22 123 95 55

Test Antygenowy - Koronawirus SARS-CoV-2 - Z zaświadczeniem lekarskim na Wyspy Kanaryjskie

Badanie ma na celu wstępną identyfikację osób z infekcją SARS-CoV-2. Do ujemnego wyniku dołączane jest zaświadczenie lekarskie na Wyspy Kanaryjskie.

Test polega na identyfikacji swoistych antygenów koronawirusa SARS-CoV-2. Jest to test jakościowy. Materiał do badania stanowi wymaz z nosogardzieli.

Do ujemnego wyniku wystawianie jest zaświadczenie lekarskie na Wyspy Kanaryjskie (w języku angielskim).

BADANIE REALIZOWANE JEST PO OPŁACENIU ONLINE. 

NA POBRANIE NALEŻY PRZYNIEŚĆ ZE SOBĄ DOWÓD OSOBISTY LUB PASZPORT - W PUNKCIE NALEŻY PODAĆ NUMER I SERIĘ DOKUMENTU.

W tym badaniu nie są uznawane kody rabatowe.

W ramach pakietu badamy obecność:

  • antygenów koronawirusa SARS-CoV-2

Na czym polega test antygenowy?

  • Test antygenowy jest badaniem przesiewowym. Jego celem jest wczesne rozpoznawanie zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.
  • Badanie to polega na identyfikacji antygenów koronawirusa SARS-CoV-2 w pobranej od Pacjenta próbce. Badanie cechuje się wysoką swoistością, dzięki czemu wynik dodatni testu z wysokim prawdopodobieństwem oznacza aktywną infekcję koronawirusem SARS-CoV-2. 
  • Czułość badania jest jednak ograniczona, wynik ujemny nie wyklucza więc infekcji stuprocentowo. Wynik ujemny należy interpretować z uwzględnieniem wywiadu epidemiologicznego i obecnych u Pacjenta objawów. 
  • W ramach oferowanego przez nas badania, do ujemnego wyniku dołączane jest zaświadczenie lekrarskie na Wyspy Kanaryjskie. 
  • Immunochemiczny test chromatograficzny to test, który opiera się na specyficznym powiązaniu odpowiednio dobranych przeciwciał wirusa (chromatografia) i antygenów.
  • W sytuacji, gdy identyfikacji podlega antygen, tak jak w przypadku rekomendowanego Standard Q COVID-19, przeciwciało pełni funkcję odczynnika, stanowiącego element testu.
  • W teście antygenowym Standard Q COVID-19 wędrujące w podłożu chromatograficznym kompleksy antygenu (wirusa pochodzącego z wymazanego materiału) i przeciwciał zatrzymywane są przez kolejne przeciwciała, również elementy zestawu i ulegają zabarwieniu, dając barwny pasek.
  • W przypadku nieobecności wirusów w badanym materiale, nie dochodzi do powstania kompleksu wirus-przeciwciała i w konsekwencji powstania barwnego paska. Wynik określany jest jako negatywny (ujemny).

Test Antygenowy - Koronawirus SARS-CoV-2 - Z zaświadczeniem lekarskim na Wyspy Kanaryjskie


220.00 na stronie
Technologia badania:
Chromatograficzny test immunochemiczny
Czas oczekiwania na wynik:
do 12 godzin roboczych

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce