jeszcze w pełni.

Bardzo ważną metodą przyczyniającą się do wykrycia choroby jest również test genetyczny na trwałą nietolerancję glutenu. Test ten opiera się na analizie DNA pacjenta pod kątem obecności w nim wariantów genetycznych HLA-DQ2 I HLA-DQ8 - warianty te predysponują do zachorowania na celiakię i znajdują się w materiale genetycznym 99% wszystkich osób cierpiących na to schorzenie. Należy jednak zaznaczyć, że u około 30% osób z takimi wariantami celiakia nie rozwija się. Do wykonania testu genetycznego wymagana jest tylko niewielka próbka materiału biologicznego (najczęściej krwi lub śliny), z której DNA jest następnie pozyskiwany. Test genetyczny na nietolerancję glutenu przeprowadza się tylko raz w ciągu całego życia, ponieważ materiał genetyczny każdego z nas nigdy się nie zmienia. Wykonanie badania genetycznego wskazane jest przede wszystkim dla osób:

  • z podejrzeniem celiakii (zwłaszcza gdy wynik testu serologicznego nie jest jednoznaczny),
  • znajdujących się w grupie podwyższonego ryzyka zachorowania - są to osoby, w rodzinach których występowały już przypadki celiakii lub chorzy na cukrzycę typu pierwszego, zespół Downa czy zespół Turnera (celiakia często współistnieje z tymi schorzeniami).
  • stosujących dietę bezglutenową, które nie przeprowadziły wcześniej badania na oznaczenie przeciwciał czy biopsji błony śluzowej jelita - brak glutenu w diecie skutkuje uzyskaniem fałszywych wyników tych testów.

Pakiet badań w kierunku nietolerancji pokarmowych

Dolegliwości takie jak przewlekłe zmęczenie, bóle brzucha, biegunki, wzdęcia, migreny, osłabienie organizmu często występują w przebiegu IgG zależnych nietolerancji pokarmowych, w tym nietolerancji glutenu. Jeżeli więc obserwujesz takie objawy u siebie, wykonaj badanie w kierunku nietolerancji najpowszechniejszych produktów spożywczych.

Dostępne testy na nietolerancje pokarmowe to:

IMMUNOdiagDIETA - 44 alergeny IgG

IMMUNOdiagDIETA - 88 alergenów IgG

IMMUNOdiagDIETA - 280 alergenów IgG

Dowiedz się więcej

Test na nietolerancję glutenu zależną od przeciwciał IgG

Nietolerancję glutenu zależną od przeciwciał klasy IgG można zdiagnozować przy pomocy testów z krwi, które polegają na pomiarze w niej stężenia przeciwciał IgG specyficznych dla glutenu. Do takich badań zaliczany jest test IMMUNOdiagDIETA - czyli proste i wiarygodne badanie wykonywane w laboratorium analitycznym. Aby możliwe było jego przeprowadzenie, niezbędna jest jedynie niewielka próbka krwi pobranej od pacjenta. Test ten pozwala na wykrycie nie tylko IgG zależnej nietolerancji glutenu, ale również wielu innych produktów z różnych grup pokarmowych (takich jak nabiał, mięso, owoce i warzywa, owoce morza, orzechy, kawy, herbaty). Wynik badania przedstawia dokładne oznaczenie ilościowe przeciwciał IgG wraz ze stosownymi zaleceniami żywieniowymi.

Każdy wynik ilościowy przypisywany jest do klas skali RAST/EAST, gdzie rezultat w klasie zero jest wynikiem prawidłowym, wyniki w klasie od 1 do 3 oznaczają słabo wyrażoną nietolerancję IgG zależną, a wyniki w klasie od 4 do 6 świadczą o obecności symptomów związanych z nietolerancją pokarmową. Jeżeli poprzez wykonanie testu potwierdzi się u nas występowanie IgG zależnej nietolerancji glutenu, możliwe jest podjęcie działań mających na celu doprowadzenie do cofnięcia się tego schorzenia - działaniem tym jest najczęściej czasowa eliminacja glutenu z jadłospisu lub ograniczenie glutenu w naszej diecie.

Statystyki:
0 komentarzy
7546 wyświetleń

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy - skomentuj pierwszy!

Celiakia

Badania genetyczne w kierunku celiakii pomogą Ci wykryć chorobę i zastosować odpowiednią dietę!

Celiakia

Dla osób, u których występują mało specyficzne objawy o trudnej do wyjaśnienia przyczynie, takie jak bóle i wzdęcia brzucha, biegunki czy utrata masy ciała i łaknienia.

Test wskaże poziom ryzyka związanego z zachorowaniem na:

celiakii

Cena badania:

239 zł