Badania prenatalne z krwi matki - test podwójny, potrójny i badanie Harmony

poniedziałek 11:23 - 05.12.2016
Ocena Zdrowegeny.pl (1 Ocen)
5.00
Badania prenatalne z krwi matki - test podwójny, potrójny i badanie Harmony
Dzięki wykonaniu badań prenatalnych przyszli rodzice mogą dowiedzieć się, czy rozwój ich dziecka przebiega prawidłowo czy też jest zaburzony. Wyróżnia się kilka rodzajów tych badań - niektóre są całkowicie bezpieczne dla matki i płodu, niektóre natomiast mogą doprowadzić do poważnych powikłań, takich jak poronienie. Do najbezpieczniejszych testów prenatalnych zalicza się testy z krwi matki, takie jak test podwójny czy test genetyczny Harmony.

Co to są badania prenatalne?

Badania prenatalne wykonywane są w celu oceny rozwoju dziecka podczas ciąży - pozwalają one na wykrycie występujących zaburzeń oraz ustalenie ich przyczyny. Ponadto, dzięki przeprowadzeniu tych testów możliwe jest również określenie rokowania co do przebiegu ciąży i zaplanowanie, jak należy postępować z dzieckiem w kolejnych miesiącach ciąży, podczas porodu i już po przyjściu na świat. Wyniki testów prenatalnych pozwalają również na oszacowanie ryzyka powtórzenia się danego zaburzenia w następnej ciąży, a w niektórych przypadkach na wdrożenie odpowiedniego leczenia jeszcze w łonie matki.

Badania prenatalne można podzielić na dwie główne grupy - testy inwazyjne i nieinwazyjne. Badania nieinwazyjne są całkowicie bezpieczne dla matki i płodu, pozwalają jednak tylko na oszacowanie ryzyka wystąpienia danej wady genetycznej i na ich podstawie nie można postawić ostatecznej diagnozy. Wykluczenie lub potwierdzenie obecności danego zaburzenia jest możliwe przy pomocy badań prenatalnych inwazyjnych - polegają one na pobraniu biologicznej próbki pochodzącej od płodu i wiążą się z ryzykiem powikłań, takich jak poronienie czy infekcja wewnątrzmaciczna. Wśród często wykonywanych nieinwazyjnych badań prenatalnych wyróżnia się testy z krwi kobiety ciężarnej - test podwójny (test PAPP-A), test potrójny, a także badanie genetyczne Harmony.

Test Harmony - nieinwazyjny test genetyczny

Najbardziej dokładne i wiarygodne badania prenatalne z krwi matki to testy genetyczne, takie jak badanie Harmony. Polega ono na analizie wolnego DNA płodu krążącego we krwi ciężarnej - materiał genetyczny dziecka izolowany jest z krwi matki, a następnie poddaje się go analizie laboratoryjnej. Test Harmony wykonuje się od 10. tygodnia ciąży - pozwala on na oszacowanie ryzyka wystąpienia u dziecka trisomii (zespołu Downa, Pataua i Edwardsa), a także aneuploidii (nieprawidłowej liczby) chromosomów płci. Ponadto, po przeprowadzeniu badania przyszli rodzice mogą dowiedzieć się o płci swojego potomka. Wykrywalność zaburzeń u płodu przy pomocy testu Harmony jest większa niż 99%, natomiast odsetek wyników fałszywie pozytywnych nie przekracza 0,01%. Należy jednak pamiętać, że mimo bardzo dużej dokładności i wiarygodności badania, jest to tylko test przesiewowy - w przypadku nieprawidłowego wyniku należy wykonać badanie inwazyjne w celu postawienia ostatecznej diagnozy.

Nieinwazyjne genetyczne badanie prenatalne

Jeżeli jesteś w ciąży i chcesz ocenić ryzyko wystąpienia wad genetycznych u swojego dziecka, wykonaj test genetyczny Harmony. Badanie to jest całkowicie bezpieczne zarówno dla płodu, jak i dla matki, a wykrywalność nieprawidłowości przy jego zastosowaniu wynosi ponad 99%.

W ramach pakietu badamy ryzyko:

zespołu Downa

zespołu Edwardsa

zespołu Pataua

aneuploidii chromosomów płci

Dowiedz się więcej

Badanie prenatalne z krwi matki - test podwójny i potrójny

Test podwójny to metoda, której wykonanie zalecane jest pomiędzy 10. a 14. tygodniem życia płodu. Obejmuje ona pomiar poziomu we krwi matki związków produkowanych podczas ciąży - białka PAPP-A i wolnej podjednostki gonadotropiny kosmówkowej (beta-HCG). Badanie to pozwala na wykrycie wysokiego ryzyka wystąpienia u dziecka zespołu Downa, Edwardsa oraz Pataua. U kobiet, których dzieci chorują na zespół Downa, poziom białka PAPP-A jest obniżony, a poziom beta-HCG podwyższony. Jeżeli dziecko jest obciążone zespołem Edwardsa lub zespołem Pataua - poziomy obu tych związków we krwi matki są obniżone. Czułość testu podwójnego wynosi ok. 90%.

Test PAPP-A - nieinwazyjne badanie prenatalne

Jeżeli spodziewasz się dziecka i chcesz ocenić ryzyko wystąpienia u niego trisomii, wykonaj badanie PAPP-A. Test ten jest nieinwazyjny, a więc nie stanowi żadnego zagrożenia dla Ciebie i Twojego dziecka.

W ramach pakietu badamy ryzyko:

zespołu Downa

zespołu Edwardsa

zespołu Pataua

Dowiedz się więcej

Test potrójny z kolei należy wykonać pomiędzy 17. a 20. tygodniem ciąży - badanie to polega na ocenie poziomu trzech związków we krwi ciężarnej - alfa-fetoproteiny (AFP), wolnego estriolu oraz beta-HCG. Jest to badanie zdecydowanie mniej czułe w porównaniu do testu podwójnego (czułość to 60-65%), pozwala ono na oszacowanie ryzyka urodzenia dziecka z takimi schorzeniami jak zespół Downa, zespół Edwardsa czy uropatie zaporowe. Obniżone stężenie AFP i estriolu, a podwyższony poziom beta-HCG świadczy o zespole Downa, obniżone stężenie wszystkich trzech związków oznacza duże ryzyko wystąpienia u dziecka zespołu Edwardsa.

Istnieje również opcja wykonania zarówno testu podwójnego, jak i potrójnego - w takim wypadku mówimy o teście zintegrowanym. Ryzyko wystąpienia wad genetycznych u płodu obliczane jest jednak dopiero po uzyskaniu wyników z obu testów. Czułość tego badania jest porównywalna do czułości testu podwójnego.

Statystyki:
0 komentarzy
1920 wyświetleń

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy - skomentuj pierwszy!

Test PAPP-A

  • KONSULTACJE Z GINEKOLOGIEM przed i po badaniu zawarte W CENIE
  • SKIEROWANIE NA BADANIE po konsultacji z GINEKOLOGIEM
  • Do badania niezbędny jest WYNIK USG Z I TRYMESTRU
  • W badaniu wykorzystywany jest specjalistyczny program komputerowy PRISCA 5.0 służący do oceny ryzyka u płodu wad chromosomowych i wad rozwojowych układu nerwowego

Test wskaże poziom ryzyka związanego z zachorowaniem na:

ryzyko zespołu Edwardsa

ryzyko zespołu Downa

ryzyko zespołu Pataua

Cena badania:

261 zł