Zdrowegeny.pl Logo

Koszyk

Ile kosztuje badanie prenatalne?

Ile kosztuje badanie prenatalne?

4.0
Ocena użytkowników: 67 ocen

Data publikacji: 2017-09-04

Data aktualizacji: 2017-09-04

Ile kosztują badania prenatalne?

Badania nieinwazyjne w diagnostyce prenatalnej:

Badania inwazyjne w diagnostyce prenatalnej:

 • amniopunkcja - cena: od 1300 do 2000 zł
 • biopsja trofoblastu - cena: około 1500 zł
 • kordocenteza - cena: około 1000 zł

Badania prenatalne - sposób na ocenę stanu zdrowia płodu

Badania prenatalne są jedyną metodą, pozwalającą na uzyskanie informacji na temat stanu zdrowia i rozwoju płodu - dzięki ich wykonaniu przyszli rodzice mogą dowiedzieć się o ewentualnych występujących u płodu nieprawidłowościach i ich przyczynie.

Wczesna świadomość obecności danej choroby u dziecka pozwala na określenie schematu postępowania z nim w dalszych etapach ciąży, podczas porodu oraz już po urodzeniu. Ponadto, jest to dla rodziców szansa na lepsze przygotowanie się na przyjście chorego dziecka na świat. Należy również podkreślić, że niektóre z występujących zaburzeń mogą być skutecznie leczone w łonie matki lub natychmiast po urodzeniu.

Warto dodać także, że przepisy obecnie obowiązujące w Polsce zezwalają na terminację ciąży, jeśli wyniki przeprowadzonych badań prenatalnych wskazują na wysokie prawdopodobieństwo obecności:

 • nieuleczalnej choroby u płodu zagrażającej jego życiu,
 • nieodwracalnego ciężkiego upośledzenia płodu.

Badania prenatalne dzielone są na dwie grupy:

Ceny poszczególnych badań mogą być różne i wynoszą od około 150 złotych do 2500 złotych - na ceny wpływa przede wszystkim metoda wykonania, czułość testu i zakres wykrywanych w badaniu chorób.

Niektóre badania prenatalne w szczególnych przypadkach mogą być refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (konieczne jest wystawienie skierowania przez lekarza mającego umowę z NFZ).

Do tych szczególnych przypadków zalicza się:

Jedynym badaniem refundowanym w każdej ciąży jest badanie ultrasonograficzne płodu, które wykonuje się około 2-4 razy podczas ciąży - badanie to również zaliczane jest do przesiewowych badań prenatalnych.

Ile kosztują badania prenatalne nieinwazyjne?

Celem nieinwazyjnych badań prenatalnych jest określenie ryzyka urodzenia dziecka z danym zaburzeniem, wynik badania nie stanowi więc ostatecznego rozpoznania. Ogromną zaletą testów nieinwazyjnych jest ich bezpieczeństwo — nie niosą one ze sobą żadnego zagrożenia dla płodu i ciężarnej, ponieważ nie wymagają do analizy pobrania próbki z bezpośredniego otoczenia płodu.

Badanie USG płodu

Podstawowym przesiewowym badaniem wykonywanym w ciąży jest badanie USG płodu, które bez refundacji kosztuje około 200 - 300 złotych. Na bardzo wczesnym etapie ciąży wskazane jest USG dopochwowe, natomiast w kolejnych etapach — badanie przez powłoki brzuszne. W przypadku ciąży niezagrożonej, rozwijającej się prawidłowo, USG wykonuje się od 3 do 4 razy (pomiędzy 7. a 8., 11. a 14., 18. a 22 oraz w 36. tygodniu ciąży), dzięki niemu możliwe jest:

 • sprawdzenie, czy zarodek prawidłowo zagnieździł się w macicy,
 • sprawdzenie, czy ciąża jest pojedyncza czy mnoga,
 • ustalenie wieku ciąży i przewidywanego terminu porodu,
 • ocena przezierności karkowej płodu (co ma ogromne znaczenie w diagnostyce na przykład zespołu Downa),
 • ocena czynności i budowy poszczególnych narządów płodu,
 • określenie płci płodu z około 95% dokładnością,
 • ocena wielkości płodu, jego pozycji przed porodem, stanu łożyska oraz ilości płynu owodniowego.

Czułość badania ultrasonograficznego dla wykrywanych u płodu wad wynosi około 80-90%.

Test podwójny

Test podwójny to kolejne z nieinwazyjnych badań prenatalnych - cena tego testu waha się od 250 do 400 złotych. Do wykonania tego badania potrzebna jest pobrana od ciężarnej próbka krwi żylnej - oceniane jest w stężenie niej dwóch związków wytwarzanych przez organizm ciężarnej, białka PAPP-A oraz beta-HCG. Wynik badania pozwala na ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia u dziecka trisomii (zespołu Downa, Edwardsa, Pataua) z czułością wynoszącą około 90%. Test podwójny powinien zostać przeprowadzony pomiędzy 10. a 14. tygodniem życia płodu.Test potrójny

Nieinwazyjnym, laboratoryjnym badaniem z krwi jest również tak zwany test potrójny - należy wykonywać go od 17. do 20. tygodnia ciąży, a jego cena wynosi około 250-400 złotych. W ramach tego testu we krwi matki mierzony jest poziom alfa-fetoproteiny, beta-HCG i wolnego estriolu, co umożliwia ustalenie ryzyka wystąpienia u dziecka zespołu Downa czy zespołu Edwardsa. Czułość testu potrójnego jest jednak niska i wynosi około 60-70%.

Nieinwazyjne badanie genetyczne

Zdecydowanie najbardziej czułym przesiewowym badaniem prenatalnym jest nieinwazyjne badanie genetyczne, takie jak test prenatalny Harmony.

Testu Harmony:

 • czułość wynosi aż 99%,
 • odsetek wyników fałszywie pozytywnych jest mniejszy niż 0,01%,
 • badanie można przeprowadzać od 10. tygodnia życia płodu,
 • DNA płodu pozyskuje się z krwi obwodowej ciężarnej.

DNA płodu podlega szczegółowej analizie w certyfikowanym laboratorium klinicznym Ariosa Diagnostics w Stanach Zjednoczonych. Wykorzystywana jest do tego unikalna, ukierunkowana technologia DANSR™ (Digital Analysis of Selected Region) i algorytm FORTE™ (Fetal fraction Optimized Risk of Trisomy Evaluation), dzięki czemu uzyskane wyniki są wyjątkowo dokładne.

Test Harmony cechuje się ponadto szerokim zakresem wykrywanych wad genetycznych — dzięki jego wykonaniu można:

 • ustalić ryzyko wystąpienia u dziecka zespołów: Downa, Pataua, Edwardsa, Turnera, Klinefeltera, XXYY, XXX, XYY,
 • określić płeć płodu.

Wszystkie powyższe czynniki mają wpływ na cenę badania - koszt testu Harmony wynosi bowiem około 2200-2500 złotych.

Są również dostępne inne nieinwazyjne badania genetyczne o lekko odmiennych zakresach. Test NIFTY Pro pozwala wykryć dodatkowo aż 84 zespoły delecyjne, W ramach testu Sanco Plus natomiast możliwe jest zdiagnozowanie trisomii wszystkich chromosomów.

Ile kosztują badania prenatalne inwazyjne?

Inwazyjne badanie prenatalne przeprowadzane jest najczęściej wtedy, gdy wynik testu przesiewowego jest nieprawidłowy — dzięki niemu możliwe jest postawienie finalnej diagnozy, jednak badania te obarczone są ryzykiem komplikacji (do ich wykonania konieczne jest bowiem pobranie materiału z bezpośredniego otoczenia płodu).

Amniopunkcja jest badaniem inwazyjnym najczęściej zalecanym przez specjalistów ze względu na najmniejsze (1%) ryzyko powikłań oraz szeroki zakres wykrywanych wad - na przykład chorób genetycznych, aberracji chromosomowych, a nawet infekcji wirusowych i bakteryjnych. Badanie polega na pobraniu próbki płynu owodniowego przez powłoki brzuszne ciężarnej, w którym znajdują się komórki płodu - komórki te poddawane są następnie dalszym analizom. Amniopunkcję należy przeprowadzać od 13. do 21. tygodnia ciąży, a koszt tego testu bez refundacji waha się od 1300 do 2000 złotych.

Kolejne z inwazyjnych badań prenatalnych to biopsja kosmówki, wykonywana od 11. do 14. tygodnia ciąży - badanie to kosztuje bez refundacji około 1500 złotych. W badaniu tym, przez powłoki brzuszne ciężarnej pobierane są kosmki kosmówki, które następnie poddawane są dalszej diagnostyce. Zakres wykrywanych schorzeń w ramach tego testu jest nieco węższy niż w przypadku amniopunkcji, badanie wiąże się ponadto z większym (2%) ryzykiem powikłań.

Innym inwazyjnym badaniem prenatalnym jest kordocenteza, która bez refundacji kosztuje około 1000 złotych, a wykonuje się ją od 18. tygodnia ciąży. Badanie to polega na pobraniu próbki krwi pępowinowej przez powłoki brzuszne przyszłej mamy - krew ta stanowi materiał do dalszych badań. Głównym wskazaniem do kordocentezy jest diagnostyka i leczenie konfliktu serologicznego, jednak test pozwala również na wykrycie niektórych wad genetycznych. Ryzyko komplikacji związane z kordocentezą wynosi około 3%.

Aktualizacja: 2022-02-22


To badanie będzie pomocne:

Test SANCO - badanie całogenomowe

Cena w placówce

2499.00 

Cena online:

1980.00 
Technologia badania:Sekwencjonowanie Nowej Generacji

Czas oczekiwania na wynik:do 9 dni roboczych

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce

© 2024 Zdrowegeny.pl

powered by greenlogic