Zdrowegeny.pl Logo

Koszyk

Co to jest neuroborelioza?

Co to jest neuroborelioza?

4.5
Ocena użytkowników: 12 ocen

Data publikacji: 2021-09-20

Data aktualizacji: 2021-09-20

Co to jest neuroborelioza? Czym się różni od boreliozy?

Borelioza z Lyme to najczęstsza wieloukładowa choroba zakaźna przenoszona przez kleszcze w Europie. Określenia neuroborelioza (LNB) używa się w odniesieniu do objawów neurologicznych występujących u chorych na boreliozę. Dotyka osób w różnym wieku. Częstość występowania neuroboreliozy różni się w zależności od kraju. Czynnikiem wywołującym neuroboreliozę jest bakteria Borrelia burgdorferi, którą ludzie zarażają się po ukąszeniu przez kleszcza.

Objawy neuroboreliozy

Do wczesnych objawów boreliozy zalicza się rumień wędrujący występujący u około 80-90% zakażonych i neuroboreliozę z Lyme. Neuroborelioza zaliczana jest do chorób wielonarządowych. Atakuje ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy. Chory może odczuwać symptomy w stawach, skórze, mięśniach i układzie nerwowym. Do podstawowych objawów należy zmęczenie, senność, bóle głowy, problemy z koncentracją oraz bóle stawowo-mięśniowe. Przebieg neuroboreliozy może przypominać choroby układu nerwowego takie jak depresja czy stwardnienie rozsiane (SM).

Neuroboreliozę z Lyme dzieli się na:

  • wczesną, której symptomy neurologiczne występują od kilku tygodni do kilku miesięcy, Do typowych objawów zalicza się zespół Bannwartha (znany również jako zespół Garin-Bujadoux-Bannwarth), czyli zapalenie opon i korzeni nerwów rdzeniowych wraz z niedowładem nerwów czaszkowych. Chory we wczesnej NLB może odczuwać ból korzeniowy.
  • późną, określaną jako przewlekła neuroborelioza, której objawy utrzymują się od kilku miesięcy do nawet lat. Najczęściej obserwuje się zapalenie mózgu i rdzenia, zaburzenie chodu oraz dysfunkcje pęcherza, rzadko chory odczuwa ból. Przewlekła neuroborelioza stanowi jedynie około 2% przypadków.

Neuroborelioza u dzieci

Z przeprowadzonych badań wynika, że dzieci są bardziej narażone na rozwój neuroboreliozy niż osoby dorosłe. Najczęstszymi objawami LNB u dzieci jest niedowład twarzy występujący u około 55% przypadków neuroboreliozy dzieci i limfocytarne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych obserwowane w około 30% przypadków. Ponadto mogą wystąpić nietypowe symptomy takie jak zmęczenie czy brak apetytu. Natomiast przewlekła neuroborelioza bardzo rzadko występuje u dzieci.

Testy na boreliozę

Neuroboreliozę diagnozuje się na podstawie przeprowadzonego wywiadu lekarskiego, badania klinicznego oraz wyników testów przeciwciał przeciwko Borrelia burgdorferi.

Dostępne badania w kierunku boreliozy:

Leczenie i profilaktyka boreliozy

Odpowiednie leczenie ustala lekarz. Zazwyczaj neurologiczna choroba z Lyme leczona jest poprzez antybiotykoterapię. Brak odpowiedniego leczenia może prowadzić do fazy przewlekłej neuroboreliozy i długotrwałych problemów zdrowotnych. Aby zapobiec boreliozie i neuroboreliozie warto stosować się do kilku ważnych zasad m.in. nosić odzież zakrywającą odsłonięte części ciała i sprawdzać skórę po przyjściu do domu. Największe ryzyko ukąszenia przez kleszcza ma miejsce w lasach, parkach i na terenach wiejskich. Sprawdź jak  chronić się przed kleszczami. Jeśli dojdzie do kontaktu z kleszczem i ukąszenia należy jak najszybciej go usunąć np. za pomocą pęsety, ponieważ ryzyko przeniesienia bakterii wzrasta wraz z czasem. Po usunięciu, miejsce ukąszenia należy obserwować do około 6 tygodni i sprawdzać, czy nie pojawia się rumień. Nie należy lekceważyć ukąszeń, a jeśli wystąpi rumień zalecana jest konsultacja z lekarzem specjalistą.

Bibliografia:

  1. Kozak S., Kaminiów K., Kozak K., Paprocka J., Lyme Neuroborreliosis in Children. Brain Sciences 2021;11(6):758. 
  2. Rauer S., Kastenbauer S., Hofmann H. i wsp., Guidelines for diagnosis and treatment in neurology - Lyme neuroborreliosis. German Medical Science 2020;18:Doc03.

Aktualizacja: 2021-09-20

To badanie będzie pomocne:

Borelioza IgG met. Immunoblot

Cena w placówce

189.90 

Cena online:

167.00 
Technologia badania:Immunoblot

Czas oczekiwania na wynik:do 5 dni roboczych

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce

© 2024 Zdrowegeny.pl

powered by greenlogic