22 123 95 55
PL
Znajdź badanie

Celiakia - badanie przeciwciał IgG (DGP IgG, tTG IgG, czynnik Castle’a), test Polycheck

4.30
Ocena użytkowników: 6 ocen

To badanie przydatne jest w diagnostyce i różnicowaniu celiakii (trwałej nietolerancji glutenu) oraz niedokrwistości.

Jest to badanie immunoenzymatyczne o charakterze blotu. Test polega na pomiarze we krwi przeciwciał IgG swoistych dla transglutaminazy tkankowej (anty-TtG) i deaminowanego peptydu gliadyny (anty-DGP). Ponadto, w ramach panelu badane są również przeciwciała przeciwko czynnikowi Castle'a (czynnik wewnętrzny), co jest istotne w diagnostyce niedokrwistości. 

Test zalecany jest osobom z podejrzeniem celiakii (niestosującym diety bezglutenowej), osobom z podejrzeniem celiakii i z  niedoborem przeciwciał IgA czy osobom z potwierdzoną już celiakią w celu monitorowania skuteczności podjętej diety eliminacyjnej.

Materiał do badania stanowi próbka krwi żylnej.

W ramach pakietu badamy obecność:

  • celiakii
  • niedokrwistości

W badaniu sprawdzane są przeciwciała:

  • przeciwko transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w klasie IgG,
  • przeciwko deaminowanej gliadynie (anty-DGP) w klasie IgG,
  • przeciwko czynnikowi Castle'a (czynnik wewnętrzny, IF).
W diagnostyce celiakii testy na przeciwciała należy wykonywać tylko w przypadku niestosowania diety bezglutenowej. 

Badanie przeciwciał jako metoda wykorzystywana w diagnostyce celiakii

  • Celiakia (choroba trzewna) to schorzenie autoimmunologiczne o podłożu genetycznym, polegające na trwałej nietolerancji glutenu. W przebiegu celiakii dochodzi do wytwarzania przez organizm autoprzeciwciał, które skutkują uszkodzeniem kosmków jelitowych, co z kolei zaburza procesy trawienia i wchłaniania składników odżywczych. 
  • Jedną z metod wykorzystywanych w diagnostyce celiakii są testy przeciwciał. Testy te polegają na oznaczeniu poziomu przeciwciał specyficznych dla celiakii - w oferowanym przez nas teście sprawdzane są przeciwciała IgG przeciwko transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) oraz przeciwciała IgG przeciwko deaminowanej gliadynie (anty-DGP). 
  • Dodatkowo, w ramach badania oznaczane są przeciwciała przeciwko czynnikowi Castle'a (czynnik wewnętrzny, IF, ang. intrinsic factor). Jest to białko produkowane przez komórki okładzinowe śluzówki żołądka, dzięki któremu możliwe jest wchłanianie witaminy B12. Niedobór czynnika Castle'a prowadzi do niedoboru witaminy B12, pomimo jej prawidłowej zawartości w diecie. Może to skutkować np. niedokrwistością megaloblastyczną (niedokrwistością z niedoboru). 

Celiakia - badanie przeciwciał IgG (DGP IgG, tTG IgG, czynnik Castle’a), test Polycheck


163.00 na stronie
179.00 w placówce
Technologia badania:
BLOT
Czas oczekiwania na wynik:
do 14 dni roboczych

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce