22 123 95 55
PL
Znajdź badanie

Grzybica paznokci - badanie genetyczne metodą mikromacierzy, realizacja wysyłkowa

5.00
Ocena użytkowników: 7 ocen

W badaniu sprawdzana jest obecność 24 patogenów, odpowiedzialnych za infekcje grzybicze paznokci.

Jest to badanie genetyczne, przeprowadzane przy pomocy metody mikromacierzy. Test pozwala na identyfikację materiału genetycznego badanych patogenów w pobranej od Pacjenta próbce materiału.

Dokładne ustalenie przyczyny infekcji grzybiczej pozwoli na celowanej, najskuteczniejszej dla danego Pacjenta terapii.

Do wykonania badania Pacjent nie musi się specjalnie przygotowywać. Nie trzeba odstawiać leków przeciwgrzybiczych.

Materiałem do badania są opiłki paznokci. Pacjent pobiera je samodzielnie w domu, a następnie zamawia kuriera zwrotnego, po odbiór materiału przez naszą stronę internetową. 

Badanie wykrywa obecność:

  • 24 patogenów

Badanie genetyczne pod kątem grzybicy paznokci - na czym polega?

  • W ramach oferowanego badania sprawdzamy, czy w pobranej od Pacjenta próbce obecny jest materiał genetyczny 24 patogenów, odpowiedzialnych za występowanie infekcji grzybiczych paznokci. Badanie genetyczne umożliwia ustalenie konkretnego patogenu wywołującego zakażenie.
  • Znajomość przyczyny infekcji pozwoli na wdrożenie właściwej, celowanej terapii, która będzie dla Pacjenta najskuteczniejsza i zapewni szybsze efekty terapeutyczne. 
  • Do wykonania badania wykorzystywana jest metoda mikromacierzy, która nie wymaga żywych patogenów. Dzięki temu mtateriałem do badania mogą być martwe komórki, obecne w opiłkach paznokci.
  • Ponadto, metoda mikromacierzy jest techniką szybszą w porówaniu do klasycznych testów mikologicznych, nie wymaga też wcześniejszego przygotowania Pacjenta - nie musi on odstawiać aktualnie przyjmowanych leków przeciwgrzybiczych.

Grzybica paznokci - badanie genetyczne metodą mikromacierzy, realizacja wysyłkowa


423.00 na stronie
Chwilowo niedostępne
Technologia badania:
Mikromacierz
Czas oczekiwania na wynik:
do 20 dni roboczych od otrzymania próbki przez laboratorium

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce