Domniemanie ojcostwa - jak można je obalić?

wtorek 15:30 - 19.06.2018
Ocena Użytkowników (1 Ocen)
5.0
Domniemanie ojcostwa - jak można je obalić?
Prawo dokładnie określa, kogo uznaje się za ojca dziecka. Ojcem prawnie można zostać poprzez domniemanie ojcostwa, uznanie ojcostwa lub ustalenie ojcostwa. Niezależnie od drogi zostania ojcem według prawa na mężczyźnie tym będą spoczywać obowiązki (w tym alimentacyjne) względem dziecka, władza rodzicielska, możliwość przekazania dziecku nazwiska, a także od ojcostwa zależą zasady dziedziczenia.

Domniemanie ojcostwa - co to znaczy i kiedy zachodzi?

Domniemanie ojcostwa zachodzi w następujących przypadkach:

 • dziecko urodziło się podczas trwania małżeńska - domniemanym ojcem jest mąż matki,
 • dziecko urodziło się w ciągu 300 dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, w tym śmierci męża lub orzeczenia o separacji - domniemanym ojcem jest były mąż matki,
 • dziecko urodziło się w ciągu 300 dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz matka zawarła w tym czasie drugie małżeństwo - domniemanym ojcem jest drugi mąż matki,
 • dziecko urodziło się w wyniku procedury medycznego wspomagania prokreacji - domniemanym ojcem jest mąż matki, który wyraził zgodę na procedurę,
 • dziecko urodziło się poza związkiem małżeńskim - domniemanym ojcem jest mężczyzna, który obcował z matką dziecka pomiędzy 181 a 300 dniem przed narodzeniem dziecka, chyba że okoliczności wskazują na możliwość ojcostwa innego mężczyzny.

Jednak w przypadku, gdy dziecko urodziło się przykładowo w konkubinacie, mężczyzna powinien dokonać uznania ojcostwa - oświadczenia przed urzędem o byciu ojcem, co powinna potwierdzić również matka dziecka. Natomiast, gdy nie domniemuje się o ojcostwie lub domniemanie ojcostwa zostało obalone, możliwe jest sądowe ustalenie ojcostwa.

Sprawdź, kiedy można zrobić test na ojcostwo ❱

Domniemanie ojcostwa - jak mu zaprzeczyć? q

Jedynie zaprzeczenie ojcostwa na drodze sądowej pozwala na obalenie domniemania o ojcostwie danego mężczyzny. Zaprzeczenie polega na udowodnieniu, że mężczyzna nie jest biologicznym ojcem dziecka. Dopuszczalne jest wniesienie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa przez:

 • domniemanego ojca w ciągu pół roku od dnia, gdy dowiedział się o urodzeniu dziecka,
 • matkę dziecka w ciągu 6 miesięcy od daty narodzin jej dziecka,
 • dziecko w ciągu maksymalnie 3 lat od osiągnięcia pełnoletności.

Przy braku dostosowania się do terminów możliwe jest wytoczenie powództwa przez prokuratora, na wniosek którejś ze stron. Prokurator jednak występuje jedynie w ochronie dobra dziecka, co można m.in. wykazać poprzez okazanie wyniku prywatnego badania na ojcostwo. Przy wytoczeniu powództwa przez prokuratora na wniosek ojca w większości przypadków sąd nie może wymóc na matce ani na małoletnim dziecku, aby poddali się badaniu. Nie istnieje natomiast możliwość zaprzeczenia ojcostwa w przypadku zgody męża matki na zabieg medycznego wspomagania zapłodnienia lub po śmierci dziecka.

Sąd zawsze bierze pod uwagę zeznania matki, domniemanego ojca oraz innych świadków, jednak decydujące są wyniki sądowego ustalania ojcostwa - czyli genetycznego badania na ojcostwo wykonanego zgodnie z odpowiednimi procedurami. Badanie na ojcostwo przeprowadzane jest w wyznaczonej przez sąd placówce medycznej w obecności dwóch świadków, a pobrania wymazu od badanych osób (dziecka, domniemanego ojca i matki) dokonuje biegły sądowy z zakresu genetyki sądowej. Próbki przechodzą analizę w laboratorium genetyki sądowej, a ekspertyza musi zostać podpisana przez biegłego. Wynik takiego badania jest pełnoprawnym dowodem pozwalającym na obalenie domniemania ojcostwa.

Domniemanie ojcostwa - prywatne badania na ustalenie ojcostwa

Wiele osób decyduje się na wykonanie prywatnych badań na ojcostwo. Nie wymagają one oddawania materiału genetycznego przez matkę i tylko nieliczne wymagają okazania jej zgody na pobranie DNA od dziecka. Część testów ojcostwa na zlecenie prywatne pozwala na zachowanie anonimowości wyniku. Jest to dobry sposób na uniknięcie niepotrzebnych komplikacji w sądzie i konfliktów wewnątrz rodziny, gdyby test jednak potwierdził domniemanie ojcostwa. Dodatkowo wynik prywatnego badania na ojcostwo może stanowić argumentację do wniosku o wytoczenie powództwa przez prokuraturę, gdyż jej celem jest doprowadzenie do zgodności prawnego i biologicznego pochodzenia dziecka.

Test genetyczny na ojcostwo

Jeżeli masz wątpliwości co do swojego biologicznego ojcostwa lub podejrzewasz, że możesz być biologicznym ojcem dziecka wykonaj proste genetyczne badanie ojcostwa. Pozwala ono na stuprocentowe wykluczenie ojcostwa lub potwierdzenie go z pewnością powyżej 99,9999%.

Dostępne badania ojcostwa to:

Badanie ojcostwa ➜ realizacja wysyłkowa (wymaz + mikroślad)

Badanie ojcostwa ➜ realizacja wysyłkowa (wymaz + wymaz)

Badanie ojcostwa ➜ realizacja wysyłkowa (mikroślad + mikroślad)

Badanie ojcostwa ➜ realizacja w punkcie pobrań (wymaz + wymaz)

Dowiedz się więcej

Testy na ojcostwo są świadczone przez liczne punkty pobrań na terenie całego kraju. Do skorzystania z ich oferty można przystąpić jedynie po otrzymaniu pisemnej zgody matki lub jeśli jest ona obecna przy pobraniu. Wówczas personel punktu pobrań przystąpi do wykonania wymazów śluzówki z wewnętrznej strony policzka od obu osób, a następnie zajmie się ich zabezpieczeniem i przesłaniem do laboratorium. Wynik jest zazwyczaj dostępny do 7 dni w punkcie pobrań oraz do ściągnięcia przez Internet. Rozszerzoną wersją jest natomiast badanie na ojcostwo prywatne, które ma stanowić dowód w sądzie. Pobranie do takiego testu może być wykonane jedynie w określonych placówkach, konieczne jest sporządzenie protokołu z pobrania, a także pełne zaangażowanie matki dziecka, czyli pobranie od niej materiału genetycznego. Badanie to jest możliwe jedynie przy zgodzie wszystkich opiekunów prawnych dziecka.

Dość często wykorzystywanymi badaniami na ojcostwo są testy wysyłkowe, które nie wymagają udania się do punktu pobrań. Takie testy rezerwuje się online, a po dokonaniu płatności zostaje wysłany na adres wskazany przez klienta dyskretna przesyłka (sprawdź ceny testów na ojcostwo). Zawarty jest w niej zestaw do pobierania próbek, co jest możliwe w sposób samodzielny dzięki dołączonej instrukcji. Możliwe są do wybrania badania ojcostwa z dwóch wymazów, dwóch mikrośladów lub wymazu od domniemanego ojca i mikrośladu od dziecka. W celu pobrania wymazów zestaw zawiera wymazówki, którymi należy potrzeć wewnętrzną powierzchnię policzków, aby zostały zebrane komórki śluzówki, które będą zawierały DNA. Wymazówki następnie należy zapakować w bezpieczny sposób. Drugą formą próbek są mikroślady, czyli przedmioty zawierające niewielkie fragmenty z organizmu - plamki krwi, ślady nasienia, ślina, naskórek, cebulki włosów, paznokcie ze skórkami. Aby pobrać mikroślady, należy znaleźć odpowiedni przedmiot, który będzie zawierał znaczne ilości DNA danej osoby. Do tego można wykorzystać m.in. zużyte prezerwatywy, patyczki do uszu, szczoteczki do zębów, niedopałki papierosów, smoczki, lizaki, gumy do żucia czy też szczotki do włosów. Wybrany przedmiot należy zapakować w woreczek nie dotykając bezpośrednio ręką, aby nie został zanieczyszczony dodatkowym materiałem. Odpowiednio zapakowane i zabezpieczone próbki wymazu lub mikrośladu przekazuje się kurierowi, który dostarcza je do laboratorium. Próbki te są oznaczane jako “próbka A” i “próbka B” - dane osobowe nie są podawane. Od momentu dostarczenia wynik otrzymuje się internetowo po 5-7 dniach.

Domniemanie ojcostwa - analiza laboratoryjna próbek

Badanie ojcostwa jest genetycznym testem polegającym na określeniu profili genetycznych badanych osób, a następnie ich analizie porównawczej. W badaniu porównuje się próbki od dziecka i domniemanego ojca, jednak w przypadku sądowego ustalania ojcostwa wymagana jest także próbka pochodząca od matki.

Próbki przekazywane są do laboratorium specjalizującego się w diagnostyce molekularnej z punktów pobrań w całym kraju bądź bezpośrednio od klienta zlecającego badanie. Na miejscu materiał genetyczny badanych osób jest izolowany i powielany przy wykorzystaniu reakcji łańcuchowej polimerazy, czyli techniki PCR. Uzyskanie setek tysięcy kopii pozwala na dalsze sekwencjonowanie DNA, które polega na ustaleniu kolejności par zasad w łańcuchach. Dalsza analiza laboratoryjna polega na zlokalizowaniu w materiale genetycznym tzw. markerów genetycznych, które stanowią określone sekwencje DNA. Takich markerów w ramach badania na ojcostwo wyszukuje się 16, 22 lub 24, jednak w sytuacji, gdy matka nie bierze udziału w analizie, zalecany jest najszerszy zakres markerów. Analiza porównawcza profili polega na oznaczeniu dwiema liczbami każdego markera i sprawdzeniu, czy w przypadku każdego markera u dziecka i mężczyzny jedna z liczb się powtarza. Porównanie uzupełniane jest analizą statystyczną. Jednakowość w zakresie 24 markerów u dziecka i domniemanego ojca, daje 99,9999% pewności, że jest on biologicznym ojcem dziecka. Natomiast domniemaniu ojcostwa można zaprzeczyć ze 100% pewnością, jeżeli co najmniej cztery sekwencje nie będą ze sobą zgodne.

Aktualizacja: 2018-11-23

Statystyki:
0 komentarzy
731 wyświetleń

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy - skomentuj pierwszy!

Test na ojcostwo ➜ realizacja wysyłkowa. Wymaz od ojca, Mikroślad od dziecka

 • Test genetyczny na ojcostwo pozwala na ustalenie, czy mężczyzna poddawany badaniu jest biologicznym ojcem dziecka
 • Badanie 24 markerów genetycznych
 • Badanie wykonywane jest ANONIMOWO drogą kurierską – analizowane jest DNA domniemanego ojca z wymazu oraz mikroślad od dziecka
 • Laboratorium odpowiedzialne : Diagnostyka sp. z o.o.

Test wskaże poziom ryzyka związanego z zachorowaniem na:

analizę próbek w laboratorium

obsługę kurierską do laboratorium

wynik badania dostępny online

zestaw do pobrania wymazu

Cena badania:

779 zł