SANCO TEST RHD
Profilaktyczne badania genetyczne

SANCO TEST RHD

 • TEST polega na oznaczeniu CZYNNIKA RhD u płodu

W ramach pakietu badamy:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

czynnik RhD u płodu

Cena badania:

300 zł

319 zł
Technologia badania:
Sekwencjonowanie Nowej Generacji
Czas oczekiwania na wynik:
do 23 dni roboczych
Profesjonalne i bezpieczne pobranie krwi przez pielęgniarkę

Profesjonalne i bezpieczne pobranie krwi przez pielęgniarkę

Krew pobierana jest w punktach pobrań

Krew pobierana jest w punktach pobrań na terenie całej Polski.
Sprawdź lokalizacje

KONFLIKT SEROLOGICZNY

 • Najczęściej powstaje w zakresie czynnika RhD
 • Grupa krwi osoby, u której obecny jest antygen RhD, określana jest jako RhD dodatnia. Jeśli ten antygen nie występuje, mówimy natomiast o grupie RhD ujemnej
 • Jeśli kobieta ciężarna ma grupę krwi RhD ujemną, a płód grupę krwi RhD dodatnią – organizm ciężarnej może rozpoznać antygen RhD jako obcy i wytwarzać przeciwciała przeciwko niemu, co określane jest mianem konfliktu serologicznego

W ramach tego pakietu badamy:

Pozakomórkowy, płodowy DNA (cffDNA)

Pozyskany z próbki krwi ciężarnej cffDNA poddawany jest analizie laboratoryjnej w celu sprawdzenia czynnika RhD płodu

Co to jest SANCO TEST RHD?

 • SANCO TEST RHD to nieinwazyjne genetyczne badanie prenatalne przeznaczone dla ciężarnych z grupą krwi RhD ujemną, mające na celu ustalenie czynnika RhD u płodu, aby zaplanować odpowiednią prenatalną profilaktykę konfliktu serologicznego. Do konfliktu serologicznego może dojść w przypadku grupy krwi RhD ujemnej u ciężarnej, a odziedziczonej po ojcu grupy krwi RhD dodatniej u płodu.
 • Do wykonania SANCO TEST RHD niezbędna jest tylko próbka pobranej od ciężarnej krwi obwodowej – we krwi tej krąży DNA płodu. DNA ten poddawany jest analizie genetycznej, mającej na celu określenie, czy u płodu obecny jest gen kodujący antygen RhD.
 • SANCO TEST RHD należy wykonywać od 12. do 24. tygodnia ciąży, jeżeli nie są obecne przeciwciała odpornościowe anty-D w 12. i/lub w 20. tygodniu ciąży. Wykrywalność testu wynosi powyżej 95,5% i jest on zalecany przez krajowych konsultantów ds. ginekologii i położnictwa, perinatologii i transfuzjologii klinicznej.

Próbka krwi matki

Kiedy zaleca się wykonanie SANCO TEST RHD?

 • SANCO TEST RHD to test przeznaczony dla kobiet ciężarnych z grupą krwi RhD ujemną, jeśli u ojca dziecka występuje grupa krwi RhD dodatnia (szacuje się, że ok. 85% Polaków ma grupę krwi RhD dodatnią).
 • Powyższa sytuacja nazywana jest zestawieniem konfliktowym – nie jest to jednak jeszcze konflikt serologiczny. O konflikcie serologicznym mówimy wtedy, gdy płód odziedziczy po ojcu czynnik RhD dodatni i wystąpi przeciek matczyno-płodowy, który zaindukuje wytwarzanie przeciwciał.
 • Pod wpływem tych przeciwciał niszczone są krwinki płodu – może to skutkować niedokrwistością, niewydolnością krążenia, a w skrajnych przypadkach nawet śmiercią płodu.

Co daje SANCO TEST RHD?

 • SANCO TEST RHD pozwala na określenie czynnika RhD u płodu. Jeśli jest on RhD dodatni, a ciężarna RhD ujemna, zaleca się wdrożenie profilaktyki śródciążowej (jeśli nie wykryto przeciwciał anty-RhD).
 • Profilaktyka ta polega na podaniu ciężarnej immunoglobuliny anty-RhD w 28.-30. tygodniu ciąży i ma na celu przeciwdziałanie powstaniu przeciwciał anty-RhD.
 • Jeżeli natomiast dziecko ciężarnej RhD ujemnej jest również RhD ujemne, podawanie immunoglobuliny anty-RhD nie jest potrzebne.

Jak zrobić SANCO TEST RHD?

 • Aby wykonać SANCO RHD TEST, zamów to badanie przez stronę internetową. Niezwłocznie po dokonaniu zamówienia, otrzymasz wiadomość SMS i e-mail z kodem zamówionego badania.
 • Następnie, w cenie testu lekarz ginekolog przeprowadzi z Tobą internetową konsultację w formie wywiadu lekarskiego, na którego podstawie wystawi on następnie niezbędne do wykonania badania skierowanie.
 • Uzyskane skierowanie wraz z numerem badania okaż w wybranym punkcie pobrań, po czym zostanie od Ciebie pobrana próbka krwi. Do poboru krwi nie musisz się specjalnie przygotowywać (nie trzeba być na czczo), a do punktu możesz zgłosić się w godzinach otwarcia.
 • Wynik analizy genetycznej odbierzesz w punkcie pobrań lub pobierzesz przez stronę internetową laboratorium.

Punkty pobrań

Pakiet DNA

Pakiet badań

SANCO TEST RHD

Cena badania:

300 zł

319 zł