22 123 95 55
PL
Znajdź badanie

Testy Antygenowe - Koronawirus SARS-CoV-2

Szybki Test Antygenowy Jakościowy (śr. do 20 minut wynik) - Koronawirus SARS-CoV-2

W ramach pakietu badamy obecność:

 • antygenów koronawirusa SARS-CoV-2

na stronie89.00 

Szybki Test Antygenowy Jakościowy - Koronawirus SARS-CoV-2 - Z wynikiem w języku niemieckim

W ramach pakietu badamy obecność:

 • antygenów koronawirusa SARS-CoV-2

na stronie119.00 

Szybki Test Antygenowy Jakościowy - Koronawirus SARS-CoV-2 - Z wynikiem w języku angielskim

W ramach pakietu badamy obecność:

 • antygenów koronawirusa SARS-CoV-2

na stronie119.00 

Szybki Test Antygenowy Jakościowy - Koronawirus SARS-CoV-2 - Dla wyjeżdżających do Danii

W ramach pakietu badamy obecność:

 • antygenów koronawirusa SARS-CoV-2

na stronie119.00 

Test Antygenowy Jakościowy - Koronawirus SARS-CoV-2 - Z zaświadczeniem lekarskim w języku angielskim

W ramach pakietu badamy obecność:

 • antygenów koronawirusa SARS-CoV-2

na stronie134.00 

Test Antygenowy Jakościowy - Koronawirus SARS-CoV-2 - Z zaświadczeniem lekarskim do Wielkiej Brytanii

W ramach pakietu badamy obecność:

 • antygenów koronawirusa SARS-CoV-2

na stronie134.00 

Test Antygenowy Jakościowy - Koronawirus SARS-CoV-2 - Z zaświadczeniem lekarskim w języku niemieckim

W ramach pakietu badamy obecność:

 • antygenów koronawirusa SARS-CoV-2

na stronie134.00 

Test Antygenowy Jakościowy - Koronawirus SARS-CoV-2 - Z zaświadczeniem lekarskim do Austrii

W ramach pakietu badamy obecność:

 • antygenów koronawirusa SARS-CoV-2

na stronie134.00 

Test Antygenowy Jakościowy - Koronawirus SARS-CoV-2 - Z zaświadczeniem lekarskim do Danii

W ramach pakietu badamy obecność:

 • antygenów koronawirusa SARS-CoV-2

na stronie134.00 

Testy antygenowe, czyli badania przydatne we wczesnej diagnostyce zakażenia SARS-CoV-2

 • Testy antygenowe w kierunku infekcji koronawirusem SARS-CoV-2 pomocne są we wczesnej, przesiewowej diagnostyce zakażenia.
 • Testy te wykrywają obecność antygenów koronawirusa SARS-CoV-2 w pobranej od Pacjenta próbce materiału, którą stanowi wymaz z nosogardzieli. Są to testy jakościowe. 
 • Testy antygenowe cechują się wysoką swoistością diagnostyczną. Oznacza to, że wynik dodatni takiego badania z dużym prawdopodobieństwem świadczy o aktywnym zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2.
 • Czułość testów antygenowych jest jednak ograniczona, wynik ujemny tych badań nie wyklucza więc na 100% aktywnej infekcji. Wynik ujemny należy interpretować uwzględniając stan kliniczny osoby badanej oraz wywiad epidemiologiczny (możliwy kontakt Pacjenta z osobami z potwierdzoną infekcją). 
 • Test antygenowy zalecany jest w szczególności osobom z objawami sugerującymi zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2, a także tym, którzy mieli kontakt z osobami z potwierdzonym zakażeniem lub przebywali w takich miejscach, w których ryzyko zakażenia jest wysokie.
 • Oferowany przez nas test antygenowy (Standard Q COVID-19, immunochemiczny test chromatograficzny) to test opierający się na specyficznym powiązaniu odpowiednio dobranych przeciwciał wirusa (chromatografia) i antygenów.
 • W sytuacji, gdy identyfikacji podlega antygen, tak jak w przypadku rekomendowanego Standard Q COVID-19, przeciwciało pełni funkcję odczynnika, stanowiącego element testu.
 • W teście antygenowym Standard Q COVID-19 wędrujące w podłożu chromatograficznym kompleksy antygenu (wirusa pochodzącego z wymazanego materiału) i przeciwciał zatrzymywane są przez kolejne przeciwciała, również elementy zestawu i ulegają zabarwieniu, dając barwny pasek.
 • W przypadku nieobecności wirusów w badanym materiale, nie dochodzi do powstania kompleksu wirus-przeciwciała i w konsekwencji powstania barwnego paska. Wynik określany jest jako negatywny.

Masz pytania?

Zadzwoń, a chętnie na nie odpowiemy