22 123 95 55
PL

Beta-HCG – ludzka gonadotropina kosmówkowa

5.00
Ocena użytkowników: 10 ocen

Test ten polega na pomiarze hormonu beta-HCG w surowicy krwi

HCG to hormon glikoproteinowy, fizjologicznie obecny we krwi i w moczu jedynie podczas ciąży

Test ten stosowany jest m.in. w potwierdzaniu ciąży i ocenie jej rozwoju

W ramach pakietu badamy:

  • Stężenie beta-HCG we krwi

W ramach tego pakietu badamy:

  • Stężenie beta-HCG w surowicy krwi - Wzrost stężenia może świadczyć o ciąży czy chorobach trofoblastycznych, spadek zaś - o ciąży pozamacicznej czy poronieniu samoistnym

BETA-HCG

  • HCG to gonadotropina kosmówkowa, czyli hormon fizjologicznie znajdujący się we krwi i w moczu tylko w okresie ciąży.
  • Hormon ten może być produkowany jednak również w niektórych stanach patologicznych, takich jak nowotwory trofoblastu lub niektóre wywodzące się z innych tkanek.

Badanie beta-HCG najczęściej stosowane jest w potwierdzaniu ciąży i ocenie rozwoju ciąży

  • Ludzka gonadotropina kosmówkowa (HCG) to hormon glikoproteinowy fizjologicznie wydzielany przez łożysko i trofoblast - obecny jest więc tylko podczas ciąży we krwi i moczu. Może być ona jednak produkowana również w przebiegu stanów patologicznych: trofoblastycznych nowotworów lub niektórych nowotworów wywodzących się z innych tkanek.
  • Pomiar beta-HCG wykonywany jest najczęściej w celu potwierdzenia ciąży i oceny jej przebiegu - podczas ciąży przebiegającej prawidłowo, stężenie beta-HCG rośnie do ok. 3 miesiąca. Na początku 2. trymestru stężenie to się normuje, a następnie stopniowo się zmniejsza.
  • Z ciążą pozamaciczną wiązany jest przesunięty w czasie i słabszy wzrost stężenia HCG, z poronieniem zaś - gwałtowny spadek. Na początku 1. trymestru, spowolnienie przyrostów HCG poprzedza objawy poronienia.
  • Nieprawidłowy poziom HCG może wiązać się także z obecnością aberracji chromosomowych u płodu, co wykorzystywane jest w przesiewowych, biochemicznych testach prenatalnych.
  • HCG jest również markerem, mającym zastosowanie w diagnostyce i monitorowaniu chorób trofoblastycznych, różnicowaniu złośliwych (np. rak kosmówki) i łagodnych (np. zaśniad groniasty, zaśniad inwazyjny) nowotworów trofoblastu, a także w diagnostyce i monitorowaniu wznowy wytwarzających HCG nowotworów (np. germinalne nowotwory jąder).

Beta-HCG – ludzka gonadotropina kosmówkowa


45.00 na stronie
49.00 w placówce
Technologia badania:
Metoda ilościowa
Czas oczekiwania na wynik:
do 4 dni roboczych

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce