Czym jest nietolerancja mleka?

poniedziałek 05:10 - 12.06.2017
Czym jest nietolerancja mleka?
Nietolerancją mleka często potocznie nazywana jest nietolerancja laktozy, czyli cukru zawartego w mleku. Schorzenie to rozwija się na podłożu genetycznym i w jego przebiegu, u chorego pojawiają się różne dokuczliwe dolegliwości po spożyciu mleka i innych produktów zawierających laktozę. Nietolerancja mleka może też pojawić się na skutek niewłaściwej odpowiedzi układu odpornościowego - w tym przypadku mamy do czynienia z tak zwaną nietolerancją IgG zależną.

Nietolerancja cukru mlecznego (laktozy)

Nietolerancja laktozy nierzadko nazywana jest nietolerancją mleka, jednak choroba ta polega na niedostatecznym trawieniu laktozy, czyli cukru mlecznego. Objawy u chorych pojawiają się więc nie tylko po spożyciu mleka, ale także innych produktów z laktozą, takich jak śmietana, maślanka czy kefir. Nietolerancja laktozy może rozwinąć się na skutek predyspozycji genetycznych, a dokładnie obciążenia zmutowanym genem LCT.

Mutacja w tym genie powoduje wytwarzanie przez organizm zbyt małej ilości laktazy (hipolaktazja) lub zupełny brak jej wytwarzania (alaktazja) - laktaza jest enzymem niezbędnym do prawidłowego trawienia laktozy. Zbyt mały poziom laktazy skutkuje upośledzeniem procesu trawienia laktozy, co z kolei prowadzi do wystąpienia dokuczliwych objawów po spożyciu produktu zawierającego laktozę. Wśród tych dolegliwości wymienia się biegunki, wzdęcia, nudności czy odwodnienie organizmu. Hipolaktazja ujawnia się najczęściej w okresie dojrzewania lub u młodych dorosłych. Alaktazja polega natomiast na nieposiadaniu zdolności do wytwarzania laktazy w żadnym stopniu i jest schorzeniem bardzo rzadkim - objawy choroby występują w pierwszych dniach życia niemowlęcia po spożyciu mleka matki lub mleka modyfikowanego z laktozą. Zalicza się do nich wymioty, kwaśne stolce czy wodniste biegunki. Zarówno hipolaktazja, jak i alaktazja to schorzenia nieodwracalne - ich leczenie opiera się na całożyciowym wykluczeniu produktów zawierających laktozę z diety.

Nietolerancja laktozy może ponadto rozwinąć się na skutek wtórnego (nabytego) niedoboru laktazy, co jest wynikiem działania czynników lub chorób prowadzących do uszkodzenia nabłonka jelita cienkiego, gdzie produkowany jest ten enzym trawiący laktozę. Schorzenia, które mogą doprowadzić do wtórnej nietolerancji laktozy to między innymi choroba Leśniowskiego-Crohna, celiakia, mukowiscydoza, infekcje żołądkowo jelitowe czy choroba Whipple’a. Wtórny niedobór laktazy może pojawić się także na skutek długotrwałego stosowania antybiotyków, chemioterapeutyków czy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, a także nadmiernego spożywania alkoholu. Wtórna nietolerancja laktozy może mieć charakter przejściowy lub utrwalony.

Pakiet badań genetycznych na nietolerancję laktozy

Jeżeli cierpisz na dolegliwości ze strony układu pokarmowego, takie jak bóle brzucha, biegunki, wzdęcia, wymioty, rozważ wykonanie badania genetycznego w kierunku nietolerancji laktozy.

Badanie wskaże poziom ryzyka związanego z zachorowaniem na:

nietolerancję laktozy

Dowiedz się więcej

IgG zależna nietolerancja mleka

Nietolerancja mleka może pojawić się na skutek nieprawidłowej odpowiedzi układu immunologicznego na ten rodzaj pokarmu. W przebiegu nietolerancji tego typu dochodzi do nadmiernej produkcji przeciwciał IgG specyficznych dla białek zawartych w mleku, co skutkuje występowaniem różnorodnych objawów klinicznych. Wśród przyczyn IgG zależnych nietolerancji pokarmowych wymienia się przewlekły stres, długotrwałe stosowanie takich leków jak aspiryna czy antybiotyki, stosowanie chemioterapii lub radioterapii, choroby nowotworowe i autoimmunologiczne czy ostre zakażenia bakteryjne i wirusowe. IgG zależne nietolerancje pokarmowe mogą rozwinąć się w dowolnym momencie życia (są częste zarówno u dorosłych, jak i u dzieci) i są odwracalne - leczenie polega najczęściej na czasowym wyeliminowaniu danego produktu z jadłospisu. Objawy w przebiegu IgG zależnej nietolerancji mleka występują zwykle dopiero po 24 godzinach od spożycia tego produktu, a zalicza się do nich wzdęcia, zaparcia, mdłości, biegunki, uczucie pełności, bóle brzucha, ale także zmiany na skórze, migreny, przewlekłe zmęczenie czy bóle mięśniowo-stawowe.

Jak wykryć nietolerancję laktozy?

W diagnostyce nietolerancji laktozy stosuje się kilka metod - wodorowy test oddechowy, pomiar glukozy po obciążeniu laktozą czy też badanie genetyczne.

Wodorowy test oddechowy opiera się na pomiarze stężenia wodoru w wydychanym przez osobę badaną powietrzu (po uprzednim spożyciu przez nią laktozy). Jeżeli nietolerancja laktozy rzeczywiście występuje, cukier ten ulega nadmiernej fermentacji w jelicie grubym ponieważ nie jest prawidłowo trawiony - to z kolei skutkuje wytworzeniem dużych ilości wodoru. Pierwszego pomiaru stężenia wodoru w powietrzu wydychanym dokonuje się jeszcze przed wypiciem wodnego roztworu laktozy na czczo. Następnie pacjent spożywa laktozę i mierzona jest zawartość wodoru w wydychanym przez niego powietrzu w określonych odstępach czasu - najczęściej dokonuje się pomiaru po godzinie oraz dwóch godzinach od spożycia laktozy, ale jest to zależne od placówki wykonującej badanie). Zbyt duże stężenie wodoru w powietrzu wydychanym świadczy o zaburzeniu procesów trawienia laktozy u pacjenta.

Pakiet badań w kierunku nietolerancji pokarmowych

Dolegliwości takie jak przewlekłe zmęczenie, bóle brzucha, biegunki, wzdęcia, migreny, osłabienie organizmu często występują w przebiegu IgG zależnych nietolerancji pokarmowych, w tym nietolerancji mleka. Jeżeli więc obserwujesz takie objawy u siebie, wykonaj badanie w kierunku nietolerancji najpowszechniejszych produktów spożywczych.

Dostępne testy na nietolerancje pokarmowe to:

IMMUNOdiagDIETA - 44 alergeny IgG

IMMUNOdiagDIETA - 88 alergenów IgG

IMMUNOdiagDIETA - 280 alergenów IgG

Dowiedz się więcej

Pomiar we krwi glukozy po obciążeniu laktozą to kolejne z badań pozwalających na wykrycie nietolerancji laktozy. Pierwszym etapem tego testu jest wypicie wodnego roztworu laktozy przez pacjenta, a następnie pobierane są od niego niewielkie próbki krwi przez około 2 godziny (w półgodzinnych odstępach czasu). W przebiegu nietolerancji laktozy, jej trawienie jest zaburzone - niewystarczająca ilość enzymu laktazy sprawia, że laktoza nie może zostać rozłożona na cukry proste, glukozę i galaktozę. Tym samym, we krwi pacjenta po podaniu laktozy nie wzrośnie poziom glukozy. Brak wzrostu stężenia glukozy oznacza więc występującą nietolerancję laktozy.

Testy genetyczne kierunku nietolerancji laktozy opierają się z kolei na laboratoryjnej analizie materiału genetycznego pacjenta pod kątem obecności w nim mutacji w genie LCT, która jest odpowiedzialna za rozwój nietolerancji laktozy. Do wykonania badania niezbędna jest tylko niewielka próbka materiału biologicznego, z której pozyskiwany jest DNA - najczęściej wykorzyje się do tego próbkę śliny lub próbkę krwi. Test genetyczny w kierunku nietolerancji laktozy wystarczy przeprowadzić tylko raz w dowolnym wieku - DNA każdego z nas nigdy się nie zmienia, uzyskany wynik obowiązuje więc już do końca życia.

Jak wykryć IgG zależną nietolerancję mleka?

Wszystkie nietolerancje zależne od przeciwciał klasy IgG (w tym również nietolerancję mleka) wykrywa się przy pomocy badań krwi, których istotą jest pomiar stężenia przeciwciał IgG swoistych dla konkretnego produktu pokarmowego.

Badaniem takim jest IMMUNOdiagDIETA - jest to prosty i wiarygodny test laboratoryjny, do wykonania którego niezbędne jest jedynie pobranie od pacjenta niewielkiej ilość krwi. IMMUNOdiagDIETA umożliwia wykrycie nie tylko nietolerancji mleka zależnej od IgG, ale także nietolerancji wielu innych produktów spożywczych z takich grup jak owoce, warzywa, nabiał, mięso, ryby, owoce morza, kawy, herbaty, orzechy, nasiona, zboża bezglutenowe czy zboża glutenowe. Test ten dostępny jest w 3 wersjach, sprawdzających nietolerancję 44, 88 lub 280 produktów spożywczych. Raport z badania przedstawia dokładne wyniki ilościowe przeciwciał IgG, do których dodatkowo dołączone są wskazówki żywieniowe. Wyniki ilościowe przypisywane są ponadto to skali od 0 do 6, gdzie:

  • wynik w klasie 0 oznacza brak nietolerancji IgG zależnej,
  • wyniki w klasach od 1 do 3 świadczą o słabo wyrażonych objawach IgG zależnej nietolerancji pokarmowej,
  • wyniki w klasach od 4 do 6 oznaczają obecność dolegliwości spowodowanych nietolerancją pokarmową IgG zależną.

Wykonanie badania IMMUNOdiagDIETA wskaże więc, które dokładnie produkty pokarmowe są przez nas nietolerowane, a które są bezpieczne dla naszego organizmu. Jeżeli test potwierdzi występowanie u nas IgG zależnej nietolerancji mleka, możliwe będzie podjęcie takich kroków, które doprowadzą do cofnięcia się tego schorzenia.

Statystyki:
0 komentarzy
276 wyświetleń

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy - skomentuj pierwszy!

Nietolerancja laktozy

Badania genetyczne w kierunku nietolerancji pokarmowych mogą pomóc Ci zastosować odpowiednią dietę!

Nietolerancja laktozy

Dla osób cierpiących z powodu dolegliwości ze strony układu pokarmowego, takich jak bóle brzucha, wzdęcia, biegunka, wymioty o niejasnej przyczynie

Test wskaże poziom ryzyka związanego z zachorowaniem na:

nietolerancji laktozy

Cena badania:

189 zł