22 123 95 55
PL
Znajdź badanie

Test NIFTY Standard

4.90
Ocena użytkowników: 30 ocen

To nieinwazyjne, genetyczne badanie prenatalne, wykonywane z pobranej od ciężarnej próbki krwi żylnej. 

W ramach badania oceniane jest ryzyko wystąpienia u płodu trisomii 21, 18 i 13 chromosomu oraz aneuploidii chromosomów płci. Test pozwala również na określenie płci płodu. 

Wykonanie testu Nifty Standard zalecane jest wszystkim ciężarnym. Test można wykonać od ukończonego 10. tygodnia ciąży.

Pobranie krwi do testu NIFTY Standard realizowane jest w wybranych punktach pobrań sieci DIAGNOSTYKA - ich lokalizacje dostępne są na mapce w zakładce "Gdzie wykonać?".

DO 31.05.2024 KUPISZ TO BADANIE 200 ZŁ TANIEJ Z KODEM NIFTY

W ramach pakietu badamy:

  • ryzyko trisomii 21, 18, 13 chromosomu
  • ryzyko aneuploidii chromosomów płci
  • płeć płodu

NIFTY Standard - wiarygodne, nieinwazyjne genetyczne badanie prenatalne

  • Test NIFTY Standard jest nieinwazyjnym, genetycznym badaniem prenatalnym, pozwalającym na zweryfikowanie stanu zdrowia rozwijającego się płodu. Badanie można przeprowadzić, gdy ukończony został 10. tydzień ciąży. 
  • Do wykonania testu konieczna jest tylko niewielka próbka krwi żylnej, pobrana od kobiety ciężarnej - dzięki temu badanie NIFTY jest zupełnie bezpieczne dla ciężarnej i płodu, nie niesie ze sobą ryzyka poronienia. 
  • Z pobranej próbki krwi izolowany jest tzw. cffDNA (wolny DNA płodowy), który następnie poddaje się analizie laboratoryjnej przy wykorzystaniu nowoczesnej techniki biologii molekularnej - Sekwencjonowania Nowej Generacji (NGS). 
  • Test NIFTY Standard pozwala na ocenę ryzyka występowania u płodu trisomii 21 chromosomu (zespół Downa), 18 chromsomu (zespół Edwardsa) oraz 13 chromosomu (zespół Pataua). Dodatkowo, w ramach badania sprawdzana jest obecność aneuplodii chromosomów płci (zespół Turnera, zespół Klinefeltera, trisomia chromosomu X, zespół Jacobsa) oraz oceniana jest płeć płodu. 
  • Wykrywalność testu NIFTY wynosi ponad 99% - badanie zapewnia wyższą wykrywalność oraz niższy odsetek wyników fałszywie dodatnich w porównaniu do tradycyjnych prenatalnych badań przesiewowych.
  • Test NIFTY Standard jest badaniem przesiewowym. Jeśli uzyskany wynik badania będzie nieprawidłowy, rekomendowane jest przeprowadzenie inwazyjnego testu prenatalnego w celu potwierdzenia diagnozy.

Test NIFTY Standard


1959.00 na stronie
Technologia badania:
Sekwencjonowanie Nowej Generacji
Czas oczekiwania na wynik:
do 17 dni roboczych

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce