Zdrowegeny.pl Logo

Koszyk

Test RT-PCR a test antygenowy na koronawirusa – czym się różnią, który wybrać?

Test RT-PCR a test antygenowy na koronawirusa – czym się różnią, który wybrać?

3.0
Ocena użytkowników: 30 ocen

Data publikacji: 2020-11-24

Data aktualizacji: 2020-11-24

Test RT-PCR a test antygenowy na koronawirusa – czym się różnią, który wybrać?

Testy antygenowe w ostatnich tygodniach stały się obok badań molekularnych RT-PCR narzędziem wykrywającym zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 i rozpoczęto stosowanie ich na szerszą skalę. Obecnie do wyboru mamy testy molekularne RT-PCR, antygenowe zwykłe oraz ilościowe, serologiczne, kasetkowe oraz przesiewowe Rocha.

Różnice między testem antygenowy a badaniem RT-PCR

Badanie RT-PCR wykrywa materiał genetyczny koronawirusa w materiale biologicznym, przy wykorzystaniu metody RT-PCR (ang. reverse-transcripton polymerase chain reacton), czyli reakcji łańcuchowej polimerazy z odwrotną transkrypcją, natomiast test antygenowy specyficzne dla SARS-CoV-2 białko.

Test antygenowy jest tańszy i szybszy do wykonania w porównaniu z badaniem molekularnym wykonywanym metodą RT-PCR. Jednak posiada pewne ograniczenia -  charakteryzuje się niższą czułością. Obecność antygenów koronawirusa, nie zawsze świadczy o występowaniu aktywnego zakażenia. Test antygenowy ilościowy pozwala na ilościowe oznaczenie nukleokapsydu czyli antygenu N koronawirusa. Test antygenowy cechuje się wysoką swoistością, co oznacza, że pozytywny wyniki badania z wysokim prawdopodobieństwem potwierdza zakażenie SARS-CoV-2. Jego skuteczność jest niższa niż badania molekularnego RT-PCR, które zalecane jest do diagnostyki COVID-19 przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

W przeprowadzonej przez Dinnes i wsp. ocenie dokładności diagnostycznej testu antygenowego oraz molekularnego RT-PCR, nie zaobserwowano między tymi testami różnic w jakości metodologicznej.

Jak zrobić testy na koronawirusa?


Testy zakupić można na stronie internetowej Zdrowegeny.pl. Po opłaceniu zamówienia otrzymamy 1-literowy i 5-cyfrowy kod w wiadomości e-mail oraz SMS. W e-mailu znajdziemy także listę punktów pobrań, w których możemy wykonać wybrane badanie. Wystarczy udać się z otrzymanym kodem do wybranej placówki i pokazać go pracownikowi. Niektóre punkty mogą wymagać wcześniejszego, telefonicznego umówienia.  

Test antygenowy polega zazwyczaj na pobraniu wymazu z nosogardzieli, natomiast wykonując test RT-PCR wymaz można pobrać z nosogardzieli lub z gardła. Pobranie próbki trwa zazwyczaj kilka minut. Do obu testu należy się tak samo przygotować. Zalecane jest, aby 2 godziny przed wykonaniem badania powstrzymać się od picia, jedzenia, palenia papierosów, mycia zębów czy żucia gumy.

Co oznacza wynik?

Oba testy (RT-PCR  i antygenowy) pozwalają na wykrycie aktywnego zakażenia koronawirusem u osoby badanej. Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) zaleca, aby testy wykonywać, gdy zaobserwujemy u siebie objawy wskazujące na COVID-19. Według wytycznych w większości przypadków, zakażenie można wykryć ok. 10 dni po kontakcie z koronawirusem. Testu nie należy wykonywać wcześniej niż 2 dni po ekspozycji. Antygeny koronawirusa, czyli związki pobudzające układ odpornościowy, które organizm człowieka rozpoznaje jako obce, wykrywane są w początkowej fazie choroby COVID-19.

Po otrzymaniu pozytywnego wyniku badania molekularnego RT-PCR należy niezwłocznie poddać się kwarantannie, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu koronawirusa. Nieco inaczej interpretuje się wynik testu antygenowego. W przypadku pozytywnego wyniku również zalecana jest izolacja, natomiast wynik negatywny nie zawsze może świadczyć o braku zakażenia u badanego, należy wziąć jeszcze pod uwagę jego stan kliniczny oraz przeprowadzić wywiad epidemiologiczny.

Do wyników ujemnych obu test jest możliwość otrzymania zaświadczenia lekarskiego w języku obcym, które może być przydatne np. dla pracodawczy czy w czasie podróży.

Sprawdź dostępne badania i rodzaje zaświadczeń:

Bibliografia:
  1. Dinnes J. i wsp., Rapid, point-of-care antygen and molecular-based tests for diagnosis of SARS-CoV-2 infection. Cochrane Systematic Review – Diagnostic 2020 [dostęp online: 03.11.2020] https://doi.org/10.1002/14651858.CD013705
  2. Hirotsu J. i wsp., Comparison of automated SARS-CoV-2 antigen test for COVID-19 infection with quantitative RT-PCR using 313 nasopharyngeal swabs, including from seven serially followed patients. International Journal of Infectious Diseases 2020, 99: 397-402.

Aktualizacja: 2021-01-27

To badanie będzie pomocne:

Koronawirus SARS-CoV-2 - badanie molekularne RT-PCR

Cena w placówce

495.00 

Cena online:

249.00 
Technologia badania:Real-Time RT-PCR

Czas oczekiwania na wynik:średni czas do 24h roboczych, maksymalny do 36h roboczych

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce

© 2024 Zdrowegeny.pl

powered by greenlogic