Zdrowegeny.pl Logo

Koszyk

Test na ojcostwo w aptece, wysyłkowo i w punkcie pobrań

Test na ojcostwo w aptece, wysyłkowo i w punkcie pobrań

4.1
Ocena użytkowników: 10 ocen

Data publikacji: 2018-06-14

Data aktualizacji: 2018-06-14

Test na ojcostwo - zlecenie sądowe lub prywatne

Test na ojcostwo można wykonać zarówno na zlecenie sądowe, jak i prywatnie. Sąd może nakazać ustalanie ojcostwa w trakcie rozpraw związanych z alimentami, dziedziczeniem, uznaniem ojcostwa lub zaprzeczeniem ojcostwa, czyli wykazaniem przed sądem, że domniemany ojciec nie jest biologicznym ojcem dziecka. Do domniemania ojcostwa dochodzi, gdy dziecko urodziło się w związku małżeńskim lub w ciągu 300 dni od jego formalnego zakończenia (z pewnymi wyjątkami). Wniosek do sądu o wykonanie testu na ojcostwo może złożyć matka dziecka, domniemany ojciec, dziecko lub prokurator. Wnioskowanie stron zainteresowanych może się odbyć jedynie w określonym czasie i przy właściwej argumentacji. Dowód wstępny do wniosku może stanowić wynik już wykonanego testu na ojcostwo zleconego prywatnie. Domniemany ojciec na wnioskowanie do sądu ma 6 miesięcy od momentu zapoznania się z faktem narodzenia dziecka, matka dziecka ma również 6 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a dziecko 3 lata od ukończenia pełnoletności. Natomiast prokurator może wszcząć postępowanie o sądowe ustalenie ojcostwa niemal bezterminowo - wyjątek stanowi śmierć dziecka.

Prywatne testy na ojcostwo są wykorzystywane najczęściej w celach osobistych, aby potwierdzić swoje przekonania czy podjąć się opieki rodzicielskiej, jeżeli nie domniemuje się o ojcostwie (brak formalnego związku z matką dziecka). Wówczas mężczyzna powinien przed urzędem stanu cywilnego, sądem opiekuńczym lub polskim konsulem (przebywając za granicą) powinien oświadczyć, że jest ojcem dziecka, a ten fakt musi zostać potwierdzony przez matkę dziecka.

Test na ojcostwo - rodzaje pobieranych próbek

Badania genetyczne wymagają dostarczenia do analizy właściwych próbek, aby te zawierały w sobie materiał genetyczny. Wykorzystuje się głównie wymazy, próbki krwi, a także mikroślady.

Wymaz jest najłatwiej dostępną próbką i jest całkowicie nieinwazyjny. Pobranie polega na potarciu wymazówką wewnętrznej strony policzka, dzięki czemu zostaną zebrane komórki błony śluzowej. Następnie pakuje się ją w bezpieczny sposób, aby była gotowa do przesłania do laboratorium. Wymazu można dokonać samodzielnie lub wykonuje go pracownik punktu pobrań. Do tej formy pobrania materiału genetycznego wymagane jest przygotowanie - przez dwie godziny przed zrobieniem wymazu należy nie spożywać posiłków ani napojów, nie palić, nie żuć gumy itp., gdyż czynności te mogą zanieczyścić jamę ustną.

W sytuacjach, gdy nie ma możliwości bezpośredniego zaangażowania którejś osoby do sprawdzenia ojcostwa, można wykorzystać mikroślady. Są to m.in. fragmenty naskórka, ślady nasienia, cebulki włosów, paznokcie, które zawierają w sobie DNA. Materiały te można znaleźć na różnych przedmiotach używanych przez osobę, której materiał chce się przebadać. Mogą to być lizak, smoczek, szczoteczka do zębów, chusteczka higieniczna, guma do żucia, pasek do glukometru, prezerwatywa czy niedopałek papierosa. Przy użyciu rękawiczek taki przedmiot wystarczy bezpiecznie zapakować i przekazać w punkcie pobrań lub wysłać bezpośrednio do laboratorium. Istotne jest, aby ta rzecz miała kontakt głównie z tą jedną osobą, aby wykluczyć możliwość zanieczyszczenia.

Test na ojcostwo realizowany w punkcie pobrań

Liczne punkty pobrań w całym kraju świadczą możliwość wykonania testów na ojcostwo. Mając zgodę matki ojciec wraz z dzieckiem mogą udać się do punktu, gdzie zostaną pobrane dwa wymazy. Należy pamiętać, że osoby od których będą pobierane wymazy, były na czczo lub co najmniej dwie godziny po posiłku, piciu, paleniu czy żuciu gumy. Dalszym zabezpieczeniem próbek i przesłaniem ich do laboratorium zajmuje się personel punktu pobrań. Wynik jest dostępny po 7 dniach zarówno w punkcie, jak i przez Internet.

Test genetyczny na ojcostwo

Jeżeli masz wątpliwości co do swojego biologicznego ojcostwa lub podejrzewasz, że możesz być biologicznym ojcem dziecka wykonaj proste genetyczne badanie ojcostwa. Pozwala ono na stuprocentowe wykluczenie ojcostwa lub potwierdzenie go z pewnością powyżej 99,9999%.

Dostępne badania ojcostwa to:

Badanie ojcostwa ➜ realizacja wysyłkowa (wymaz + mikroślad)

Badanie ojcostwa ➜ realizacja wysyłkowa (wymaz + wymaz)

Badanie ojcostwa ➜ realizacja wysyłkowa (mikroślad + mikroślad)

Badanie ojcostwa ➜ realizacja w punkcie pobrań (wymaz + wymaz)

Dowiedz się więcej

Test na ojcostwo można wykonać samodzielnie kupując zestaw online lub w aptece

Możliwe jest także samodzielne pobranie próbek do testu na ojcostwo bez wybierania się do punktu pobrań, dzięki czemu jest to najdyskretniejsza wersja testu na ojcostwo. Do pozyskania próbek potrzebny jest tylko specjalny zestaw, który później wysyła się na adres laboratorium. Zestaw taki można zakupić w niektórych aptekach bądź online. Jedynie niektóre apteki mają na stanie takie zestawy do pobierania próbek, za które należy zapłacić, zestaw należy wysłać samemu pocztą lub kurierem, a później dokonuje się dodatkowej opłaty już na rzecz laboratorium. Natomiast zamówienie zestawu online pozwala na dokonanie jednorazowej zapłaty za cały test na ojcostwo, włączając w to przesyłkę kurierską, zestaw do pobierania próbek, a także analizę laboratoryjną. Przy rezerwacji online podaje się jedynie adres, na który ma zostać wysłana dyskretnie zapakowana przesyłka - może to być adres domowy, służbowy czy jakikolwiek inny, w którym będzie możliwość jej odebrania. W cenie badania ojcostwa jest również odbiór gotowych próbek przez kuriera, co można zarezerwować także przez portal internetowy.

Podczas samodzielnej realizacji pobrania można wysłać dwa wymazy, dwa mikroślady lub mikroślad z wymazem - wybór należy do klienta. W przypadku mikrośladów otrzymuje się zestaw pozwalający zabezpieczyć próbki, natomiast do pobrania wymazów dostarczony zostanie zestaw z wymazówkami i dokładną instrukcją wykonania. Należy się z nią zapoznać i na jej podstawie przeprowadzić pobranie, aby wynik był jak najbardziej wiarygodny.

Test na ojcostwo - inne przypadki pobrań materiału genetycznego

Są również sytuacje, kiedy DNA nie można pobrać bezpośrednio od osób, które mają zostać przebadane w teście na ojcostwo. Do takich przypadków należy ciąża oraz śmierć ojca.

W czasie ciąży DNA płodu uzyskuje się z organizmu matki. Możliwość taka pojawia się po 10 tygodniu trwania ciąży - we krwi matki krąży wystarczająca ilość DNA do ustalenia ojcostwa w ciąży. Dla odróżnienia genów dziecka od genów matki konieczne jest dodatkowe wykonanie wymazu u matki, aby pobrać materiał porównawczy. DNA płodu jest również możliwe do pozyskania z wód płodowych w czasie inwazyjnego badania prenatalnego zwanego amniopunkcją. Niesie to ze sobą jednak znaczne ryzyko powikłań, więc badanie to jest wykonywane jedynie przy współwystępowaniu innych wskazań klinicznych.

Po śmierci mężczyzny, który mógł być ojcem dziecka, sprawa wykonania testu na ojcostwo jest dość skomplikowana. Jest wówczas kilka form pobrania materiału genetycznego do badania. Można pobrać próbki bezpośrednio z ciała, jednak wymagałoby to wcześniejszej zgody sądu na ekshumację zwłok. Jeżeli po zmarłym zostały przedmioty codziennego użytku, można je wykorzystać jako mikroślady. Występuje także możliwość ocenienia pokrewieństwa z członkami rodziny mężczyzny. Wymaga to zaangażowania kilku osób, aby badanie było jak najbardziej wiarygodne.

Test na ojcostwo - na czym polega analiza laboratoryjna

Główna część testu na ojcostwo opiera się na analizie molekularnej w laboratorium diagnostycznym. DNA z próbek podlega tam izolowaniu, aby w czystej postacie mogło być wykorzystane do badania DNA. Następnym krokiem jest powielenie materiału genetycznego za pomocą techniki PCR (łańcuchowej reakcji polimerazy), ponieważ jego ilość w pobranej próbce jest zazwyczaj niewielka i nie wystarcza do dalszych procesów. Później ustala się kolejność par zasad w łańcuchach DNA, co umożliwia zlokalizowanie w nich konkretnych sekwencji potrzebnych do porównania. Dokonuje się tego za pośrednictwem sekwenatorów DNA, a proces nazywa się sekwencjonowaniem. Wykryte 24 sekwencje nazywa się markerami genetycznymi, które to są możliwe do znalezienia zarówno w materiale pochodzącym od dziecka, jak i domniemanego ojca. Marker każdej osoby składa się z dwóch części, do których można przydzielić po jednej charakteryzującej go liczbie. Dziecko zawsze dziedziczy po 50% genów od każdego rodzica, więc także otrzymuje od jednego rodzica jedną z tych liczb. Oznacza to, że porównując liczby można określić, czy dziecko pochodzi od danego mężczyzny. Do tego jednak musi zostać potwierdzona zgodność wszystkich 24 markerów, co daje 99,9999% pewności o ojcostwie. Wykluczenie rodzicielstwa zachodzi, jeśli chociaż cztery markery nie posiadają wspólnej liczby w materiale od dwóch osób. Eliminuje się wówczas fakt bycia ojcem ze stuprocentową pewnością.

Aktualizacja: 2018-11-30

To badanie będzie pomocne:

Test na ojcostwo ➜ realizacja wysyłkowa. Zestaw pobraniowy: Wymaz od ojca, Mikroślad od dziecka

Cena online:

753.00 
Technologia badania:PCR

Czas oczekiwania na wynik:do 10 dni roboczych od otrzymania próbki przez laboratorium

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce

© 2024 Zdrowegeny.pl

powered by greenlogic