22 123 95 55

Test Antygenowy Ilościowy - Koronawirus SARS-CoV-2 - Z zaświadczeniem lekarskim do Wielkiej Brytanii

Test pozwala na ilościowe oznaczeniu antygenu N koronawirusa SARS-CoV-2. Do ujemnego wyniku testu otrzymasz zaświadczenie lekarskie do Wielkiej Brytanii.

Dodatni wynik testu z bardzo wysokim prawdopodobieństwem świadczy o aktywnej infekcji SARS-CoV-2 (skuteczność testu wynosi powyżej 95%).

Wraz z ujemnym wynikiem testu otrzymasz zaświadczenie lekarskie do Wielkiej Brytanii.

BADANIE REALIZOWANE JEST PO OPŁACENIU ONLINE. NA POBRANIE NALEŻY PRZYNIEŚĆ ZE SOBĄ DOWÓD OSOBISTY LUB PASZPORT - W PUNKCIE NALEŻY PODAĆ NUMER I SERIĘ DOKUMENTU.

W tym badaniu nie są uznawane kody rabatowe.

UWAGA! Przed udaniem się w podróż sprawdź obowiązujące przepisy wjazdowe do kraju, do którego się udajesz na stronie Ambasady kraju docelowego lub MSZ.

90% badań jest realizowanych do 12h roboczych, dla 10% czas realizacji może wynieść do 24h roboczych.

W ramach pakietu badamy obecność:

  • infekcji koronawirusem SARS-CoV-2

Na czym polegają testy antygenowe ilościowe w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2?

  • Testy antygenowe ilościowe polegają na ilościowym oznaczeniu antygenu N koronawirusa SARS-CoV-2 w pobranej od Pacjenta próbce materiału.
  • Antygen N jest wykrywalny w ostrej fazie infekcji, dlatego zaleca się wykonywanie takich testów w ciągu pierwszych 10 dni od pojawienia się objawów.
  • Dodatni wynik testu, zgodnie z definicją przypadku COVID-19 na potrzeby nadzoru epidemiologicznego nad zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, wypełnia kryterium laboratoryjne przypadku potwierdzonego COVID-19 (definicja z dnia 31.10.2020) i jest równoważny z wykryciem w badanym materiale obecności zakaźnych cząsteczek wirusa.
  • Wynik ujemny badania nie wyklucza zakażenia na 100% - należy go interpretować z uwzględnieniem wywiadu epidemiologicznego, występujących u Pacjenta objawów czy wyników innych dostępnych procedur diagnostycznych.
  • W porównaniu do testu antygenowego jakościowego, badanie ilościowe przeprowadzane jest na zautomatyzowanych platformach immunochemicznych.
  • Umożliwia to lepszą kontrolę procesu laboratoryjnego i uniezależnienie wyniku od subiektywizmu operatora (odczytu wizualnego wyników testów jakościowych).
  • W ramach oferowanego przez nas testu, wraz z ujemnym wynikiem Pacjent otrzymuje zaświadczenie lekarskie do Wielkiej Brytanii. Pozwoli ono na przekroczenie granicy.

Test Antygenowy Ilościowy - Koronawirus SARS-CoV-2 - Z zaświadczeniem lekarskim do Wielkiej Brytanii


220.00 na stronie
Technologia badania:
Test ilościowy, met. CLIA
Czas oczekiwania na wynik:
średni czas do 12h roboczych, maksymalny do 24h roboczych

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce