Koronawirus SARS-CoV-2 – badanie RT-PCR z zaświadczeniem lekarskim w języku angielskim
Badanie z wymazu

Koronawirus SARS-CoV-2 – badanie RT-PCR z zaświadczeniem lekarskim w języku angielskim

 • Do ujemnego wyniku testu wystawiane jest zaświadczenie lekarskie, dzięki któremu może zostać zniesiony obowiązek kwarantanny
 • Może ono zostać również wykorzystane dla pracodawcy
 • Zaświadczenie ważne jest do 72 h od dnia wystawienia
 • BADANIE WYKONYWANE W WARSZAWIE, KRAKOWIE, ŁODZI, POZNANIU, GDYNI, KIELCACH, BYDGOSZCZY, BIELSKU-BIAŁEJ, LUBLINIE, KATOWICACH, WROCŁAWIU, SZCZECINIE I WAŁBRZYCHU PO OPŁACENIU ONLINE

W ramach pakietu badamy:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

obecność koronawirusa SARS-CoV-2

Cena badania:

604 zł

Technologia badania:
Real-Time RT-PCR
Czas oczekiwania na wynik:
do 4 dni roboczych

KORONAWIRUS SARS-CoV-2

 • Dotychczas na całym świecie potwierdzono już ponad 3 miliony przypadków zakażeń tym koronawirusem – wywołuje on chorobę COVID-19.
 • U jednych osób infekcja ta może przebiegać łagodnie (także bezobjawowo), a u innych osób mogą pojawić się groźne powikłania. Ryzyko powikłań dotyczy przede wszystkim osób z obniżoną odpornością i chorobami współistniejącymi.
 • W diagnostyce infekcji wykorzystywane są testy molekularne, pozwalające na identyfikację materiału genetycznego wirusa w badanej próbce.

W ramach tego pakietu badamy:

Obecność materiału genetycznego koronawirusa SARS-CoV-2 w wymazie z gardła lub nosogardzieli, met. Real-Time RT-PCR

Badanie ma na celu potwierdzenie lub wykluczenie obecności materiału genetycznego SARS-CoV-2 w pobranym wymazie. Do ujemnego wyniku badania dołączane jest zaświadczenie lekarskie, który ten wynik potwierdza

Dla kogo przeznaczone jest badanie?

PODEJRZENIE ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM SARS-COV-2 (2019-nCoV)

POTRZEBA UZYSKANIA ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO, POTWIERDZAJĄCEGO UJEMNY WYNIK TESTU

Badanie zalecane jest tym osobom, którym zależy na otrzymaniu potwierdzającego wynik badania zaświadczenia lekarskiego w języku angielskim.

Na czym polega test w kierunku infekcji koronawirusem SARS-CoV-2?

 • Oferowane przez nas badanie to test molekularny – jako jedyny służy on do potwierdzenia lub wykluczenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 i jego wykonanie jest rekomendowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).
 • Test ten polega na sprawdzeniu, czy w pobranej od Pacjenta próbce materiału (wymaz z górnych dróg oddechowych) znajduje się materiał genetyczny koronawirusa SARS-CoV-2. Metoda wykorzystywana do przeprowadzenia takiego badania to Real-Time RT-PCR.
 • W przypadku ujemnego wyniku badania molekularnego (czyli gdy nie wykryto obecności koronawirusa), w ramach oferowanego testu Pacjent otrzymuje odpowiednie zaświadczenie lekarskie, które potwierdza otrzymany wynik. Jest to zaświadczenie w języku angielskim – dzięki niemu może zostać zniesiony obowiązek dwutygodniowej kwarantanny lub może ono być przydatne np. dla pracodawcy, który takiego dokumentu wymaga.
 • Zgodnie w referencjami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Państwowego Zakładu Higieny PZH w badaniu, w zależności od zastosowanego testu, identyfikowane są 2 lub 3 geny spośród genów wspólnych dla podrodzaju Sarbecovirus (gen E) oraz charakterystycznych wyłącznie dla SARS-CoV-2 (N, RdRp lub ORF1ab).
 • W przypadku uzyskania wyniku wątpliwego konieczne jest powtórzenia badania z nowej próbki. Ze względów epidemiologicznych do czasu uzyskania wyniku powtórnego badania zaleca się postępowanie jak w przypadku wyniku pozytywnego.

Co daje wykonanie badania?

Wykonanie badania molekularnego

Wykonanie testu molekularnego potwierdzi lub wykluczy infekcję koronawirusem SARS-CoV-2. Jest to bardzo ważne nie tylko dla nas, ale także dla osób z naszego otoczenia, które mogą się zarazić. W przypadku potwierdzenia infekcji możliwe jest wprowadzenie takich działań, które zminimalizują ryzyko zarażenia innych osób. Jeśli wynik testu będzie ujemny, Pacjent otrzyma zaświadczenie lekarskie potwierdzające ten wynik (w języku angielskim) – zaświadczenie to może zostać wykorzystane do okazania na granicy lub np. dla pracodawcy, który tego wymaga. Zaświadczenie okazane przy przekroczeniu granicy znosi obowiązek 14-dniowej kwarantanny.

Koronawirus

Gdzie wykonasz badanie?

Lokalizacje

Po opłaceniu badania online, udaj się do wybranego punktu pobrań na pobranie próbki materiału. Lokalizacje punktów poniżej:

 • Warszawa: al. Komisji Edukacji Narodowej 61, parking przy Urzędzie Dzielnicy Ursynów, czynny w godz. 8:00 - 10:00 (pn.-pt.)
 • Warszawa: Westfield Arkadia, wjazd od ul. Kłopot, parking poziom -2, sektor F, godz. 8:00 - 12:00 (pn.-pt.)
 • Wrocław: ul. Ziębicka 34/38, Baza Pogotowia Ratunkowego, czynny w godz. 8:00 - 12:00 (pn.-pt)
 • Łódź: al. Politechniki 4, parking przy Expo, czynny w godz. 8:00 - 12:00 (pn.-pt.)
 • Poznań: ul. Serbska 7, parking przy Tesco, czynny w godz. 8:00 - 15:00 (pn.-pt.)
 • Kraków: Punkt Pobrań przy TAURON Arenie Kraków (wjazd od strony al. Pokoju), czynny w godz. 8:00 - 16:00 (pn.-pt.), 8:00 - 12:00 (sb.), punkt pobrań typu Drive-thru (pobranie wymazu tylko w samochodzie)
 • Gdynia: ul. Wendy 7/9, parking MEGADEX EXPO (obok Laboratorium Diagnostyki), czynny w godz. 8:00 - 15:00 (pn.-pt.)
 • Kielce: ul. Drogosza 2, parking Hali Legionów, czynny w godz. 8:00 - 12:00 (pn.-pt.)
 • Bydgoszcz: ul. Gdańska 163, parking Stadionu im. Zdzisława Krzyszkowiaka, czynny w godz. 08:00 – 14:00 (pn.-pt.) - UWAGA!!! W przypadku punktu w Bydgoszczy, po zakupie badania konieczny jest kontakt z infolinią w celu umówienia terminu pobrania (szczegóły w wiadomości e-mail wysyłanej po zakupie)
 • Bielsko-Biała: ul. Rychlińskiego 21, parking przy Stadionie Miejskim, wjazd od ul. Żywieckiej, czynny w godz. 8:00 - 14.00 (pn.-pt.)
 • Lublin: ul. Stadionowa 1, na terenie obiektu sportowego Arena Lublin, czynny w godz. 8:00 -16:00 (pn.-czw.), 8:00 - 14:00 (pt.)
 • Katowice: ul. Paderewskiego 32C, punkt pobrań DIAGNOSTYKA, czynny w godz. 8:00 - 13:00 (pn.-pt.)
 • Szczecin: ul. Szafera 3/5/7 (wjazd od ul. Jarzyńskiego), parking NETTO-ARENA, czynny w godz. 9:00-13:00 (pn.-pt.)
 • Wałbrzych: ul. Rycerska 10, parking, czynny w godz. 8:00-12:00 (pn.-pt.)

Jak wygląda realizacja badania?

 • Aby zrealizować test, najpierw należy go zamówić i opłacić przez naszą stronę internetową – od razu po dokonaniu płatności, Pacjent otrzymuje wiadomości SMS i e-mail zawierające kod swojego badania.
 • Następnie, z otrzymanym kodem należy udać się do Mobilnego Wymazowego Punktu Pobrań Materiału Biologicznego typu Drive&Go-Thru (lokalizacje punktów widoczne są na mapce obok).
 • W punkcie pobrań, należy podać pracownikowi numer swojego badania –Pacjent zostanie wtedy zarejestrowany, a następnie pobrana zostanie od niego próbka materiału w postaci wymazu z gardła lub nosogardzieli.
 • UWAGA: PRZEZ CO NAJMNIEJ 2 GODZINY PRZED POBRANIEM WYMAZU NIE NALEŻY JEŚĆ, PIĆ, ŻUĆ GUMY, MYĆ ZĘBÓW, STOSOWAĆ PŁYNÓW DO HIGIENY JAMY USTNEJ, PALIĆ PAPIEROSÓW ITP.
 • Gotowy wynik badania należy pobrać przez stronę internetową laboratorium. Wraz z ujemnym wynikiem testu na stronie internetowej zostanie zamieszczone również odpowiednie zaświadczenie lekarskie w języku angielskim. Zaświadczenie to jest opatrzone podpisem certyfikowanym lekarza i jest ważne przez 72 h od wystawienia.
 • UWAGA: Zaświadczenie lekarskie należy wydrukować, ale w razie pytań najlepiej mieć także do okazania wersję elektroniczną zaświadczenia – tam właśnie uwidacznia się certyfikowany podpis elektroniczny.
 • Jeśli uzyskany wynik badania będzie dodatni, dalsze, odpowiednie kroki zostaną podjęte przez sanepid.

Punkty pobrań

Pakiet DNA

Pakiet badań

Koronawirus SARS-CoV-2 – badanie RT-PCR z zaświadczeniem lekarskim w języku angielskim

Cena badania:

604 zł