Test DNA na ojcostwo i pokrewieństwo

poniedziałek 09:19 - 06.03.2017
Ocena Użytkowników (8 Ocen)
4.5
Test DNA na ojcostwo i pokrewieństwo

Test DNA na ojcostwo - metoda ustalenia ojcostwa o najwyższej wiarygodności. Badanie to pozwala wykluczyć bycie ojcem ze 100% pewnością lub potwierdzić z prawdopodobieństwem 99,9999%. Analiza może być przeprowadzona do celów sądowych lub prywatnych z wykorzystaniem różnych rodzajów próbek materiału genetycznego (np. wymazów, krwi, mikrośladów).

Testy na ojcostwo dostępne w Polsce

Na terenie naszego kraju możliwe jest wykonanie testów DNA na ojcostwo:

Test na ojcostwo do celów sądowych zlecany jest przez sąd w ramach procesów sądowych, np. w celu zaprzeczenia. Wówczas konieczne jest wykonanie wszystkiego zgodnie z odpowiednimi procedurami - m.in. udział biegłego sądowego, obecność świadków, spisanie protokołu. Badanie do celów prywatnych może być zlecony przez ojca, matkę albo dziecko, a przeprowadzane są w punktach pobrań lub za pomocą realizacji wysyłkowej. W przypadku prywatnych zleceń nie ma tak wielu wymagań prawnych, dzięki czemu można wykonać je znacznie sprawniej. Niezależnie od rodzaju wykonanego badania wynik jest tak samo wiarygodny.

Ceny prywatnych testów na ojcostwo

Cena uzależniona jest od ilości badanych markerów, efektywności laboratorium, miejsca pobrania oraz rodzaju próbek DNA. Realizacja w punkcie pobrań jest wariantem najtańszym ze względu na brak konieczności wysyłki kurierskiej. Cena realizacji wysyłkowej uwarunkowana jest rodzajem próbek materiału genetycznego wykorzystywanych w badaniu. Dodatkowym atutem badań wysyłkowych jest możliwość zrealizowania bez podawania danych personalnych osób, od których zostało pobrane DNA.

Test na ojcostwo - cena:

Na czym polega test DNA na ojcostwo?

Testy DNA na ojcostwo pozwalają na ostateczne określenie, czy mężczyzna poddający się badaniu jest biologicznym ojcem dziecka. Klasyczne badanie opiera się na porównaniu profili genetycznych dziecka i domniemanego ojca w celu potwierdzenia lub wykluczenia biologicznego pokrewieństwa w pierwszym stopniu. Do wykonania badania genetycznego niezbędne są próbki DNA domniemanego ojca oraz dziecka (często dodatkowo analizowane są próbki DNA matki) - DNA może zostać pozyskany z wielu różnych źródeł, najczęściej służą do tego komórki pochodzące z wymazu z błony śluzowej policzka. Przydatne mogą być też inne próbki, do których zalicza się między innymi paznokcie, włosy, sztućce, szklankę, chusteczkę higieniczną czy zaschnięte plamki krwi - takie materiały nazywane są mikrośladami. Ponadto, w niektórych laboratoriach nadal pobierana jest krew - laboratoria jednak coraz częściej odchodzą od takich metod ze względu na inwazyjność poboru krwi.

Test DNA na ojcostwo w ciąży

W przypadku nadania DNA wykonywanego jeszcze podczas ciąży, materiał pochodzący od dziecka stanowią zawierające DNA złuszczone komórki płodu, które znajdują się w płynie owodniowym. Płyn owodniowy pobierany jest podczas badania prenatalnego (amniopunkcji) poprzez nakłucie powłok brzusznych kobiety ciężarnej. Amniopunkcja wiąże się jednak z około 1% ryzykiem poronienia, dlatego możliwe jest przeprowadzenie tego zabiegu tylko, gdy istnieją inne wskazania do przeprowadzenia inwazyjnego badania prenatalnego. Innym sposobem jest pobranie od ciężarnej próbki krwi - w krwi tej krąży wolny DNA płodu. Badania takie uznawane są jednak za trudne do wykonania, dlatego na ten moment nie stosuje się ich rutynowo. Należy również zaznaczyć, że rezultat analizy wykonanej jeszcze podczas ciąży nie zostanie uznany przez sądy - one uznają bowiem tylko wyniki analiz, które zostały przeprowadzone z udziałem już narodzonych dzieci.

Przebieg testu DNA na ojcostwo

Etapy testu DNA na ojcostwo w laboratorium:

  • izolacja i powielenie DNA
  • sekwencjonowanie DNA
  • ustalenie profili genetycznych badanych osób
  • porównanie markerów genetycznych
  • analiza statystyczna

Pierwszym etapem jest wyizolowanie DNA z próbek pochodzących od osób poddających się badaniu. Uzyskana ilość DNA jest bardzo mała - można ją jednak zwiększyć przy wykorzystaniu metody PCR (reakcji łańcuchowej polimerazy). Dzięki jej zastosowaniu otrzymuje się setki tysięcy kopii DNA, które umożliwiają przeprowadzenie kolejnego etapu badania - ustalenia profilu genetycznego osoby badanej. Na tym etapie bardzo przydatny jest sekwenator, czyli urządzenie pozwalające na sprawdzenie kolejności par zasad w DNA - otrzymane dzięki niemu informacje służą do opracowania profilu DNA.

Profil genetyczny to indywidualna cecha każdego z nas, jednak profile DNA osób spokrewnionych ze sobą pokrywają się w pewnych miejscach (pokrywające się fragmenty nazywane są markerami genetycznymi). Jest to związane z tym, że połowa materiału genetycznego dziecka pochodzi od jego matki, a druga połowa od jego ojca. Dzięki temu, aby poprawnie i pewnie określić, kto jest ojcem, wystarczy dokładnie porównać i przeanalizować profile genetyczne osób biorących udział w badaniu. Każdy z markerów genetycznych opisany jest dwoma liczbami - z potwierdzeniem mamy do czynienia wtedy, gdy we wszystkich ocenianych markerach zarówno u domniemanego ojca, jak i u dziecka jedna z tych dwóch liczb jest taka sama. Jeżeli liczby te są różne dla co najmniej 4 markerów - wynik badania jest negatywny (najczęściej analizie poddawanych jest 16, 22 czy 24 markery genetyczne).

Ostatnim etapem jest analiza statystyczna, dzięki której można obliczyć procentowe prawdopodobieństwo ojcostwa - wykorzystuje się do tego specjalne oprogramowanie komputerowe. Wynik, który wynosi co najmniej 99,9999% oznacza wynik pozytywny, jest ono natomiast wykluczane ze stuprocentową pewnością. Pokrewieństwa ojciec-dziecko nigdy nie można potwierdzić stuprocentowo ze względu na teoretyczną możliwość posiadania takiego samego profilu genetycznego u dwóch osób ze sobą niespokrewnionych (w praktyce szansa na to jest bliska zeru).

Test genetyczny na ojcostwo

Jeżeli masz wątpliwości co do swojego biologicznego ojcostwa lub podejrzewasz, że możesz być biologicznym ojcem dziecka wykonaj proste badanie genetyczne. Pozwala ono na stuprocentowe wykluczenie lub potwierdzenie tego faktu z pewnością powyżej 99,9999%.

Dowiedz się więcej

Testy DNA na ojcostwo - dla celów sądowych, dla celów prywatnych, badanie anonimowe dla celów prywatnych

Badania DNA można wykonać dla celów sądowych, dla celów prywatnych, a także można przeprowadzić je zupełnie anonimowo dla celów prywatnych.

Standardowy test dla celów sądowych zlecany jest na wniosek stron procesowych przez sąd lub prokuratora - badanie to wykonywane jest w specjalistycznym laboratorium genetyki sądowej, a jego wynik stanowi podstawę wyroków sądowych. Próbka DNA osób poddawanych badaniu pobierana jest najczęściej poprzez wymaz z błony śluzowej policzka (jest to badanie nieinwazyjne i bezbolesne), z procesu pobrania próbki sporządzany jest protokół. Próbka pobierana jest przez uprawnioną osobę po uprzednim wylegitymowaniu osób poddawanych badaniu - konieczna jest przy tym obecność dwóch bezstronnych świadków (zwykle są nimi pracownicy laboratorium). W standardowym badaniu dla celów sądowych wymagane jest uczestnictwo dziecka, jego matki oraz jego domniemanego ojca.

Test DNA dla celów prywatnych wykonywany jest na zlecenie prywatne - z pobrania próbki materiału biologicznego może, ale nie musi być sporządzany protokół. W przypadku braku protokolarnego pobrania próbki klient sam dostarcza materiał potrzebny do analizy DNA - wynik badania nie jest jednak uznawany przez sądy i nie stanowi podstawy do wszczęcia postępowania sądowego. Należy również podkreślić, że wszyscy prawni opiekunowie dziecka (zwykle jest to matka oraz domniemany ojciec) muszą wyrazić pisemną zgodę na przeprowadzenie takiego badania. Jeżeli jeden z prawnych opiekunów nie wyraża zgody, wykonanie możliwe jest na zlecenie sądu.

Obecnie istnieje również możliwość wykonania anonimowych testów DNA - w tym przypadku nie jest wymagane podanie danych osobowych osób biorących udział w badaniu (osoby te określa się po prostu jako “dziecko”, “domniemany ojciec” czy "próbka A" i "próbka B"). Realizacja jest wówczas najczęściej na odległość (ale można przeprowadzić je również w specjalnych punktach pobrań), polegają na dostarczeniu zestawu do pobrania DNA do lokalizacji wskazanej przez zamawiającego - próbki zawierające DNA pobierane są samodzielnie przez osoby poddawane badaniu. Najczęściej materiał do badania stanowi wymaz z błony śluzowej policzka, analizowane mogą być także mikroślady. Wynik udostępniany jest w formie elektronicznej lub pisemnej (w sposób uzgodniony ze zleceniodawcą) przy zachowaniu bezpieczeństwa danych i nie może stanowić żadnego dowodu w sądzie.

Analiza zlecona przez sąd jest często dowodem przy sądowych roszczeniach o przyznanie alimentów, a także w sytuacjach, gdy chce się zaprzeczyć domniemanemu ojcostwu. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym o ustalenie pokrewieństwa ojciec-dziecka może wnioskować domniemany ojciec, matka dziecka lub dziecko, jednak mają na to znacznie ograniczony czas. Przy przekroczeniu dozwolonego czasu należy złożyć wniosek do prokuratury o wszczęcie postępowania. Aby uzyskać zgodę prokuratora przydatną i przekonującą argumentację stanowi wynik analizy zleconej prywatnie. Prywatne badania ułatwiają także podjęcie decyzji dotyczącej uznania w przypadku dziecka nieślubnego. Uznanie ojcostwa jest oświadczeniem przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, sądem opiekuńczym lub polskim konsulem, że jest się ojcem dziecka. Upewnienie się odnośnie bycia tatą będzie w tym wypadku istotne, gdyż poprzez uznanie przyjmuje się na siebie wszelkie prawa i obowiązki wynikające z rodzicielstwa.

Co w sytuacji, gdy nie jest możliwe zbadanie próbki DNA pochodzącej od ojca - ustalenie pokrewieństwa z rodziną ojca

Istnieją także sytuacje, gdy nie jest możliwe zbadanie próbki DNA pochodzącej od domniemanego ojca (gdy na przykład on już nie żyje) - są jednak dostępne metody, które pozwolą na ustalenie pokrewieństwa z rodziną domniemanego ojca (co tym samym potwierdzi lub wykluczy jego ojcostwo).

W przypadku wcześniejszej śmierci domniemanego ojca, w uzasadnionych przypadkach może zostać wykonana analiza próbek zwłok pobranych podczas ekshumacji (konieczne jest do tego zlecenie sądowe). Inną metodą jest analiza śladów zebranych z przedmiotów należących do osoby zmarłej - takich jak szczoteczka do zębów, nieprana koszula, bielizna itp.

Jeżeli jednak nie ma możliwości analizy próbek materiału genetycznego pochodzących od domniemanego ojca, konieczne jest włączenie do badania próbek DNA pozyskanych od jego krewnych, na przykład jego rodziców czy rodzeństwa. Na podstawie analizy materiału genetycznego tych osób (a także DNA dziecka i często jego matki) uzyskuje się ich profile genetyczne - poddawane są one następnie analizie statystycznej, dzięki której określone jest prawdopodobieństwo pokrewieństwa pomiędzy osobami biorącymi udział w teście. W taki sposób możliwe jest na przykład sprawdzenie czy dziecko jest rzeczywiście spokrewnione z domniemanymi dziadkami oraz czy rodzeństwo posiada tego samego biologicznego ojca.

Statystyki:
0 komentarzy
2336 wyświetleń

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy - skomentuj pierwszy!

Test na ojcostwo ➜ realizacja w punkcie pobrań. Wymaz od ojca, Wymaz od dziecka

Przy pomocy prostego wiarygodnego testu genetycznego potwierdzisz lub wykluczysz ojcostwo

Test na ojcostwo ➜ realizacja w punkcie pobrań. Wymaz od ojca, Wymaz od dziecka

  • Przy pomocy prostego wiarygodnego testu genetycznego potwierdzisz lub wykluczysz ojcostwo
  • Zrób badanie w punkcie pobrań – zarówno od Ciebie, jak i od dziecka zostanie pobrany wymaz z błony śluzowej policzka
  • Wymagana jest ZGODA OBOJGA RODZICÓW na badanie dziecka

Test wskaże poziom ryzyka związanego z zachorowaniem na:

analizę próbek w laboratorium

2 zestawy do pobrania wymazu

obsługę kurierską do laboratorium

wynik badania dostępny online

Cena badania:

499 zł