22 123 95 55

Test Antygenowy Ilościowy - Koronawirus SARS-CoV-2 - Z zaświadczeniem lekarskim w języku angielskim

Dzięki temu badaniu możliwe jest ilościowe oznaczenie antygenu N koronawirusa SARS-CoV-2. Do ujemnego wyniku badania dołączane jest zaświadczenie lekarskie w języku angielskim.

Materiał do wykonania badania stanowi wymaz z nosogardzieli. Dodatni wynik badania z bardzo wysokim prawdopodobieństwem oznacza aktywne zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2. Skuteczność testu wynosi powyżej 95%. Jest to test Abbotta.

Wynik dodatni ilościowego testu antygenowego u osoby z podejrzeniem infekcji koronawirusem SARS-CoV-2 lub osoby, która miała bliski kontakt z kimś zakażonym, nie wymaga potwierdzenia badaniem molekularnym (Real-Time RT-PCR).  

Wraz z ujemnym wynikiem testu Pacjent otrzymuje zaświadczenie lekarskie w języku angielskim. Zaświadczenie to może zostać wykorzystane np. dla pracodawcy.

BADANIE REALIZOWANE JEST PO OPŁACENIU ONLINE.

W tym badaniu nie są uznawane kody rabatowe.

90% badań jest realizowanych do 12h, dla 10% czas realizacji może wynieść do 24h.

W ramach pakietu badamy obecność:

  • infekcji koronawirusem SARS-CoV-2

Antygenowy test ilościowy - na czym polega to badanie?

  • Antygenowy test ilościowy to pierwsze badanie na polskim rynku, które służy do ilościowego oznaczania białka nukleokapsydu (antygenu N) koronawirusa SARS-CoV-2 w pobranej od Pacjenta próbce materiału (wymaz z nosogardzieli). 
  • Antygen ten jest wykrywalny w ostrej fazie zakażenia, test antygenowy najlepiej więc wykonywać w ciągu pierwszych dziesięciu dni od wystąpienia objawów. 
  • Test cechuje wysoka swoistość diagnostyczna, wynik dodatni (pozytywny) wskazuje więc na aktywną infekcję koronawirusem SARS-CoV-2 z wysokim prawdopodobieństwem. 
  • Dodatni wynik testu, zgodnie z definicją przypadku COVID-19 na potrzeby nadzoru epidemiologicznego nad zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, wypełnia kryterium laboratoryjne przypadku potwierdzonego COVID-19 (definicja z dnia 31.10.2020) i jest równoważny z wykryciem w badanym materiale obecności zakaźnych cząsteczek wirusa.
  • Wynik dodatni nie wymaga potwierdzenia rekomendowanym przez WHO badaniem molekularnym, jeśli otrzymała go osoba z objawami sugerującymi infekcję koronawirusem SARS-CoV-2 lub osoba mająca bliski kontakt z kimś, u kogo potwierdzono infekcję. 
  • Wynik ujemny (negatywny) nie wyklucza zakażenia. Należy go interpretować w oparciu o wywiad epidemiologiczny, stan kliniczny Pacjenta i wyniki innych dostępnych testów. W przypadku otrzymania wyniku ujemnego, można rozważyć wykonanie badanie molekularnego (met. Real-Time RT-PCR) w celu weryfikacji. 
  • W przypadku oferowanego przez nas testu, do ujemnego wyniku badania wystawiane jest zaświadczenie lekarskie w języku angielskim. Może być ono przydatne np. dla pracodawcy. 
  • W porównaniu do testu antygenowego jakościowego (manualnego, kasetkowego), test antygenowy ilościowy wykonywany jest na zautomatyzowanych platformach immunochemicznych.
  • Dzięki temu zapewniana jest lepsza kontrola procesu laboratoryjnego i uniezależnienie wyniku od subiektywizmu operatora (odczytu wizualnego wyników testów kasetkowych).

Test Antygenowy Ilościowy - Koronawirus SARS-CoV-2 - Z zaświadczeniem lekarskim w języku angielskim


220.00 na stronie
Technologia badania:
Test ilościowy, met. CLIA., test Abbotta
Czas oczekiwania na wynik:
średni czas do 12h, maksymalny do 24h

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce