Test PAPP-A
Przesiewowe badania prenatalne

Test PAPP-A

 • KONSULTACJE Z GINEKOLOGIEM przed i po badaniu zawarte W CENIE
 • SKIEROWANIE NA BADANIE po konsultacji z GINEKOLOGIEM
 • Do badania niezbędny jest WYNIK USG Z I TRYMESTRU
 • W badaniu wykorzystywany jest specjalistyczny program komputerowy PRISCA 5.0 służący do oceny ryzyka u płodu wad chromosomowych i wad rozwojowych układu nerwowego

W ramach pakietu badamy:

ryzyko zespołu Edwardsa

ryzyko zespołu Downa

ryzyko zespołu Pataua

Cena badania:

261 zł
399 zł
Technologia badania:
PRISCA 5.0
Czas oczekiwania na wynik:
do 10 dni
Badanie wykonane z krwi

Badanie wykonywane z krwi kobiety ciężarnej

Krew pobierana jest w punktach pobrań

Krew pobierana jest w punktach pobrań na terenie całej Polski.
Sprawdź lokalizacje

Zespół Downa

ZESPÓŁ DOWNA

• Jest to trisomia 21. chromosomu (trisomie polegają na obecności dodatkowego chromosomu przy jednej z par chromosomów)
• Występuje z częstością 1:700/800 żywych urodzeń
• Wg Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, ryzyko urodzenia dziecka z zespołem Downa w przypadku kobiety 30-letniej wynosi 1:385, kobiety 35-letniej – 1:192, kobiety 45-letniej – 1:66

Zespół Edwardsa

ZESPÓŁ Edwardsa

• Spowodowany obecnością dodatkowego 18. chromosomu
• Występuje z częstością 1:5000/6000 żywych urodzeń (1:3330 w przypadku kobiet powyżej 35. roku życia)
• Tylko 5% chorych dzieci osiąga 1-szy rok życia

Zespół Pataua

ZESPÓŁ PATAUA

• Jest to trisomia 13. chromosomu
• Częstość występowania tej choroby wynosi 1:8000/10000 żywych urodzeń (1:3330 żywych urodzeń w przypadku kobiet starszych niż 35 lat)
• 90% chorych dzieci umiera w ciągu 1 roku życia

W ramach tego pakietu badamy:

Stężenie białka PAPP-A i wolnej β-HCG we krwi ciężarnej

Oceniane jest stężenie powyższych związków w I trymestrze ciąży (optymalnie w 11-12 tygodniu ciąży) – uzyskany rezultat wraz z wynikiem badania USG płodu poddawany jest dalszej analizie przy pomocy specjalistycznego programu komputerowego PRISCA 5.0

Jakie są wskazania do wykonania testu PAPP-A?

WIEK KOBIETY CIĘŻARNEJ WYŻSZY NIŻ 35 LAT

WIEK KOBIETY CIĘŻARNEJ WYŻSZY NIŻ 35 LAT

Ryzyko urodzenia dziecka z trisomią 21, 18 lub 13 chromosomu zwiększa się wraz z wiekiem ciężarnej.

PRZEBYTE PORONIENIE

URODZENIE W PRZESZŁOŚCI DZIECKA Z WADĄ GENETYCZNĄ / PRZEBYTE PORONIENIE

Ryzyko powtórzenia się danej wady genetycznej w kolejnej ciąży zwiększa się statystycznie. Aberracje (mutacje) chromosomowe u płodu są także najczęstszą przyczyną poronień, a ryzyko ich powtórzenia w trakcie następnej ciąży również statystycznie się zwiększa.

ABERRACJA CHROMOSOMOWA

ABERRACJA CHROMOSOMOWA U KTÓREGOŚ Z RODZICÓW

Niektóre z aberracji chromosomowych nie ujawniają się fenotypowo u rodziców, mogą skutkować jednak wystąpieniem danej wady (np. trisomii 21 chromosomu) u dziecka.

WAD GENETYCZNYCH

PRZYPADKI WAD GENETYCZNYCH WŚRÓD CZŁONKÓW BLISKIEJ RODZINY

Obecność wad genetycznych wśród bliskich krewnych również wiąże się z podwyższonym ryzykiem pojawienia się ich u dziecka.

NIEPRAWIDŁOWY WYNIK USG

NIEPRAWIDŁOWY WYNIK USG

Nieprawidłowy wynik badania ultrasonograficznego płodu wykonywanego w I trymestrze ciąży jest wskazaniem do wykonania dodatkowych badań biochemicznych.

