22 123 95 55

Koronawirus SARS-CoV-2 – badanie RT-PCR z zaświadczeniem lekarskim do Grecji

Do ujemnego wyniku badania wystawiane jest zaświadczenie lekarskie do Grecji

Jest to zaświadczenie w języku angielskim niezbędne do przekroczenia granicy greckiej. Zaświadczenie ważne jest do 72h od daty rejestracji próbki w laboratorium.

Ponad 90% wyników jest dostępnych najpóźniej następnego dnia po pobraniu.

BADANIE REALIZOWANE JEST PO OPŁACENIU ONLINE.

BADANIE WYKONYWANE W WARSZAWIE, KRAKOWIE, ŁODZI, POZNANIU, GDYNI, GDAŃSKU, KIELCACH, BYDGOSZCZY, BIELSKU-BIAŁEJ, LUBLINIE, KATOWICACH, WROCŁAWIU, SZCZECINIE, WAŁBRZYCHU, BIAŁYMSTOKU, IŁAWIE, SŁUPSKU.

W tym badaniu nie są uznawane kody rabatowe.

Badanie przeznaczone jest dla wszystkich osób, które chcą uzyskać wymagane w Grecji zaświadczenie o negatywnym wyniku.

W ramach pakietu badamy:

  • obecność koronawirusa SARS-CoV-2

Testy molekularne RT-PCR w diagnostyce SARS-CoV-2 – na czym polegają?

  • Dotychczas na całym świecie potwierdzono już ponad 13,5 mln przypadków infekcji tym koronawirusem, przyczynił się on również do ponad 550 tysięcy zgonów. Choroba wywoływana przez SARS-CoV-2 to COVID-19.
  • Zakażenie koronawirusem może mieć bardzo różny przebieg, u jednych występują tylko łagodne objawy, u innych dochodzi natomiast do groźnych powikłań, które mogą skutkować zgonem Pacjenta. Ryzyko ciężkiego przebiegu infekcji jest większe u osób ze schorzeniami współistniejącymi / z obniżoną odpornością.
  • Testy molekularne to jedyne badania, dzięki którym można wykryć obecność w organizmie koronawirusa SARS-CoV-2. Istotą tych badań jest sprawdzenie, czy w pobranej od Pacjenta próbce materiału znajduje się materiał genetyczny tego koronawirusa.
  • Zgodnie z referencjami Światowej Organizacji Zdrowia oraz Państwowego Zakładu Higieny PZH w badaniu, w zależności od zastosowanego testu, identyfikowane są 2 lub 3 geny spośród genów wspólnych dla podrodzaju Sarbecovirus (gen E) oraz charakterystycznych wyłącznie dla SARS-CoV-2 (N, RdRp lub ORF1ab).
  • Jeśli wynik badania molekularnego będzie negatywny, do wyniku zostanie dołączone zaświadczenie lekarskie wymagane do przekroczenia granicy Grecji. Zaświadczenie to jest wydawane w języku angielskim i jest zgodne z wymaganiami greckimi – na zaświadczeniu musi znajdować się informacja o rodzaju dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) i jego numerze. Zaświadczenie pozwoli na przekroczenie granicy greckiej i zniesie obowiązek kwarantanny.
  • W przypadku uzyskania wyniku wątpliwego konieczne jest powtórzenie badania z nowej próbki. Ze względów epidemiologicznych do czasu uzyskania wyniku powtórnego badania zaleca się postępowanie jak w przypadku wyniku pozytywnego.

Koronawirus SARS-CoV-2 – badanie RT-PCR z zaświadczeniem lekarskim do Grecji


565.00 na stronie
Technologia badania:
Real-Time RT-PCR
Czas oczekiwania na wynik:
do 3 dni

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce