22 123 95 55

Test Antygenowy Ilościowy - Koronawirus SARS-CoV-2

Jest to pierwszy test na polskim rynku, który pozwala na ilościowe oznaczenie nukleokapsydu (antygenu N) koronawirusa SARS-CoV-2. Antygen ten wykrywalny jest w ostrej fazie zakażenia

Badanie wykonywane jest z wymazu z nosogardzieli. Przeznaczone jest dla osób, u których podejrzewana jest infekcja SARS-CoV-2 - należy go wykonać w ciągu pierwszych 10 dni od pojawienia się objawów. 

Test cechuje wysoka swoistość, wynik dodatni z wysokim prawdopodobieństwem świadczy więc o aktywnym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2. Skuteczność testu wynosi ponad 95%.

Wynik dodatni u osoby z objawami zakażenia lub mającej bliski kontakt z osobą zakażoną, nie wymaga weryfikacji testem molekularnym (Real-Time RT-PCR). 

BADANIE REALIZOWANE JEST PO OPŁACENIU ONLINE.

W tym badaniu nie są uznawane kody rabatowe.

90% badań jest realizowanych do 12h roboczych, dla 10% czas realizacji może wynieść do 24h roboczych.

W ramach pakietu badamy obecność:

  • infekcji koronawirusem SARS-CoV-2

Na czym polega antygenowy test ilościowy? 

  • Antygenowy test ilościowy jest pierwszym na polskim rynku testem służącym do oznaczania ilościowego antygenu N (białka nukleokapsydu) koronawirusa SARS-CoV-2. Badanie wykonywane jest z wymazu z nosogardzieli.
  • Antygen N wykrywalny jest w ostrej fazie infekcji koronawirusem SARS-CoV-2, należy więc wykonywać test w ciągu pierwszych 10 dni od pojawienia się objawów. Ze względu na wysoką swoistość diagnostyczną, wynik dodatni (pozytywny) świadczy o aktywnej infekcji SARS-CoV-2 z dużym prawdopodobieństwem. Skuteczność testu wynosi ponad 95%.
  • Dodatni wynik testu, zgodnie z definicją przypadku COVID-19 na potrzeby nadzoru epidemiologicznego nad zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, wypełnia kryterium laboratoryjne przypadku potwierdzonego COVID-19 (definicja z dnia 31.10.2020) i jest równoważny z wykryciem w badanym materiale obecności zakaźnych cząsteczek wirusa.
  • Wynik dodatni, jeśli uzyskała go osoba z podejrzeniem infekcji SARS-CoV-2 lub osoba, która miała bliski kontakt z kimś z potwierdzonym zakażeniem, nie wymaga potwierdzenia badaniem molekularnym (met. Real-Time RT-PCR).
  • Wynik ujemny (negatywny) nie wyklucza zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 - wynik taki należy interpretować, uwzględniając stan kliniczny Pacjenta, uzyskane wyniki innych dostępnych badań oraz wywiad epidemiologiczny. 
  • Pomimo uzyskania wyniku ujemnego, można rozważyć wykonanie, w celu weryfikacji, badania molekularnego Real-Time RT-PCR.
  • W porównaniu do testu antygenowego jakościowego (manualnego, kasetkowego), test antygenowy ilościowy wykonywany jest na zautomatyzowanych platformach immunochemicznych.
  • Dzięki temu zapewniana jest lepsza kontrola procesu laboratoryjnego i uniezależnienie wyniku od subiektywizmu operatora (odczytu wizualnego wyników testów kasetkowych).

Test Antygenowy Ilościowy - Koronawirus SARS-CoV-2


130.00 na stronie
150.00 w placówce
Technologia badania:
Test ilościowy, met. CLIA
Czas oczekiwania na wynik:
średni czas do 12h roboczych, maksymalny do 24h roboczych

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce