Jak zrobić test na ojcostwo?

wtorek 12:00 - 31.07.2018
Ocena Użytkowników (2 Ocen)
5.0
Jak zrobić test na ojcostwo?
Test na ojcostwo polega na porównaniu materiału genetycznego od dziecka z materiałem od domniemanego ojca. Takie porównanie możliwe jest zarówno prywatnie, jak i w sądzie. Ten artykuł opisuje, jak zrobić test na ojcostwo wykorzystując różne możliwości.

Jak pobrać próbki do testu na ojcostwo?

Test na ojcostwo wymaga pobrania od dwóch osób (dziecka i domniemanego ojca) materiału genetycznego. Pobranie DNA jest możliwe w wielu punktach pobrań w całej Polsce, a także w domu, jeżeli zamówi się test na ojcostwo w wersji wysyłkowej. Jako materiał do testu na ojcostwo mogą posłużyć wymazy pobrane z jamy ustnej, próbki niewielkiej objętości krwi, a także mikroślady.

Wymaz jest rodzajem próbki pobieranym prawdopodobnie najczęściej ze względu na dużą łatwość wykonania i brak inwazyjności, więc można bezpiecznie pobrać wymaz nawet od małego dziecka. Wykonanie wymazów do testu na ojcostwo wymaga pewnego przygotowania, a dokładniej zrobienia dwóch godzin przerwy przed podejściem do pobrania w jedzeniu i piciu, gdyż wszelkie zanieczyszczenia w jamie ustnej mogą utrudnić prawidłowe przeprowadzenie testu. Przerwa dotyczy również palenia papierosów oraz żucia gumy. Do wykonania wymazu potrzebne są specjalne patyczki z wacikiem na końcu nazywane wymazówkami - nie może to być jednak zwykły patyczek kosmetyczny, gdyż użyta wymazówka powinna być sterylna. Dlatego test na ojcostwo z wymazów można wykonać w punkcie pobrań, gdzie posiadają specjalny zestaw, lub w domu po zamówieniu zestawu zawierającego wymazówki i umożliwiającego późniejsze ich zabezpieczenie. Samo wykonanie wymazów polega na dłuższym pocieraniu wacikiem wymazówki wewnętrznej strony policzka - na końcówce wymazówki znajdą się komórki błony śluzowej jamy ustnej zawierające materiał genetyczny. Wymazówki należy bezpiecznie zapakować tak, by nie zostały zanieczyszczone.

Test na ojcostwo z krwi jest wykonywany dość rzadko, jednak niektóre placówki świadczą taką usługę. DNA pozyskuje się ze znajdujących się w krwi żylnej białych krwinek. Pobranie krwi żylnej do testu na ojcostwo nie wymaga przygotowania, a wykonywanie jest jedynie w placówkach medycznych przez wyszkolony personel. Jest to jednak inwazyjna forma uzyskania DNA i nie jest tolerowana przez sporą część ludzi.

Coraz częściej testy na ojcostwo wykorzystują DNA pobrane przy pomocy mikrośladów. Mikrośladami są przykładowo plamki krwi, cebulki włosa, naskórek, ślina, ślady nasienia, które pozostały na różnych przedmiotach wykorzystywanych przez badaną osobą. Aby skorzystać z tej formy testu na ojcostwo, wystarczy znaleźć przedmiot, który badana osoba jako jedyna używała - może to być szczoteczka do zębów czy też zużyta guma do żucia. Taką rzecz należy zapakować, jednak nie należy jej dotykać bezpośrednio, aby nie zanieczyścić dodatkowym DNA. Mikroślady zazwyczaj zawierają bardzo małe ilości materiału genetycznego i zawsze występuje ryzyko, że jest tam DNA od co najmniej dwóch osób. Jest to jednak bardzo wygodna forma pobrania materiału do testu na ojcostwo, gdyż z łatwością można dokonać tego samodzielnie bez angażowania dodatkowych osób.

Istnieją również prenatalne testy na ojcostwo, w których DNA dziecka pobiera się z organizmu matki. Po 10 tygodniu ciąży można taki test wykonać pobierając od matki próbkę krwi żylnej, w której będzie DNA jej i dziecka. Po 15 tygodniu pobranie jest możliwe z płynu owodniowego, jeżeli są dodatkowe wskazania do wykonania inwazyjnego badania prenatalnego - amniopunkcji.

Test na ojcostwo w rzadkich przypadkach da się zrobić po śmierci domniemanego ojca. W tym wypadku jednak DNA pobiera się ze zwłok mężczyzny lub z pozostawionych przez niego mikrośladów. Jeżeli te sposoby są niemożliwe (np. brak zgody na ekshumację), można wykonać test na pokrewieństwo z członkami rodziny domniemanego ojca. W tym wypadku jednak, aby uzyskać wiarygodne wyniki, należy porównać DNA kilku osób.

Jak zrobić test na ojcostwo prywatnie?

Prywatnie można sprawdzić ojcostwo niezwykle łatwo, a konkretny rodzaj testu można dobrać do osobistej wygody. Na rynku dostępne są testy realizowane w punktach pobrań lub w domu, a także wykorzystujące różnego rodzaju próbki materiału genetycznego - najczęściej są to wymazy lub mikroślady.

Prostym sposobem na ustalenie ojcostwa jest zamówienie specjalnego zestawu online po dokonaniu opłaty (sprawdź ceny badań na ojcostwo ❱) i pobranie w domu wymazów lub mikrośladów. Gotowe próbki przekazuje się tylko kurierowi, a potem wystarczy czekać na wyniki, które będą podane w sposób anonimowy. Natomiast pobranie wykonywane w punkcie pobrań obostrzone jest dodatkowymi wymogami. Idąc do punktu z nieletnim dzieckiem należy dostarczyć zgodę od wszystkich prawnych opiekunów dziecka lub muszą być obecni przy pobraniu. Personel placówki spisze również dane personalne badanych osób i właśnie któryś z pracowników dokona pobrania DNA.

Sprawdź, w których lokalizacjach zrobisz test na ojcostwo ❱

Test genetyczny na ojcostwo

Jeżeli masz wątpliwości co do swojego biologicznego ojcostwa lub podejrzewasz, że możesz być biologicznym ojcem dziecka wykonaj proste genetyczne badanie ojcostwa. Pozwala ono na stuprocentowe wykluczenie ojcostwa lub potwierdzenie go z pewnością powyżej 99,9999%.

Dostępne badania ojcostwa to:

Badanie ojcostwa ➜ realizacja wysyłkowa (wymaz + mikroślad)

Badanie ojcostwa ➜ realizacja wysyłkowa (wymaz + wymaz)

Badanie ojcostwa ➜ realizacja wysyłkowa (mikroślad + mikroślad)

Badanie ojcostwa ➜ realizacja w punkcie pobrań (wymaz + wymaz)

Dowiedz się więcej

Jak zrobić test na ojcostwo w sądzie?

Test na ojcostwo zrobić można na zlecenie sądu w przypadku, gdy wynik testu ma posłużyć jako dowód w toczącej się sprawie. Wówczas to sąd wyznacza, do której placówki należy się udać i kto dokona pobrania. Wymaz z jamy ustnej do sądowego testu na ojcostwo pobierany jest od dziecka, matki dziecka i domniemanego ojca w obecności bezstronnych świadków. Pobranie musi zostać opisane w postaci protokołu. Próbki są analizowane w laboratorium genetyki sądowej, a końcowa ekspertyza ma znaczenie dowodowe, jeśli została podpisana przez biegłego sądowego.

Kiedy zrobić test na ojcostwo prywatnie, a kiedy w sądzie?

To, czy lepiej zrobić test na ojcostwo prywatnie czy w sądzie w znacznej mierze zależy od indywidualnego przypadku. Sąd zleca test na ojcostwo po wnioskowaniu którejś ze stron (domniemanego ojca, matki, dziecka lub prokuratora) o np. uznanie lub zaprzeczenie ojcostwa, co jest możliwe jedynie w określonych przez prawo terminach. W przypadku zaprzeczenia ojcostwa terminy wnioskowania do sądu są dość krótki - dla domniemanego ojca jest to 6 miesięcy od dowiedzenia się o narodzeniu się dziecka, dla matki to pół roku od porodu, a dla dziecka 3 lata od ukończenia 18 roku życia. Jeżeli terminy zostały przekroczenia, można wystąpić z wnioskiem do prokuratury, aby ta zgłosiła sprawę do sądu.

Aby wniosek został przyjęty przez sąd lub prokuraturę muszą zaistnieć przesłanki, które będą potwierdzać podejrzenia o pochodzeniu dziecka. Mogą to być przykładowo zeznania świadków. Najlepszym jednak sposobem na potwierdzenie przypuszczeń jest wcześniejsze uzyskanie wyniku prywatnego testu na ojcostwo. Oczywiście mimo samodzielnie zrobionego testu sąd zleci wykonanie kolejnego zgodnego z wytycznymi. Wcześniejsze zrobienie testu na ojcostwo pozwala na stwierdzenie ojcostwa bez wytaczania długotrwałego procesu i ponoszenia kosztów w przypadku, gdy podejrzenia zostaną obalone. Natomiast anonimowe zrobienie testu na ojcostwo jest najbezpieczniejsze, jeżeli podejrzenia nie są do końca klarowne - tym sposobem nie ma konieczności informowania nikogo o wykonywanym testu. Wynik anonimowego testu na ojcostwo pozwala przede wszystkim pogłębić więź między ojcem a dziecka oraz między rodzicami.

Dowiedz się więcej, kiedy można wykonywać testy na ojcostwo ❱

Jak wygląda analiza laboratoryjna w trakcie robienia testu na ojcostwo?

Porównanie materiału genetycznego ze sobą wymaga określenia, jak wygląda profil genetyczny poszczególnych osób, oraz wyszukania charakterystycznych fragmentów, które będzie można porównać ze sobą, czyli tzw. markerów genetycznych.

W pierwszej kolejności jednak izoluje się materiał genetyczny z próbek, które zostały wcześniej pobrane. Krew, wymazy i mikroślady w pełni się do tego nadają, jednak łatwość izolacji i ilość DNA z każdego typu próbek jest inna - najtrudniejsze pod tym względem są mikroślady. Ilość materiału jest zazwyczaj niewielka i dlatego powiela się go poprzez zastosowanie reakcji łańcuchowej polimerazy zwanej techniką PCR. Następnie łańcuchy DNA się sekwencjonuje, aby ustalić, jaka jest kolejność par zasad, a także by było możliwe zlokalizowanie markerów genetycznych. Każdy marker składa się z dwóch odpowiadających sobie połówek i każda z nich została odziedziczona po jednym z rodziców. Taką połówkę markera oznacza się liczbą, dzięki czemu można porównać ze sobą liczby odpowiadające markerom dziecka z tymi w markerach domniemanego ojca. Na sam koniec przeprowadza się analizę statystyczną wyników badania DNA.

Test na ojcostwo, w którym wynik będzie wskazywał na kompatybilność wszystkich badanych markerów, daje 99,9999% potwierdzenie, że mężczyzna jest biologicznym ojcem dziecka. Natomiast stuprocentowo można wykluczyć bycie ojcem, jeśli minimum 4 markery nie posiadają wspólnej liczby.


Aktualizacja: 2018-11-21

Statystyki:
0 komentarzy
1187 wyświetleń

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy - skomentuj pierwszy!

Test na ojcostwo ➜ realizacja wysyłkowa. Wymaz od ojca, Mikroślad od dziecka

  • Test genetyczny na ojcostwo pozwala na ustalenie, czy mężczyzna poddawany badaniu jest biologicznym ojcem dziecka
  • Badanie 24 markerów genetycznych
  • Badanie wykonywane jest ANONIMOWO drogą kurierską – analizowane jest DNA domniemanego ojca z wymazu oraz mikroślad od dziecka
  • Laboratorium odpowiedzialne : Diagnostyka sp. z o.o.

Test wskaże poziom ryzyka związanego z zachorowaniem na:

analizę próbek w laboratorium

obsługę kurierską do laboratorium

wynik badania dostępny online

zestaw do pobrania wymazu

Cena badania:

779 zł