22 123 95 55
PL

Autyzm - objawy, przyczyny, badania

4.70
Ocena użytkowników: 32 ocen

Z artykułu dowiesz się:

✔ Czym jest autyzm i jakie są czynniki ryzyka?
✔ Objawy autyzmu (interakcje społeczne, komunikacja, wzorce zachowań)
✔ Autyzm a inne choroby
✔ Autyzm a choroby układu pokarmowego
✔ Badania w autyzmie 


Co to jest autyzm?    

Autyzm, a dokładniej zaburzenia ze spektrum autyzmu (ang. autism spectrum disorder, ASD) to całościowe zaburzenie rozwojowe, obejmujące wiele obszarów funkcjonowania. Według ICD-10, aby postawić diagnozę, przed 3 rokiem życia powinny wystąpić zauważalne deficyty i opóźnienia w co najmniej  jednym z trzech poniższych obszarów: 
 • rozwój wybiórczego przywiązania społecznego lub kontaktów społecznych;
 • rozumienie i ekspresja językowa używana do społecznego porozumiewania się;
 • zabawa funkcjonalna lub symboliczna. 

Autyzm objawy:

W obszarze interakcji społecznych mogą występować:
 • niedostateczne wykorzystywanie wyrazu twarzy, kontaktu wzrokowego, gestów i postawy ciała, do regulowania interakcji społecznych;
 • opóźnienia w rozwoju związków rówieśniczych takich jak wzajemne dzielenie zainteresowań, emocji i czynności;
 • nieumiejętność lub odmienność reagowania na emocje innych osób, trudności w dostosowywaniu zachowania do kontekstu społecznego, słaba integracja zachowań komunikacyjnych, emocjonalnych i społecznych, które mają źródło w zaburzonym odwzajemnianiu społeczno-emocjonalnym;
 • brak potrzeby spontanicznego dzielenia się z innymi osobami radością, zainteresowaniami, osiągnięciami.
W obszarze porozumiewania się: 
 • brak lub opóźnienia rozwoju języka mówionego i brak prób kompensowania trudności gestami, lub mimiką (często wcześniej poprzedzone brakiem gaworzenia);
 • stereotypowe, powtarzające się wykorzystywanie słów i wyrażeń, echolalie;
 • brak spontanicznych zabaw w naśladowanie i udawanie;
 • niechęć do podejmowania prób konwersacji.
W obszarze powtarzających i stereotypowych wzorców zainteresowań, zachowań i podejmowanych aktywności:
 • kompulsywne przywiązanie do specyficznych czynności lub rytuałów, które są niefunkcjonalne;
 • pochłonięcie stereotypowym zainteresowaniem/zainteresowaniami o nieprawidłowym zogniskowaniu i treści lub prawidłowym zogniskowaniu i treści, ale o nieprawidłowej intensywności;
 • manieryzmy i stereotypie ruchowe (stukanie, kręcenie palcami lub inne, złożone ruchy ciała);
 • koncentrowanie się na niefunkcjonalnych właściwościach przedmiotów (hałas, jaki powoduje, zapach).

Autyzm — czynniki ryzyka:

 • wiek ojca i matki,
 • mutacje genetyczne,
 • cukrzyca u matki,
 • niektóre leki przyjmowane w okresie ciąży,
 • infekcje wirusowe w czasie ciąży,
 • krwotok przedporodowy,
 • niewydolność płodu w okresie okołoporodowym,
 • krwotok poporodowy, wcześniactwo, 
 • niska masa urodzeniowa.    
  Autyzm znacznie częściej dotyczy chłopców niż dziewczynki. Dane statystyczne różnią się w zależności od szerokości geograficznej oraz dostępu do diagnostyki. Nie ma dokładnych informacji odnośnie Polski, jednak szacuje się, że w naszym kraju ASD dotyka około 30 tys. osób (w tym 20 tys. dzieci oraz 10 tys. dorosłych).

  Autyzm a inne choroby:

  -zespół Retta;
  -choroby metaboliczne;
  -stwardnienie guzowate;
  -fenyloketonuria;
  -zespół Cowdena;
  -zespół Smitha, Leniego i Opitza;
  -homocystynuria.

  Autyzm a choroby jelit i układu pokarmowego

  Ostatnio coraz większą uwagę przykłada się do roli diety i stanu przewodu pokarmowego w dobrostanie osób w spektrum autyzmu. Choć jest to obszar wciąż eksplorowany przez naukowców, część przeprowadzonych dotychczas badań potwierdza, że u osób w spektrum, pewne zaburzenia przewodu pokarmowego występują wyraźnie częściej, niż w badanych grupach kontrolnych, a nieleczone patologie układu pokarmowego, mogą mieć negatywny wpływ na zaburzenia behawioralne osób w spektrum.
  Autyzm — najczęstsze choroby przewodu pokarmowego:
  -zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego – zaparcia, biegunki, choroba refluksowa przełyku;
  -zespół nieszczelnego jelita;
  -zaburzenia trawienia;
  -zapalenie błony śluzowej jelit;
  -zaburzenia równowagi mikroflory jelit (m.in. dysbiozy);
  -nietolerancje pokarmowe;
  -nietolerancja glutenu i kazeiny (mająca prawdopodobnie związek, z tym że te białka uwalniają egzorfiny pochodzenia pokarmowego, które mają opioidowe działanie). 
  Autyzm a zaburzenia przewodu pokarmowego — przegląd badań:
  -u badanych dzieci wykazano zmniejszoną aktywność laktazy (czyli enzymu, który odpowiada za rozkładanie laktozy do glukozy i galaktozy), co może wpływać na nietolerowanie laktozy i związane z tym objawy ze strony układu pokarmowego;
  -zwiększoną przepuszczalność jelita, zaobserwowano w badaniu, także u tych dzieci, które nie wykazywały typowych dla schorzenia objawów;
  -badanie kału dzieci z autyzmem regresywnym ujawniło zwiększenie flory beztlenowej, z gatunku Clostridium, ponadto zastosowane leczenie wankomycyną przyniosło szybką poprawę w obszarze prezentowanych zaburzeń zachowania, efekt ten nie utrzymywał się jednak po odstawieniu antybiotyku;
  -część dzieci wykazuje znaczną poprawę po zastosowaniu diety eliminacyjnej bez kazeiny i glutenu (przyczyn tego niealergicznego nietrawienia glutenu i kazeiny upatruje się w czynnikach genetycznych lub w patologiach jelita grubego).

  Autyzm — jakie badania warto wykonać dziecku?

  -test na celiakię;
  -diagnostyka chorób układu pokarmowego;
  -badanie toksykologiczne;
  -alergie IgE zależne;
  -nietolerancje pokarmowe IgG zależne;
  -analiza kału – pH, badanie składu mikroflory jelitowej;
  -analiza pierwiastkowa włosa EHA;
  -badanie metaboliczne moczu. 

  Autyzm a dieta eliminacyjna:

  Wielu rodziców na własną rękę poszukuje informacji na temat skuteczności diet eliminacyjnych, część lekarzy, w dalszym ciągu bowiem sceptycznie podchodzi do ich skuteczności. Choć w wielu przypadkach eliminacja szkodliwego alergenu pokarmowego przynosi pozytywne zmiany w zachowaniu – złagodzenie zachowań agresywnych, zaburzeń snu, poprawa funkcji poznawczych, należy pamiętać również o zagrożeniach płynących z takich działań na własną rękę. 
  Dieta eliminacyjna i zaburzenia funkcjonowania układu pokarmowego, mogą bowiem predysponować w większym stopniu do występowania niedoborów w organizmie. Niedobory te, mogą być również potęgowane często współwystępującą wybiórczością pokarmową.

  Warto monitorować następujące parametry:
  -żelazo, ferrytyna, cynk;
  -witaminy z grupy B oraz kwas foliowy;
  -pH stolca;
  -badanie zbiórki dobowej moczu;
  -lipidogram.
  Badania autyzmu dostępne na Zdrowegeny.pl:  
  • Badanie analizujące 121 genów powiązanych z objawami autyzmu za pomocą Sekwencjonowania Nowej Generacji (NGS), pomocne w ustalaniu przyczyn autyzmu.
  • Badanie WES sekwencjonujące cały egzom. Analizuje części kodujące wszystkich znanych genów człowieka. Zalecane, gdy występują symptomy zaburzeń ze spektrum autyzmu.
  • Kariotyp molekularny — umożliwia analizę wszystkich chromosomów przy użyciu technik molekularnych, bada rearanżacji genomowe powiązane z autyzmem, które posiada około 10-20% chorych.
  • Badanie przesiewowe w kierunku zespołu łamliwego chromosomu X.                       
  Sprawdź też: 
   Bibliografia:
   • Chang, Y., Cole, T.B. & Costa, L.G. Prenatal and early-life diesel exhaust exposure causes autism-like behavioral changes in mice. Part Fibre Toxicol 2018; 15, 18. 
   • Hodges H., Fealko C., Soares N. Autism spectrum disorder: definition, epidemiology, causes, and clinical evaluation. Transl Pediatr 2020; 9(Suppl 1): S55-S65.
   • Jain A., Marshall J., Buikema A., Bancroft T., Kelly JP., Newschaffer CJ. Autism occurrence by MMR vaccine status among US children with older siblings with and without autism. JAMA 2015; 313(15):1534-40.
   • Sandin S., Lichtenstein P., Kuja-Halkola R., Larsson H., Hultman CM., Reichenberg A. The Familial Risk of Autism. JAMA 2014; 311(17):1770–1777. 
   • Xiang AH., Wang X., Martinez MP., Page K., Buchanan TA., Feldman RK. Maternal Type 1 Diabetes and Risk of Autism in Offspring. JAMA 2018; 320(1): 89-91. 
   • Wasilewska J., Jarocka-Cyrta E., Kaczmarski M. (2009). Patogeneza zaburzeń przewodu pokarmowego u dzieci z autyzmem. Polski Merkuriusz Lekarski. Vol. 27, Nr. 157, s. 40-43.
   • Hozyasz K., Gryglicka H., Żółkowska J. (2010).Dieta bezglutenowa a leczenie zaburzeń ze spektrum autyzmu – skrótowy przegląd piśmiennictwa. Vol. 5, Nr. 4, s. 195-201.

   Aktualizacja: 2022-04-07

  Data publikacji: 2022-04-07

  Kariotyp molekularny


  1689.00 na stronie
  2399.00 
  Technologia badania:
  Mikromacierz kliniczna (aCGH)
  Czas oczekiwania na wynik:
  4 - 8 tygodni

  Ważność kodu:
  12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce

  Masz pytania?

  Zadzwoń, a chętnie na nie odpowiemy