Testy na koronawirusa SARS-CoV-2

Pakiet badań

Koronawirus SARS-CoV-2 - test kasetkowy, badanie przeciwciał IgG i IgM, realizacja w punkcie pobrań

 • Test polega na identyfikacji przeciwciał IgG i IgM specyficznych dla koronawirusa SARS-CoV-2
 • MATERIAŁ DO BADANIA TO KREW ŻYLNA LUB KREW Z PALCA, W ZALEŻNOŚCI OD PUNKTU POBRAŃ
 • BADANIE REALIZOWANE JEST w 523 placówkach PO OPŁACENIU ONLINE
 • W tym badaniu nie są uznawane kody rabatowe

W ramach pakietu badamy:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

obecność przeciwciał IgG anty-SARS-CoV-2

Zdrowegeny.pl Tick Icon

obecność przeciwciał IgM anty-SARS-CoV-2

Cena badania:

52,5 zł
95 zł
Pakiet badań

Koronawirus SARS-CoV-2 – badanie przeciwciał total IgG/IgM, test przesiewowy (Roche)

 • Test polega na łącznej identyfikacji dojrzałych przeciwciał klas IgM i IgG specyficznych dla koronawirusa SARS-CoV-2 (wynik jest jeden)
 • Oznaczenie dojrzałych przeciwciał to mniejsze ryzyko reakcji krzyżowych (a co za tym idzie wyników fałszywie dodatnich)
 • Test służy do oceny, czy mieliśmy kontakt z koronawirusem SARS-CoV-2 w przeszłości
 • BADANIE REALIZOWANE JEST W 523 placówkach PO OPŁACENIU ONLINE
 • W tym badaniu nie są uznawane kody rabatowe

W ramach pakietu badamy:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

obecność przeciwciał total IgG/IgM

Pakiet badań

Koronawirus SARS-CoV-2 – panel przeciwciał, półilościowo

 • W ramach testu oznaczana jest obecność przeciwciał IgA i IgG specyficznych dla koronawirusa SARS-CoV-2
 • UWAGA: Badanie może być wykonane w innym wariancie - oceny przeciwciał specyficznych w klasach IgG i IgM
 • Dodatni wynik badania może świadczyć o przebyciu zakażenia w przeszłości (klasa IgG) lub toczącej się infekcji (klasa IgM lub IgA)
 • Wykonanie badania zalecane jest osobom zdrowym
 • BADANIE REALIZOWANE JEST W 523 placówkach PO OPŁACENIU ONLINE
 • W tym badaniu nie są uznawane kody rabatowe

W ramach pakietu badamy:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

obecność przeciwciał IgA anty-SARS-CoV-2

Zdrowegeny.pl Tick Icon

obecność przeciwciał IgG anty-SARS-CoV-2

Pakiet badań

Koronawirus SARS-CoV-2 - badanie molekularne RT-PCR

 • Celem testu jest potwierdzenie lub wykluczenie obecności w badanej próbce materiału genetycznego koronawirusa SARS-CoV-2 – zgodnie z rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)
 • BADANIE REALIZOWANE JEST PO OPŁACENIU ONLINE - Kod ważny 12 miesięcy
 • BADANIE WYKONYWANE W WARSZAWIE, KRAKOWIE, ŁODZI, POZNANIU, GDYNI, GDAŃSKU, KIELCACH, BYDGOSZCZY, BIELSKU-BIAŁEJ, LUBLINIE, KATOWICACH, WROCŁAWIU, SZCZECINIE, WAŁBRZYCHU, BIAŁYMSTOKU, IŁAWIE, OLSZTYNIE, SŁUPSKU
 • W tym badaniu nie są uznawane kody rabatowe

W ramach pakietu badamy:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

obecność koronawirusa SARS-CoV-2

Cena badania:

495 zł
Pakiet badań

Koronawirus SARS-CoV-2 – badanie RT-PCR z zaświadczeniem lekarskim do Czech

 • Do ujemnego wyniku testu dołączane jest zaświadczenie lekarskie w j. czeskim
 • Okazane przy przekroczeniu granicy znosi obowiązek 14-dniowej kwarantanny
 • Zaświadczenie jest ważne do 72h od daty rejestracji próbki w laboratorium - może się zdarzyć, że zostanie tylko jeden dzień na przekroczenie granicy
 • BADANIE WYKONYWANE PO OPŁACENIU ONLINE
 • W tym badaniu nie są uznawane kody rabatowe

W ramach pakietu badamy:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

obecność koronawirusa SARS-CoV-2

Cena badania:

565 zł
Pakiet badań

Koronawirus SARS-CoV-2 – badanie RT-PCR z zaświadczeniem lekarskim do Austrii

 • Do negatywnego wyniku badania wystawiane jest lekarskie zaświadczenie
 • Wymagane jest ono w Austrii i znosi obowiązek 2-tygodniowej kwarantanny
 • Zaświadczenie wydawane jest po niemiecku na druku austriackiego Ministerstwa i ważne jest 72H od daty wystawienia
 • BADANIE WYKONYWANE PO OPŁACENIU ONLINE
 • W tym badaniu nie są uznawane kody rabatowe

W ramach pakietu badamy:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

obecność koronawirusa SARS-CoV-2

Cena badania:

565 zł
Pakiet badań

Koronawirus SARS-CoV-2 – badanie RT-PCR z zaświadczeniem lekarskim do Niemiec

 • Do ujemnego wyniku wystawiane jest zaświadczenie lekarskie w j. niemieckim
 • Okazane na granicy znosi obowiązek kwarantanny, może być także wykorzystane np. dla pracodawcy
 • Jest ono ważne do 72 h od dnia wystawienia
 • BADANIE WYKONYWANE PO OPŁACENIU ONLINE
 • W tym badaniu nie są uznawane kody rabatowe

W ramach pakietu badamy:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

obecność koronawirusa SARS-CoV-2

Cena badania:

565 zł
Pakiet badań

Koronawirus SARS-CoV-2 – badanie RT-PCR z zaświadczeniem lekarskim do Grecji

 • Do ujemnego wyniku wystawiane jest zaświadczenie lekarskie do Grecji
 • Jest to zaświadczenie w języku angielskim niezbędne do przekroczenia granicy greckiej
 • Zaświadczenie ważne jest do 72h od daty rejestracji próbki w laboratorium
 • Ponad 90% wyników jest dostępnych najpóźniej następnego dnia po pobraniu
 • BADANIE REALIZOWANE JEST PO OPŁACENIU ONLINE
 • W tym badaniu nie są uznawane kody rabatowe

W ramach pakietu badamy:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

obecność koronawirusa SARS-CoV-2

Cena badania:

565 zł
Pakiet badań

Koronawirus SARS-CoV-2 – badanie RT-PCR z zaświadczeniem lekarskim na Słowację

 • Do ujemnego wyniku wydawane jest zaświadczenie lekarskie w j. słowackim
 • Okazane przy przekroczeniu granicy znosi obowiązek kwarantanny
 • Wykonanie testu i wydanie zaświadczenia musi odbyć się w czasie nie dłuższym niż 4 dni przed datą przekroczenia granicy
 • BADANIE WYKONYWANE PO OPŁACENIU ONLINE
 • W tym badaniu nie są uznawane kody rabatowe

W ramach pakietu badamy:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

obecność koronawirusa SARS-CoV-2

Cena badania:

565 zł
Pakiet badań

Koronawirus SARS-CoV-2 - badanie RT-PCR z zaświadczeniem lekarskim do Czech i Austrii

 • Do ujemnego wyniku wystawiane są zaświadczenia lekarskie do Czech i Austrii
 • Zaświadczenie do Austrii ważne jest 72h od daty wystawienia
 • Zaświadczenie do Czech jest ważne do 72h od daty rejestracji próbki w laboratorium - może się zdarzyć, że zostanie tylko jeden dzień na przekroczenie granicy
 • TEST WYKONYWANY JEST PO OPŁACENIU ONLINE
 • W tym badaniu nie są uznawane kody rabatowe

W ramach pakietu badamy:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

obecność koronawirusa SARS-CoV-2

Cena badania:

635 zł
Pakiet badań

Koronawirus SARS-CoV-2 – badanie RT-PCR z zaświadczeniem lekarskim w języku angielskim

 • Do ujemnego wyniku testu wystawiane jest zaświadczenie lekarskie, dzięki któremu może zostać zniesiony obowiązek kwarantanny
 • Może ono zostać również wykorzystane dla pracodawcy
 • Zaświadczenie ważne jest do 72 h od dnia wystawienia
 • BADANIE WYKONYWANE PO OPŁACENIU ONLINE
 • W tym badaniu nie są uznawane kody rabatowe

W ramach pakietu badamy:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

obecność koronawirusa SARS-CoV-2

Cena badania:

565 zł
Pakiet badań

Koronawirus SARS-CoV-2 - badanie RT-PCR z zaświadczeniem lekarskim w języku niemieckim i angielskim

 • Do ujemnego wyniku wystawiane są dwa zaświadczenia – w j. niemieckim i w j. angielskim
 • Dzięki nim może zostać zniesiony obowiązek kwarantanny, mogą one zostać wykorzystane dla pracodawcy
 • Każde z zaświadczeń ważne jest do 72h od dnia wystawienia
 • TEST WYKONYWANY JEST PO OPŁACENIU ONLINE
 • W tym badaniu nie są uznawane kody rabatowe

W ramach pakietu badamy:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

obecność koronawirusa SARS-CoV-2

Cena badania:

635 zł
Pakiet badań

Koronawirus SARS-CoV-2 – badanie RT-PCR z zaświadczeniem lekarskim w języku rosyjskim

 • Do ujemnego wyniku testu wystawiane jest zaświadczenie w j. rosyjskim
 • Dzięki niemu może zostać zniesiony obowiązek kwarantanny, może ono zostać także wykorzystane np. dla pracodawcy
 • Zaświadczenie ważne jest do 72h od daty wystawienia
 • BADANIE WYKONYWANE PO OPŁACENIU ONLINE
 • W tym badaniu nie są uznawane kody rabatowe

W ramach pakietu badamy:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

obecność koronawirusa SARS-CoV-2

Cena badania:

565 zł
Pakiet badań

Koronawirus SARS-CoV-2 – badanie RT-PCR z zaświadczeniem lekarskim w języku ukraińskim

 • Do ujemnego wyniku badania dodawane jest zaświadczenie w j. ukraińskim
 • Może ono przyczynić się do zniesienia obowiązku kwarantanny, może być ono także przydatne dla pracodawcy
 • Zaświadczenie ważne jest do 48h od daty wystawienia
 • BADANIE WYKONYWANE PO OPŁACENIU ONLINE
 • W tym badaniu nie są uznawane kody rabatowe

W ramach pakietu badamy:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

obecność koronawirusa SARS-CoV-2

Cena badania:

565 zł

Na czym polegają testy w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2?

 • Badaniem, które jako jedyne służy do potwierdzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 jest test molekularny, polegający na identyfikacji materiału genetycznego tego koronawirusa w pobranym od Pacjenta wymazie z górnych dróg oddechowych. Jest to badanie wykonywane przy pomocy metody Real-time RT-PCR i jest ono rekomendowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).
 • Badania pomocnicze stosowane w diagnostyce infekcji to badania serologiczne, polegające na identyfikacji przeciwciał specyficznych dla koronawirusa SARS-COV-2 – przeciwciał IgM, IgA oraz IgG. Testy tego typu wykonywane są z próbki krwi żylnej (testy półilościowe) lub krwi włośniczkowej (testy jakościowe). Wynik ujemny testu serologicznego nie wyklucza infekcji SARS-CoV-2, a wynik dodatni powinien zostać potwierdzony testem molekularnym.
 • Najwcześniej wytwarzane są specyficzne przeciwciała IgM, są one wykrywalne niekiedy 3 dni po wystąpieniu objawów. Pomiar poziomu specyficznych przeciwciał IgG jest możliwy u osób z objawami po ok. 10 dniach. Detekcja specyficznych przeciwciał IgA jest możliwa nieznacznie wcześniej w porównaniu do specyficznych przeciwciał IgG – oznaczenie przeciwciał IgA może być o tyle istotne, że przeciwciała IgM w niektórych przypadkach wykazują reaktywność krzyżową z białkami innych koronawirusów.