Jak przebiega test na ustalenie ojcostwa w ciąży

środa 14:00 - 30.05.2018
Ocena Użytkowników (0 Ocen)
0.0
Jak przebiega test na ustalenie ojcostwa w ciąży
Ustalenie ojcostwa jest jak najbardziej możliwe w czasie trwania ciąży. Pobranie DNA od nienarodzonego dziecka wykonuje się dwoma różnymi metodami. Dużo łatwiej jednak przebiega pobranie próbek już po narodzinach dziecka. Ten artykuł omawia cały proces testu na ustalenie ojcostwa w ciąży i po jej zakończeniu.

Pobranie materiału genetyczne dziecka jest możliwe w czasie ciąży

Materiał genetyczny płodu pobierany jest z organizmu matki. Może do tego posłużyć jej krew lub wody płodowe - metoda zależy od terminu, w jakim chce się wykonać badanie, oraz dodatkowych wskazań medycznych.

Już od 10 tygodnia ciąży we krwi matki znajduje się wystarczająco duża ilość wolnego DNA pochodzącego od płodu, aby wykonać test na ojcostwo. Od ciężarnej kobiety pobierana jest niewielka próbka krwi żylnej. Następnie izoluje się z niej materiał genetyczny zarówno płodu, jak i matki - należy dodatkowo pobrać DNA kobiety inną metodą jako materiał porównawczy.

Po zakończeniu 14-15 tygodnia ciąży możliwe jest wykonanie amniopunkcji - inwazyjnego badania diagnostycznego, które polega na nakłuciu powłok brzusznych matki pod kontrolą badania ultrasonograficznego i pobraniu próbki płynu owodniowego, z którego możliwe jest wyizolowanie DNA nienarodzonego dziecka. Amniopunkcja wykonuje się głównie w celu pogłębienia diagnostyki prenatalnej, jeżeli stwierdzono nieprawidłowości w badaniach przesiewowych. Badanie to niesie za sobą około 1% ryzyko poronienia, dlatego też test na ustalenie ojcostwa w ciąży tą metodą można przeprowadzić jedynie przy wskazaniach medycznych.

Aby wykonać test na ojcostwo w ciąży, należy również pobrać materiał genetyczny od ojca. DNA ojca (oraz matki) można wyizolować:

  • z komórek pobranych za pomocą wymazu błony śluzowej po wewnętrznej stronie policzka,
  • z próbki krwi,
  • z mikrośladów.

Mikrośladami nazywane są niewielkie fragmenty organizmu, takie jak naskórek, ślady krwi, ślina, paznokcie, włosy wraz z cebulkami, nasienie. Mikroślady pobiera się z przedmiotów codziennego użytku - chusteczek higienicznych, szczotki do włosów, szczoteczki do zębów, gumy do żucia, lizaków, papierosów, ubrań, smoczków, pieluch itp. Mikroślady są również często wykorzystywane jako źródło materiału genetycznego małego dziecka, gdyż nie są dla niego obciążające w żaden sposób.

Test na ustalenie ojcostwa w ciąży i po narodzinach - przebieg analizy laboratoryjnej

Pobrane próbki przekazuje się do specjalistycznego laboratorium genetycznego, w którym izoluje się z nich materiał genetyczny badanych osób. Jego ilość jest zazwyczaj niewielka, dlatego też stosuje się technikę PCR, czyli reakcję łańcuchową polimerazy, która pozwala na wytworzenie milionów kopii DNA. Dzięki powieleniu jest możliwa dalsza analiza molekularna. Kolejnym krokiem jest określenie kolejności par zasad w łańcuchach DNA, do czego wykorzystuje się sekwenatory. Znajomość sekwencji jest konieczna do wykrycia konkretnych odcinków w łańcuchu, które nazywane są markerami genetycznymi. Każdy człowiek ma indywidualny zestaw markerów, które razem stanowią jego profil genetyczny. Oprócz bliźniąt jednojajowych nie ma dwóch jednakowych profili genetycznych. Markery genetyczne są dziedziczone po przodkach - w połowie po mamie, a w połowie po tacie, stąd właśnie istnieje możliwość ustalenia ojcostwa. Każdy marker podlega oznakowaniu za pomocą dwóch liczb. Następnie porównywane są profile genetyczne dziecka, domniemanego ojca i czasem też matki. Wykorzystuje się do tego 16, 22 lub 24 markery - im większa liczba badanych sekwencji, tym większa wiarygodność badania. Zbadanie minimum 21 markerów jest zalecane, jeżeli materiał genetyczny matki nie jest porównywany w teście na ustalenie ojcostwa. Wynik porównania jest na końcu analizowany statycznie przy pomocy oprogramowania komputerowego. Jeżeli w każdym z badanych markerów jedna liczba powtarza się w profilu genetycznym zarówno dziecka, jak i ojca, potwierdza się biologiczne ojcostwo z pewnością 99,999%. Różnice liczb w zakresie co najmniej czterech markerów wykluczają w 100% procentach, że dany mężczyzna jest biologicznym ojcem dziecka.

Test na ustalenie ojcostwa

Jeżeli masz wątpliwości co do swojego biologicznego ojcostwa lub podejrzewasz, że możesz być biologicznym ojcem dziecka wykonaj proste genetyczne badanie ojcostwa. Pozwala ono na stuprocentowe wykluczenie ojcostwa lub potwierdzenie go z pewnością powyżej 99,9999%.

Dostępne badania ojcostwa to:

Badanie ojcostwa ➜ realizacja wysyłkowa (wymaz + mikroślad)

Badanie ojcostwa ➜ realizacja wysyłkowa (wymaz + wymaz)

Badanie ojcostwa ➜ realizacja wysyłkowa (mikroślad + mikroślad)

Badanie ojcostwa ➜ realizacja w punkcie pobrań (wymaz + wymaz)

Dowiedz się więcej

Kiedy wykonuje się test na ustalenie ojcostwa?

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym domniemuje się, że ojcem dziecka jest mąż matki lub jej były mąż, jeżeli dziecko urodziło się w przeciągu 300 dni od unieważnienia lub ustania małżeństwa. W innych sytuacjach mężczyzna, który uważa się za biologicznego ojca dziecka, powinien uznać ojcostwo w odpowiednim urzędzie, czego może dokonać zarówno w czasie ciąży, jak i do uzyskania pełnoletności przez dziecko. Natomiast jeżeli domniemany ojciec najprawdopodobniej nie jest biologicznym ojcem dziecka, można wytoczyć postępowanie o zaprzeczenie ojcostwa, które polega na udowodnieniu tego faktu poprzez złożone zeznania i często również genetyczny test na ustalenie ojcostwa. Domniemaniu ojcostwa nie można zaprzeczyć jedynie w przypadku, gdy mężczyzna wyraził zgodę na zabieg medyczny (in vitro), w wyniku którego zostało poczęte dziecko. W tym celu wniosek do sądu mogą złożyć:

  • domniemany ojciec w ciągu 6 miesięcy od dnia, gdy dowiedział się o narodzinach dziecka,
  • matka w ciągu 6 miesięcy od narodzin dziecka,
  • dziecko przez 3 lata od osiągnięcia pełnoletności.

Poza wyznaczonymi terminami możliwe jest zgłoszenie sprawy do prokuratury, która może bądź nie wytoczyć odpowiedni proces sądowy. Ustalenie ojcostwa może być więc wymagane również w procesach alimentacyjnych, a także dotyczących dziedziczenia.

W powyższych przypadkach to właśnie sąd zleca wykonanie testu na ustalenie ojcostwa. Może się to jednak wiązać z dużą porcją stresu, kłótni, a także znacznym obciążeniem finansowym strony wnioskującej. Dodatkowo prokurator nie zawsze musi się zgodzić na sądowe ustalenie ojcostwa. Wówczas warto skłonić się ku badaniu prywatnemu w formie jawnej lub anonimowej. Dzięki temu można uniknąć niepotrzebnego procesu, jeśli badanie jednak potwierdzi ojcostwo. Prywatnie wykonane badanie może być również dowodem wstępnym przy wnioskowaniu do prokuratury lub sądu - później na zlecenie sądu będzie ono powtórzone.

Test na ustalenie ojcostwo zlecony prywatnie może wspomóc podjęcie decyzji o uznanie ojcostwa. Uzyskanie pewności w kwestii pochodzenia chroni dziecko przed niepotrzebnym stresem oraz wzmacnia relacje pomiędzy rodzicami.

Test na ustalenie ojcostwa po narodzinach dziecka

Aby test genetyczny na ojcostwo wykorzystać jako pełnoprawny dowód w sądzie, musi zostać przeprowadzony zgodnie z procedurami, ale może być zlecony zarówno przez sąd, jak i prywatnie. Wówczas wymagane jest pobranie próbek w wyznaczonej placówce. Wymaz wykonuje uprawniona osoba (powinna być wskazana przez biegłego sądowego) i konieczna jest obecność dwóch bezstronnych świadków. Wymaz z wewnętrznej strony policzka pobierany jest od dziecka, matki i domniemanego ojca - wszyscy muszą być jednocześnie obecni. Przy prywatnym zleceniu prawni opiekunowie dziecka muszą wyrazić pisemną zgodę, gdyż bez niej konieczny jest nakaz sądu. Całą procedurę powinien być spisany w formie protokołu. Następnie materiał genetyczny jest przekazywany do laboratorium genetyki sądowej, gdzie podlega analizie, a ostateczny wynik jest podpisywany przez biegłego sądowego.

Istnieje również ewentualność wykonania takiego badania DNA w sposób anonimowy. Takie badanie nie wymaga podawania jakichkolwiek danych, a próbki oznaczane są jako “dziecko” oraz “domniemany ojciec”. Z tego względu wynik badania nie może być pełnoprawnym dowodem w sądzie, ale może stanowić dowód wstępny lub być wykorzystany w celach czysto prywatnych. Anonimowy test na ustalenie ojcostwa zamawia się online, gdzie wybiera się formę pobrania próbek. Wykorzystuje się wówczas zarówno wymaz, mikroślady i próbki krwi. Zazwyczaj porównuje się ze sobą wymaz lub mikroślad od domniemanego ojca z wymazem lub mikrośladem od dziecka. W przypadku wymazu otrzymuje się przesyłkę z gotowym zestawem do samodzielnego pobrania wymazu. Próbki przesyła się do odpowiedniego laboratorium diagnostycznego. Wynik otrzymuje się po 5-7 dniach roboczych w formie elektronicznej lub papierowej.

Dowiedz się, jakie są ceny testów na ojcostwo ❱

Test na ustalenie ojcostwa jest możliwe także pośmiertnie - dozwolone jest tylko, gdy ojciec umrze, ale nie po śmierci dziecka. Do badania potrzebne będą mikroślady pozostałe na przedmiotach lub próbka pobrana ze zwłok, co należy wykonać w czasie ekshumacji, do której konieczne jest zezwolenie sądu. Jeżeli te formy nie są dostępne, należy wykonać testy na pokrewieństw z najbliższymi krewnymi domniemanego ojca. Za pomocą analizy statystycznej potwierdza się lub wyklucza ewentualność pokrewieństwa ze zmarłym.

Aktualizacja: 2018-12-01

Statystyki:
0 komentarzy
1677 wyświetleń

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy - skomentuj pierwszy!

Test na ojcostwo ➜ realizacja wysyłkowa. Wymaz od ojca, Mikroślad od dziecka

  • Test genetyczny na ojcostwo pozwala na ustalenie, czy mężczyzna poddawany badaniu jest biologicznym ojcem dziecka
  • Badanie 24 markerów genetycznych
  • Badanie wykonywane jest ANONIMOWO drogą kurierską – analizowane jest DNA domniemanego ojca z wymazu oraz mikroślad od dziecka
  • Laboratorium odpowiedzialne : Diagnostyka sp. z o.o.

Test wskaże poziom ryzyka związanego z zachorowaniem na:

analizę próbek w laboratorium

obsługę kurierską do laboratorium

wynik badania dostępny online

zestaw do pobrania wymazu

Cena badania:

779 zł