22 123 95 55

Test Antygenowy Jakościowy - Koronawirus SARS-CoV-2

4.40
Ocena użytkowników: 16 ocen

Jest to test przesiewowy, pozwalający na wstępną identyfikację osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2

Jest to test jakościowy, wykonywany z pobranego od Pacjenta wymazu z nosogardzieli. 

Test pozwala na identyfikację swoistych antygenów wirusa SARS-CoV-2. 

Badanie cechuje się wysoką swoistością - wynik dodatni z wysokim prawdopodobieństwem oznacza aktywne zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Według WHO (Światowej Organizacji Zdrowia), wynik dodatni powinien zostać zweryfikowany testem molekularnym, Real-Time RT-PCR. 

BADANIE REALIZOWANE JEST PO OPŁACENIU ONLINE.

W tym badaniu nie są uznawane kody rabatowe.

W ramach pakietu badamy obecność:

 • antygenów koronawirusa SARS-CoV-2

Test antygenowy jakościowy - badanie pomocne we wczesnej diagnostyce zakażenia SARS-CoV-2

 • Test antygenowy w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 przeznaczony jest do wczesnej, przesiewowej diagnostyki infekcji. Badanie to polega na jakościowej identyfikacji antygenów koronawirusa SARS-CoV-2 w pobranym od Pacjenta wymazie z nosogardzieli.
 • Test ten cechuje wysoka swoistość diagnostyczna, co oznacza, że wynik dodatni z wysokim prawdopodobieństwem oznacza aktywne zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2.
 • Jednakże, ze względu na ograniczoną czułość testu, wynik ujemny nie wyklucza stuprocentowo aktywnego zakażenia.
 • Według WHO, wynik dodatni badania należy zweryfikować testem molekularnym, wykonywanym przy pomocy metody Real-Time RT-PCR.
 • Wynik ujemny powinien być natomiast interpretowany z uwzględnieniem wywiadu epidemiologicznego (możliwego kontaktu Pacjenta z osobami z potwierdzonym zakażeniem) oraz stanu klinicznego osoby badanej.
 • Test antygenowy może być wykonywany u osób, u których występują objawy sugerujące zakażenie SARS-CoV-2 czy u osób, które miały kontakt z osobą z potwierdzoną infekcją lub przebywały w miejscach o wysokim ryzyku zakażenia.
 • Immunochemiczny test chromatograficzny to test, który opiera się na specyficznym powiązaniu odpowiednio dobranych przeciwciał wirusa (chromatografia) i antygenów.
 • W sytuacji, gdy identyfikacji podlega antygen, tak jak w przypadku rekomendowanego Standard Q COVID-19, przeciwciało pełni funkcję odczynnika, stanowiącego element testu.
 • W teście antygenowym Standard Q COVID-19 wędrujące w podłożu chromatograficznym kompleksy antygenu (wirusa pochodzącego z wymazanego materiału) i przeciwciał zatrzymywane są przez kolejne przeciwciała, również elementy zestawu i ulegają zabarwieniu, dając barwny pasek.
 • W przypadku nieobecności wirusów w badanym materiale, nie dochodzi do powstania kompleksu wirus-przeciwciała i w konsekwencji powstania barwnego paska. Wynik określany jest jako negatywny.

Test Antygenowy Jakościowy - Koronawirus SARS-CoV-2


130.00 na stronie
150.00 w placówce
Technologia badania:
Chromatograficzny test immunochemiczny, test jakościowy
Czas oczekiwania na wynik:
do 12 godzin roboczych

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce