22 123 95 55

Celiakia - badanie przeciwciał IgA (DGP IgA, tTG IgA, całkowite IgA), test Polycheck

Jest to test serologiczny przeznaczony do diagnostyki celiakii, czyli trwałej nietolerancji glutenu.

Oferowane badanie jest testem immunoenzymatycznym, polegającym na pomiarze we krwi poziomu przeciwciał IgA swoistych dla antygenów: deaminowanego peptydu gliadyny (anty-DGP) i transglutaminazy tkankowej (anty-TtG). Oznaczane jest również stężenie całkowite przeciwciał IgA. 

Test warto wykonać u osób z podejrzeniem celiakii, u członków rodziny osoby chorującej na celiakię czy u osób ze zdiagnozowaną już celiakią, w celu monitorowania efektów zastosowanej diety eliminacyjnej.

Badanie wykonywane jest z próbki krwi żylnej. 

W ramach pakietu badamy obecność:

  • celiakii

W badaniu oceniane jest stężenie:

  • przeciwciał przeciwko deaminowanej gliadynie (anty-DGP) w klasie IgA,
  • przeciwciał przeciwko transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w klasie IgA,
  • całkowite stężenie przeciwciał IgA. 
Jest to immunoenzymatyczny test o charakterze blotu. Testy na przeciwciała w diagnostyce celiakii powinny być wykonywane tylko wtedy, gdy Pacjent nie stosuje diety bezglutenowej.

Badania serologiczne - narzędzie stosowane w diagnostyce celiakii

  • Celiakia (nazywana również chorobą trzewną) to trwała nietolerancja glutenu, która rozwija się na podłożu genetycznym i autoimmunologicznym. W przebiegu celiakii, układ immunologiczny produkuje autoprzeciwciała, które prowadzą do uszkodzenia kosmków jelitowych, co z kolei skutkuje zaburzeniem trawienia i wchłaniania składników pokarmowych.
  • Badania serologiczne są jedną z metod stosowanych w diagnostyce celiakii. Polegają one na sprawdzeniu, czy w pobranej od Pacjenta próbce krwi obecne są przeciwciała swoiste dla celiakii. W ramach oferowanego testu oznaczany jest poziom przeciwciał przeciwko deaminowanej gliadynie (anty-DGP) w klasie IgA oraz przeciwciał przeciwko transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w klasie IgA. Jeśli wynik badania będzie dodatni, zalecane jest przeprowadzenie biopsji jelita cienkiego w celu postawienia ostatecznej diagnozy.
  • W oferowanym badaniu oznaczane jest również stężenie całkowitego IgA - jest to bardzo ważne, ponieważ szacuje się, że około 10% osób chorych na celiakię ma niedobór przeciwciał IgA. Oznaczenie całkowitego poziomu przeciwciał IgA pozwoli na potwierdzenie / wykluczenie występowania tego niedoboru. W przypadku potwierdzenia deficytu przeciwciał IgA, w diagnostyce celiakii zalecane jest oznaczenie przeciwciał w klasie IgG. 

Celiakia - badanie przeciwciał IgA (DGP IgA, tTG IgA, całkowite IgA), test Polycheck


130.00 na stronie
145.00 w placówce
Technologia badania:
BLOT
Czas oczekiwania na wynik:
do 14 dni roboczych

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce