Rak nerki - profilaktyka może ochronić Cię przed nowotworem!

czwartek 00:00 - 01.10.2015
Ocena Użytkowników (4 Ocen)
4.0
Rak nerki - profilaktyka może ochronić Cię przed nowotworem!
Podstawową funkcją nerki jest oczyszczanie krwi z produktów metabolicznych. Proces filtracji krwi odbywa się w jej komórkach nerkowych zwanych nefronami i to właśnie tutaj najczęściej dochodzi do rozwoju raka nerki. Rak nerki ma zróżnicowane podłoże - istnieje kilka typów raka nerki, a każdy różni się przebiegiem klinicznym. Ich rozpoznanie stwierdza się na podstawie badania histopatologicznego.

Nowotwór złośliwy nerki występuje rzadko w stosunku do innych chorób nowotworowych, ale jest wyjątkowo podstępny, gdyż rozwija się długo nie dając żadnych dolegliwości. Może być wrodzony i pojawiać się u dzieci w okresie niemowlęcym lub przedszkolnym oraz współistnieć z niektórymi wrodzonymi wadami nerek i układu moczowego. Rak nerki ma związek z mutacjami genów WT1, WT2 czy CHEK2. Choroba częściej atakuje osoby z nabytą torbielowatością nerek w przebiegu mocznicy oraz osoby poddane dializoterapii.

Corocznie w Polsce guz nerki rozpoznawany jest rocznie u ponad trzech tysięcy mężczyzn oraz dwóch tysięcy kobiet i stanowi 3% ogółu zachorowań na nowotwór nerki. Zachorowalność na ten typ nowotworu wzrasta z każdym rokiem.

Rak nerki występuje częściej u mężczyzn niż u kobiet, współczynnik zachorowalności wynosi 3:2. Choroba najczęściej występuje u mężczyzn po 45. roku życia i u kobiet między 55. a 74. rokiem życia, rzadko pojawia się u młodych ludzi i dzieci (guz Wilmsa).

Liczba zgonów z powodu nowotworów złośliwych nerki wynosiła w 2010 roku ponad 2,5 tysiąca. Umieralność z powodu nowotworów nerki w Polsce jest wśród mężczyzn i u kobiet wyższa niż przeciętna dla krajów Unii Europejskiej.

Rak nerki został podzielony na 5 typów:

 • Rak nerki jasnokomórkowy - jest dominującym typem raka nerki (80-90%), umiejscawiającym się w korze nerki. Występuje częściej u mężczyzn oraz osób zespołem Hippla- Lindaua. Zespół Hippla-Lindaua to choroba wielonarządowa związana z mutacją genu VHL. Mutacje tego genu dziedziczone są w sposób autosomalny dominujący - oznacza to, że do wystąpienia choroby wystarczy obecność jednej kopii zmutowanego genu. Mutacje te związane są z występowaniem również innych nowotworów - takich jak naczyniaki siatkówki czy guz chromochłonny.
 • Rak nerki brodawkowaty – występuje u około 10-15% przypadków raka nerki. Charakteryzuje go występowanie torbieli, zmian martwiczych i krwotocznych. Dziedziczny rak brodawkowaty nerkowokomórkowy jest zespołem chorobowym przekazywanym autosomalnie dominująco, a za jego wystąpienie odpowiada mutacja w genie MET.
 • Rak nerki chromofobny - jest litym, dobrze odgraniczonym guzem występującym równie często u kobiet i u mężczyzn. Stanowi około 5% raków nerki. Nowotwór ten stwierdza się w zespole Birt-Hogg-Dube, chorobie dziedziczonej również w sposób autosomalny dominujący, związanej z mutacją genu HF. Rokowania w tym typie nowotworu są znacznie lepsze.
 • Rak nerki z cewek zbiorczych – stanowi 1-2% nowotworów nerki, guz umiejscawia się w rdzeniu nerki. Rokowanie w tym typie nowotworu jest niepomyślne.
 • Rak sarkomatoidalny nerki – agresywny duży guz nerki występujący u młodych ludzi około 22 roku życia, z tendencją do przerzutów o niepomyślnym rokowaniu.

