22 123 95 55
PL
Znajdź badanie

TEST SANCO RHD

4.60
Ocena użytkowników: 31 ocen

To badanie prenatalne pozwala na oznaczenie czynnika RhD u płodu

W cenie badania zawarta jest konsultacja online z lekarzem ginekologiem przed wykonaniem badania i po uzyskaniu wyniku

SANCO TEST RHD należy wykonywać od 12. do 24. tygodnia ciąży, jeżeli nie są obecne przeciwciała odpornościowe anty-D w 12. i/lub w 20. tygodniu ciąży 

Badanie wykonywane jest z próbki krwi żylnej od matki

W ramach pakietu badamy:

  • czynnik RhD u płodu

Badamy pozakomórkowy, płodowy DNA (cffDNA)

  • pozyskany z próbki krwi ciężarnej cffDNA poddawany jest analizie laboratoryjnej w celu sprawdzenia czynnika RhD płodu

Badamy ryzyko:

  • KONFLIKTU SEROLOGICZNEGO - najczęściej powstaje w zakresie czynnika RhD. Grupa krwi osoby, u której obecny jest antygen RhD, określana jest jako RhD dodatnia. Jeśli ten antygen nie występuje, mówimy natomiast o grupie RhD ujemnej. Jeśli kobieta ciężarna ma grupę krwi RhD ujemną, a płód grupę krwi RhD dodatnią – organizm ciężarnej może rozpoznać antygen RhD jako obcy i wytwarzać przeciwciała przeciwko niemu, co określane jest mianem konfliktu serologicznego

Co to jest SANCO TEST RHD?

  • SANCO TEST RHD to nieinwazyjne genetyczne badanie prenatalne przeznaczone dla ciężarnych z grupą krwi RhD ujemną, mające na celu ustalenie czynnika RhD u płodu, aby zaplanować odpowiednią prenatalną profilaktykę konfliktu serologicznego. Do konfliktu serologicznego może dojść w przypadku grupy krwi RhD ujemnej u ciężarnej, a odziedziczonej po ojcu grupy krwi RhD dodatniej u płodu.
  • Do wykonania SANCO TEST RHD niezbędna jest tylko próbka pobranej od ciężarnej krwi obwodowej – we krwi tej krąży DNA płodu. DNA ten poddawany jest analizie genetycznej, mającej na celu określenie, czy u płodu obecny jest gen kodujący antygen RhD.
  • SANCO TEST RHD należy wykonywać od 12. do 24. tygodnia ciąży, jeżeli nie są obecne przeciwciała odpornościowe anty-D w 12. i/lub w 20. tygodniu ciąży. Wykrywalność testu wynosi powyżej 95,5% i jest on zalecany przez krajowych konsultantów ds. ginekologii i położnictwa, perinatologii i transfuzjologii klinicznej.

TEST SANCO RHD


580.00 na stronie
Chwilowo niedostępne
Technologia badania:
Sekwencjonowanie Nowej Generacji
Czas oczekiwania na wynik:
do 23 dni roboczych

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce