22 123 95 55
PL
Znajdź badanie

Test Antygenowy Jakościowy - Koronawirus SARS-CoV-2 - Z zaświadczeniem lekarskim w języku angielskim

4.70
Ocena użytkowników: 20 ocen

Jest to badanie przesiewowe, umożliwiające wstępną identyfikację osób z infekcją koronawirusem SARS-CoV-2. Do ujemnego wyniku badania wystawiane jest zaświadczenie lekarskie w języku angielskim.

Test antygenowy jest badaniem jakościowym. Materiał do wykonania analizy stanowi wymaz z nosogardzieli pobrany od Pacjenta.

W badaniu identyfikowane są swoiste antygeny koronawirusa SARS-CoV-2. Test cechuje wysoka swoistość - dodatni wynik testu z dużym prawdopodobieństwem świadczy o aktywnej infekcji. Według WHO, wynik dodatni powinien zostać zweryfikowany testem molekularnym, Real-Time RT-PCR. 

Do ujemnego wyniku wystawianie jest zaświadczenie lekarskie w języku angielskim. Może ono zostać wykorzystane np. dla pracodawcy.

BADANIE REALIZOWANE JEST PO OPŁACENIU ONLINE. 

UWAGA! Przed udaniem się w podróż sprawdź obowiązujące przepisy wjazdowe do kraju, do którego się udajesz na stronie Ambasady kraju docelowego lub MSZ.

W tym badaniu nie są uznawane kody rabatowe.

W ramach pakietu badamy obecność:

  • antygenów koronawirusa SARS-CoV-2

Koronawirus SARS-CoV-2 - test antygenowy jakościowy jest przydatny we wczesnej diagnostyce zakażenia

  • Test antygenowy przeznaczony jest do przesiewowego, wczesnego diagnozowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Istotą testu jest jakościowa identyfikacja antygenów SARS-CoV-2 w próbce pobranej od Pacjenta (wymaz z gardła lub nosogardzieli)
  • Test cechuje się wysoką swoistością diagnostyczną - wynik dodatni z wysokim prawdopodobieństwem oznacza więc aktywną infekcję koronawirusem SARS-CoV-2. Czułość testu antygenowego jest jednak ogarniczona - wynik ujemny nie wyklucza aktywnej infekcji stuprocentowo. 
  • Według WHO, wynik dodatni badania należy zweryfikować testem molekularnym, wykonywanym przy pomocy metody Real-Time RT-PCR. Wynik ujemny należy interpretować z uwzględnieniem stanu klinicznego Pacjenta i wywiadu epidemiologicznego. 
  • W przypadku oferowanego przez nas testu, do ujemnego wyniku badania dołączane jest zaświadczenie lekarskie w języku angielskim. Może być ono przydatne np. dla pracodawcy, który takie zaświadczenia akceptuje. 
  • Immunochemiczny test chromatograficzny to test, który opiera się na specyficznym powiązaniu odpowiednio dobranych przeciwciał wirusa (chromatografia) i antygenów.
  • W sytuacji, gdy identyfikacji podlega antygen, tak jak w przypadku rekomendowanego Standard Q COVID-19, przeciwciało pełni funkcję odczynnika, stanowiącego element testu.
  • W teście antygenowym Standard Q COVID-19 wędrujące w podłożu chromatograficznym kompleksy antygenu (wirusa pochodzącego z wymazanego materiału) i przeciwciał zatrzymywane są przez kolejne przeciwciała, również elementy zestawu i ulegają zabarwieniu, dając barwny pasek.
  • W przypadku nieobecności wirusów w badanym materiale, nie dochodzi do powstania kompleksu wirus-przeciwciała i w konsekwencji powstania barwnego paska. Wynik określany jest jako negatywny.

Test Antygenowy Jakościowy - Koronawirus SARS-CoV-2 - Z zaświadczeniem lekarskim w języku angielskim


134.00 na stronie
Technologia badania:
Chromatograficzny test immunochemiczny, test jakościowy
Czas oczekiwania na wynik:
średni czas do 2 godzin, maksymalny do 7 godzin

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce