22 123 95 55
PL
Znajdź badanie

Koinfekcje boreliozy

3.90
Ocena użytkowników: 36 ocen

Jest to badanie krwi w kierunku chorób często współistniejących z boreliozą

Badanie polega na identyfikacji przeciwciał specyficznych dla 7 patogenów

Wykonanie takiego badania pozwala na dokładną diagnostykę po ugryzieniu przez kleszcza i odpowiednie późniejsze leczenie

W ramach pakietu badamy zachorowanie na:

 • ananplazmozę
 • babeszjozę
 • bartonelozę
 • chlamydiozę
 • mykoplazmozę
 • jersiniozę

W ramach testu badamy:

 • Stężenie przeciwciał IgG specyficznych dla Anaplasma phagocytophilum, Babesia microti, Bartonella henselae, Bartonella quintana, Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Yersinia enterocolitica w surowicy krwi - wykrycie przeciwciał IgG przeciwko określonym patogenom wskazuje na obecność zaawansowanej choroby bądź zachorowanie w przeszłości
 • Stężenie przeciwciał IgM specyficznych dla Mycoplasma pneumoniae w surowicy krwi - wykrycie przeciwciał IgM wskazuje na ostrą fazę zakażenia

Badane choroby:

 • ANAPLAZMOZA GRANULOCYTARNA - jest to choroba wywoływana przez Anaplasma phagocytophilum. U 30% osób anaplazmoza współistnieje z boreliozą lub kleszczowym zapaleniem mózgu.
 • CHLAMYDIOZA - Chlamydia pneumoniae jest patogenem odpowiedzialnym za zapalenie płuc. Choroba ta przy współistnieniu z boreliozą ma bardzo ciężki przebieg
 • BABESZJOZA - babeszjoza przebiegiem przypomina chorobę hemolityczną. Zakażenie Babesia microti zaostrza przebieg boreliozy
 • JERSINIOZA - Yersinia enterocolitica jest przyczyną odzwierzęcej choroby jersiniozy. Zakażenie powoduje nasilone biegunki.
 • BARTONELOZA - bakterie z rodzaju Bartonella (B. henselae, B. quintana) przenoszone są przez wszy, kleszczy i pchły kocie. Bartoneloza w zależności od przebiegu nazywana jest chorobą kociego pazura bądź gorączką okopową
 • MYKOPLAZMOZA - Mycoplasma pneumoniae powoduje zapalenie płuc atypowe. Przebieg mykoplazmozy jest cięższy w przypadku osób z zaburzeniami odporności.

Na czym polega badanie koinfekcji w boreliozie?

 • Panel koinfekcji w boreliozie powstał w celu identyfikacji zakażenia patogenami, które bardzo często współistnieją z boreliozą, ponieważ również są w głównej mierze przenoszone przez kleszcze i inne żywiące się krwią stawonogi. Wśród takich odkleszczowych chorób wymienia się bartonellozę, babeszjozę, anaplazmozę, chlamydiozę, jersiniozę i mykoplazmozę. Jednoczesne występowanie tych chorób zwane jest chorobą z Lyme.
 • Ten panel badań wykonywany jest z krwi dwiema metodami. Półilościowa metoda immunofluorescencji pośredniej (IIF) w kierunku swoistych przeciwciał IgG wykorzystywana jest w celu zdiagnozowania babeszjozy, bartonellozy, anaplazmozy i chlamydiozy. Drugą metodą jest immunoenzymatyczna metoda ELISA, która wykrywa przeciwciała IgG w jersiniozie oraz IgG i IgM w mykoplazmozie.
 • Stwierdzenie przeciwciał w klasie IgM świadczy o ostrym zakażeniu, zaś w klasie IgG o przewlekłym zakażeniu bądź obecności infekcji w przeszłości. Brak przeciwciał może wskazywać na brak zakażenia, bardzo wczesną fazę choroby lub stan immunosupresji (obniżenie odporności).

Koinfekcje boreliozy


693.00 na stronie
729.00 w placówce
Chwilowo niedostępne
Technologia badania:
Test ELISA, IIF
Czas oczekiwania na wynik:
do 24 dni roboczych

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce