22 123 95 55
PL
Znajdź badanie

Septyna 9 - badanie przesiewowe w kierunku raka jelita grubego

3.80
Ocena użytkowników: 74 ocen

To nieinwazyjne, przesiewowe badanie genetyczne w kierunku raka jelita grubego i odbytnicy. Badanie wykonywane jest z próbki krwi.

Badanie Septyna 9 stanowi alternatywę dla kolonoskopii u osób, które nie mogą / nie chcą jej wykonywać, a należą do grupy średniego ryzyka zachorowania.

Test przeprowadzany jest przy pomocy metody Real-Time PCR.

W ramach pakietu badamy ryzyko:

  • raka jelita grubego i odbytnicy

W teście oznaczana jest obecność we krwi metylowanego DNA genu SEPT9 (mS9)

  • Obecność metylowanego DNA genu SEPT9 w stężeniu większym niż prawidłowe wiąże się z prawdopodobieństwem rozwoju choroby nowotworowej.

Septyna 9 – przesiewowe, genetyczne badanie krwi pod kątem raka jelita grubego

  • Rak jelita grubego jest jednym z najczęściej diagnozowanych nowotworów złośliwych w Polsce (rocznie wykrywanych jest ok. 18 tysięcy nowych zachorowań). Septyna 9 jest natomiast badaniem przesiewowym w kierunku tego nowotworu.
  • Jest to genetyczny, nieinwazyjny test z próbki krwi, który stanowi alternatywę dla kolonoskopii. Badanie to powinno być wykonywane u osób, które nie mogą lub nie chcą wykonywać kolonoskopii, a należą do grupy średniego ryzyka zachorowania. Test ten nie jest natomiast wskazany w przypadku osób należących do grup wysokiego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego. 
  • W ramach testu Septyna 9, w pobranej od Pacjenta próbce krwi oznaczane jest metylowane DNA genu SEPT9. Gen ten koduje białka (septyny), które są supresorami niekontrolowanego podziału komórek. Metylacja DNA promotora genu SEPT9 skutkuje utratą kontroli wzrostu komórek i rozwojem nowotworu.
  • Potwierdzenie obecności fragmentów metylowanego DNA we krwi Pacjenta w stężeniu przekraczającym poziom prawidłowy wiąże się z prawdopodobieństwem rozwoju nowotworu.
  • Czułość diagnostycza badania Septyna 9 przekracza 70%, a specyficzność diagnostyczna - 99%, przy czym czułość testu zwiększa się wraz z zaawansowaniem nowotworu (dochodzi do 100% w IV stadium). 
  • Jeśli wynik testu będzie ujemny, zaleca się jego powtarzanie co 1-2 lata.
  • Fałszywie dodatnie wyniki badania mogą być spowodowane ciążą lub niedawnym przetoczeniem krwi.

Septyna 9 - badanie przesiewowe w kierunku raka jelita grubego


909.00 na stronie
939.00 w placówce
Chwilowo niedostępne
Technologia badania:
Real-Time PCR
Czas oczekiwania na wynik:
do 48 dni roboczych

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce