22 123 95 55
PL
main-search

Celiakia - badanie przeciwciał IgA (DGP IgA, tTG IgA, całkowite IgA), test Polycheck

5.00
Ocena użytkowników: 10 ocen

Jest to test serologiczny przeznaczony do diagnostyki celiakii, czyli trwałej nietolerancji glutenu.

Oferowane badanie jest testem immunoenzymatycznym, polegającym na pomiarze we krwi poziomu przeciwciał IgA swoistych dla antygenów: deaminowanego peptydu gliadyny (anty-DGP) i transglutaminazy tkankowej (anty-TtG). Oznaczane jest również stężenie całkowite przeciwciał IgA. 

Test warto wykonać u osób z podejrzeniem celiakii, u członków rodziny osoby chorującej na celiakię czy u osób ze zdiagnozowaną już celiakią, w celu monitorowania efektów zastosowanej diety eliminacyjnej.

Badanie wykonywane jest z próbki krwi żylnej. 

W ramach pakietu badamy obecność:

  • celiakii

W badaniu oceniane jest stężenie:

  • przeciwciał przeciwko deaminowanej gliadynie (anty-DGP) w klasie IgA,
  • przeciwciał przeciwko transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w klasie IgA,
  • całkowite stężenie przeciwciał IgA. 
Jest to immunoenzymatyczny test o charakterze blotu. Testy na przeciwciała w diagnostyce celiakii powinny być wykonywane tylko wtedy, gdy Pacjent nie stosuje diety bezglutenowej.

Badania serologiczne - narzędzie stosowane w diagnostyce celiakii

  • Celiakia (nazywana również chorobą trzewną) to trwała nietolerancja glutenu, która rozwija się na podłożu genetycznym i autoimmunologicznym. W przebiegu celiakii, układ immunologiczny produkuje autoprzeciwciała, które prowadzą do uszkodzenia kosmków jelitowych, co z kolei skutkuje zaburzeniem trawienia i wchłaniania składników pokarmowych.
  • Badania serologiczne są jedną z metod stosowanych w diagnostyce celiakii. Polegają one na sprawdzeniu, czy w pobranej od Pacjenta próbce krwi obecne są przeciwciała swoiste dla celiakii. W ramach oferowanego testu oznaczany jest poziom przeciwciał przeciwko deaminowanej gliadynie (anty-DGP) w klasie IgA oraz przeciwciał przeciwko transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w klasie IgA. Jeśli wynik badania będzie dodatni, zalecane jest przeprowadzenie biopsji jelita cienkiego w celu postawienia ostatecznej diagnozy.
  • W oferowanym badaniu oznaczane jest również stężenie całkowitego IgA - jest to bardzo ważne, ponieważ szacuje się, że około 10% osób chorych na celiakię ma niedobór przeciwciał IgA. Oznaczenie całkowitego poziomu przeciwciał IgA pozwoli na potwierdzenie / wykluczenie występowania tego niedoboru. W przypadku potwierdzenia deficytu przeciwciał IgA, w diagnostyce celiakii zalecane jest oznaczenie przeciwciał w klasie IgG. 

Celiakia - badanie przeciwciał IgA (DGP IgA, tTG IgA, całkowite IgA), test Polycheck


163.00 product-price-retail
179.00 product-price-sale
product-technology
BLOT
product-resultTime
do 14 dni roboczych

product-page-label-box1
product-page-label-box2