PROFILAKTYKA W CIĄŻY

PROFILAKTYKA W CIĄŻY

Wykonanie przesiewowych badań prenatalnych pozwalających na określenie ryzyka obecności wad chromosomowych u płodu jest zalecane wszystkim ciężarnym, bez względu na ich wiek czy brak obecności dodatkowych wskazań.

Na czym polega test PAPP-A przy zastosowaniu oprogramowania PRISCA?

 • Test PAPP-A to nieinwazyjny (a więc całkowicie bezpieczny dla płodu i matki) prenatalny test przesiewowy, który należy wykonywać w I trymestrze ciąży - optymalnie w 11-12 tygodniu ciąży. Do jego wykonania niezbędna jest tylko pobrana od ciężarnej niewielka próbka krwi.
 • We krwi tej mierzony jest poziom markerów biochemicznych ciąży – białka PAPP-A oraz wolnej β-HCG. Markery biochemiczne to parametry biochemiczne obecne we krwi ciężarnej, które zmieniają się w określony sposób wraz z wiekiem ciąży – jeżeli poziomy tych markerów odbiegają od średnich prawidłowych wartości, rozwijający się płód może być dotknięty genetyczną wadą chromosomową.
 • W celu oceny ryzyka wystąpienia danej wady u dziecka, wynik pomiaru stężenia markerów biochemicznych we krwi matki wraz z wynikiem badania USG z I trymestru poddawany jest analizie komputerowej przy pomocy specjalistycznego oprogramowania PRISCA 5.0.
 • Program PRISCA 5.0 pozwala na wyliczenie ryzyka występowania u dziecka trisomii 21, 18 i 13 chromosomu na podstawie wywiadu lekarskiego z ciężarną, wykonanych jednoczasowo pomiarów poziomów markerów biochemicznych (białka PAPP-A oraz wolnej β-HCG) w krwi ciężarnej oraz pomiarów ultrasonometrycznych płodu – długości ciemieniowo-siedzeniowej (CRL), wymiaru dwuciemieniowego (BPD), przezierności karkowej (NT), skostnienia kości nosowej.
 • Wiarygodność końcowego rezultatu testu PAPP-A przy zastosowaniu oprogramowania PRISCA wynosi aż 95-98%.

Co daje wykonanie testu PAPP-A?

Bezpieczeństwo

Badanie PAPP-A to całkowicie bezpieczny przesiewowy test prenatalny – pozwala on na ocenę stanu zdrowia płodu poprzez ustalenie ryzyka występowania u niego trisomii.

Radość

Prawidłowy wynik testu PAPP-A zdecydowanie zmniejsza obawy rodziców o zdrowie dziecka. Z kolei wynik nieprawidłowy jest wskazaniem do dalszej diagnostyki, która ostatecznie potwierdzi lub wykluczy obecność u dziecka danej wady. Wczesna świadomość choroby u dziecka umożliwia m.in. ustalenie schematu postępowania z nim na kolejnych etapach ciąży i po narodzinach (jeżeli kobieta zdecyduje się je urodzić), daje też rodzicom szansę na lepsze przygotowanie się na przyjście chorego dziecka na świat.

Jak zrobić test PAPP-A?

 • Aby zrobić test PAPP-A przy zastosowaniu oprogramowania PRISCA, należy zamówić badanie przez stronę internetową – od razu po dokonaniu zamówienia i opłaceniu badania, pacjentka otrzymuje numer swojego badania w wiadomości SMS i e-mail.
 • Kolejnym etapem badania jest internetowa konsultacja z lekarzem ginekologiem – specjalista przeprowadza z pacjentką wywiad lekarski, na podstawie którego wypisywane jest skierowanie.
 • Następnie, pacjentka zgłasza się z uzyskanym skierowaniem, wynikiem badania USG z I trymestru oraz z numerem swojego badania do dowolnego punktu pobrań z 400 dostępnych w całej Polsce (należy udać się tam w godzinach otwarcia danego punktu, bez żadnych dodatkowych zapisów).
 • W punkcie pobrań od pacjentki pobierana jest próbka krwi do analizy laboratoryjnej. Do poboru krwi nie jest wymagane żadne wcześniejsze przygotowanie ciężarnej.
 • Wynik badania PAPP-A przy pomocy programu PRISCA można odebrać w punkcie pobrań lub przez internet. Cena testu obejmuje ponadto konsultację uzyskanych wyników z lekarzem ginekologiem online.

Punkty pobrań

NAJWIĘKSZE MIASTA, W KTÓRYCH ZREALIZUJESZ BADANIE

WarszawaKrakówŁódźWrocławPoznańGdańskSzczecinBydgoszczLublinKatowiceBiałystokGdyniaRadomSosnowiecToruńKielce
Pakiet DNA

Pakiet badań

Test PAPP-A

Cena badania:

261 zł
399 zł