Przyczyną zachorowalności na raka mogą być uwarunkowania genetyczne, środowiskowe oraz hormonalne. Do istotnych przyczyn środowiskowych raka należą: palenie papierosów, otyłość - szczególnie u kobiet, nadciśnienie tętnicze, nadużywanie środków przeciwbólowych, przewlekłe przyjmowanie diuretyków, dieta z dużą ilością białka zwierzęcego, alkohol oraz długotrwałe narażenie na działanie substancji szkodliwych (nitrozaminy, azbest, dwutlenek toru, kadm) zawartych między innymi w warzywach i owocach uprawianych w pobliżu dróg i dużych aglomeracji miejskich.

Ponad 60% raków nerki rozpoznawanych jest przypadkowo w czasie badania USG wykonywanego z innych powodów. Nowotwór nerki nie wykazuje żadnych swoistych i wczesnych objawów. U około 30 % osób guz nerki rozpoznawany jest dopiero w chwili pojawienia się przerzutów.

Objawy raka nerki występują dopiero w zaawansowanym okresie choroby:

 • krwiomocz,
 • bóle w okolicy lędźwiowej,
 • gorączka o niejasnej przyczynie,
 • niedokrwistość niedobarwliwa,
 • spadek masy ciała,
 • nocne poty,
 • upośledzona funkcja wątroby,
 • żylaki powrózka nasiennego u mężczyzn,
 • namacalny w jamie brzusznej guz,
 • wzrost poziomu wapnia we krwi,
 • czerwienica (wzrost ilości czerwonych krwinek),
 • podwyższone OB,
 • zapalenie wielomięśniowe,
 • skrobiawica (amyloidoza),
 • zaburzenia wydzielania substancji biologicznie czynnych wywołujących zespoły paraneoplastyczne.

U około 30% osób z rozpoznanym nowotworem złośliwym nerki występują przerzuty, przede wszystkim do płuc (75%) i tkanek miękkich (33%), rzadziej do kości, wątroby i centralnego układu nerwowego.

Ze względu na brak wczesnych objawów raka nerki, duże znaczenie w jego diagnostyce odgrywają badania genetyczne określające mutacje genów predysponujących do zachorowania (zwłaszcza w przypadku rodzinnego występowania choroby) i podjęcie działań zapobiegawczych - mutacją zwiększającą ryzyko zachorowania na raka nerki jest np. mutacja w supresorowym genie CHEK2.

Badania genetyczne są wiarygodne (ich czułość jest większa niż 99%), bezpieczne i wygodne dla pacjenta - wykonuje się je tylko raz w ciągu całego życia, ponieważ nasz materiał genetyczny nigdy się nie zmienia (raz otrzymany wynik obowiązuje więc już zawsze). Testy genetyczne nie są również zależne od aktualnego stanu zdrowia osoby badanej, nie ma więc żadnych przeciwwskazań do ich wykonania.


Pakiet badań genetycznych w kierunku nowotworów złośliwych

Jeżeli chcesz uzyskać informacje o własnych predyspozycjach do rozwoju raka nerki, rozważ wykonanie badania genetycznego - mutacje w genie CHEK2 wiążą się z 2-krotnie wyższym ryzykiem zachorowania w porównaniu do populacji ogólnej.

Badanie wskaże poziom ryzyka związanego z zachorowaniem na:

raka prostaty

raka nerki

raka tarczycy

raka jelita grubego

raka jajnika

Dowiedz się więcej

Pacjenci do lekarza zgłaszają się zazwyczaj w momencie pojawienia się pierwszych objawów raka nerki - to znaczy wtedy, gdy proces nowotworowy jest już zaawansowany. Rozwój nowoczesnych metod diagnostyki chorób znacznie wpłynął na rozpoznawalność tego typu nowotworu.

Jak wykryć raka nerki - badania, które pozwalają potwierdzić lub wykluczyć chorobę oraz ustalić jej stopień zaawansowania, to:

 • ultrasonografia (USG) jamy brzusznej i miednicy mniejszej,
 • badania laboratoryjne: OB, morfologia, oznaczenie ilośći fosfatazy alkalicznej, poziomu wapnia, mocznika, kreatyniny, prób wątrobowych oraz badanie moczu ogólne i bakteriologiczne,
 • badanie wskaźników (markerów) nowotworowych: „Tumor-M2-PK”,
 • badanie oczu,
 • urografia – badanie obrazowe nerek i całego układu moczowego,
 • cystoskopia - wziernikowanie dróg moczowych,
 • tomografia komputerowa (TK) i rezonans magnetyczny (MRI) jamy brzusznej i miednicy mniejszej,
 • specjalistyczna diagnostyka onkologiczna obejmująca wykonanie biopsji cienkoigłowej w celu rozpoznania typu guza i podjęcia decyzji dotyczącej sposobu leczenia.

Rak nerki obok nowotworu jajnika, piersi, jelita grubego, prostaty i płuc jest schorzeniem, w przypadku którego dużą rolę odgrywają uwarunkowania genetyczne, a także schorzeniem mającym tendencje do występowania rodzinnego. (Wskazuje się, że rak nerki jest dziedziczony w około 10% przypadków).

Leczenie raka nerki

Jedyną skuteczną metodą leczenia raka nerki jest operacyjne usunięcie nowotworu. Inne metody leczenia nowotworów jak promieniowanie jonizujące czy chemioterapia są mało skuteczne w przypadku raka nerki. U chorych z przerzutami i rozsianym procesem chorobowym także leczenie chirurgiczne nie poprawia efektów leczenia. U 20 – 50 % chorych po radykalnym usunięciu nerki dochodzi w ciągu około 3 lat do nawrotu choroby. Dodatkowo w terapii raka nerki stosuje się leczenie uzupełniające: immunoterapię, radioterapię lub chemioterapię. Leczenie nerkozastępcze (dializa) konieczne jest w przypadku obustronnej nefrektomii. Niekiedy udaje się u wyselekcjonowanych pacjentów doprowadzić do przeszczepu nerki.

Przyszłość chorego zależy od stopnia zaawansowania choroby nowotworowej. Rokowanie chorych na raka nerki pogarsza obecność przerzutów do węzłów chłonnych lub obecność zatorów z komórek nowotworowych w naczyniach żylnych.

Szanse na 5-letnie przeżycie pacjentów z nowotworem złośliwym o małym stopniu zaawansowania wynoszą 80-90%. Natomiast w przypadku chorych z dużym zaawansowaniem choroby, szanse na 5–letnie przeżycie wynoszą tylko 5%.

Profilaktyka raka nerki - jak uchronić się przed zachorowaniem?

Chociaż jedną z głównych przyczyn raka nerki jest palenie papierosów to należy pamiętać, że istnieją też genetyczne przyczyny wystąpienia tej choroby. Nie mamy wpływu na dziedziczenie skłonności do zachorowania ale możemy ustalić nasze ryzyko jej wystąpienia, zwłaszcza jeżeli w rodzinie występowały przypadki raka nerki. Taka wiedza przy systematycznym wykonywaniu badań profilaktycznych pozwoli nam wykryć chorobę bardzo wcześnie i doprowadzić do jej całkowitego wyleczenia.

Aktualizacja: 2018-10-08

Statystyki:
0 komentarzy
21265 wyświetleń

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy - skomentuj pierwszy!

Objawy

 • namacalny guz w jamie brzusznej
 • spadek masy ciała, nocne poty
 • bóle w okolicy lędźwiowej
 • krwiomocz

Diagnostyka

 • USG/TK jamy brzusznej i miednicy mniejszej
 • urografia
 • badanie genetyczne

Nowotwory - kobiety

Świadomość o ryzyku nowotworu to Twoja przewaga! Wczesne działania profilaktyczne to istotne zmniejszenie ryzyka zachorowania.

Nowotwory - kobiety

 • Dla wszystkich kobiet zainteresowanych profilaktyką chorób nowotworowych
 • Badanie genetyczne w kierunku nowotworów złośliwych umożliwia określenie własnego ryzyka zachorowania i jest podstawą do wdrożenia działań pozwalających na jego istotne ograniczenie
 • Laboratorium odpowiedzialne : Diagnostyka sp. z o.o.

Test wskaże poziom ryzyka związanego z zachorowaniem na:

raka piersi

raka jajnika

raka tarczycy

raka jelita grubego

raka nerki

Cena badania:

998,9 zł