Zdrowegeny.pl Logo

Koszyk

Test na ojcostwo - jaki jest koszt?

Test na ojcostwo - jaki jest koszt?

5.0
Ocena użytkowników: 1 ocen

Data publikacji: 2018-08-07

Data aktualizacji: 2018-08-07

Test na ojcostwo - jaki jest koszt?

Koszt testów na ojcostwo znajduje się w szerokim zakresie cenowym na rynku, a dokładny koszt będzie uzależniony od wielu czynników. Testy na ojcostwo dostępne są w różnych formach - pobrania w punktach pobrań lub wysyłkowo, wykonywane z różnych rodzajów próbek materiału genetycznego, porównanie profili dwóch lub trzech osób, płatność dostępna w punkcie lub online, różna ilość porównywanych markerów genetycznych. Te i inne czynniki warunkują, jaki jest koszt określonego testu na ojcostwo.

Porównanie 24 markerów z próbek od dwóch osób w ramach prywatnego testu na ojcostwo, za które płaci się online, kosztuje od 500-740 zł. Jeżeli taki test chce się wykonać w punkcie pobrań, koszt wyniesie około 500 zł - wówczas pobierane są wymazy z jamy ustnej jako próbki materiału genetycznego. Wymazy można również pobrać podczas realizacji wysyłkowej. Wówczas pobrania dokonuje się samodzielnie. Koszt takiego testu na ojcostwo wynosi około 520 zł i obejmuje koszt przesłania do klienta zestawu do pobrań i odesłanie próbek do laboratorium. Wysyłkowo dostępne są jeszcze dwie wersje testu na ojcostwo. Jeden z nich polega na pobraniu jednego wymazu i jednego mikrośladu, czego koszt wynosi około 670 zł, co uzależnione jest trudnościami związanymi z wyizolowaniem DNA z mikrośladów. Z tego powodu koszt testu na ojcostwo wykonywanego na podstawie dwóch mikrośladów wyniesie już około 740 zł.

Prywatny test na ojcostwo

Test na ojcostwo w celach prywatnych jest najłatwiej dostępny, a przede wszystkim wynik otrzymywany jest w krótkim czasie, dzięki czemu potwierdzenie lub zaprzeczenie bycia ojcem poznaje się szybko - już w około 10 dni roboczych (wynik dostępny online lub w punkcie pobrań). Taki test nie wymaga wcześniejszego wnioskowania do prokuratury lub sądu ani pilnowania określonych terminów, w których możliwe jest ustalenie ojcostwa. A przede wszystkim część testów na ojcostwo wykonywanych w celach prywatnych jest anonimowych, więc otrzymuje się również poczucie bezpieczeństwa, że ewentualne niepotwierdzone podejrzenia nie wyjdą na jaw.

Prywatny test na ojcostwo można wykonać w punkcie pobrań. Wówczas do placówki powinien się wybrać domniemany ojciec i dziecko. Aby zostało wykonane pobranie wymazu od nieletniego dziecka, należy przedstawić zgodę od wszystkich opiekunów prawnych dziecka - w tym celu mogą udać się do punktu pobrań lub przekazać ją w formie pisemnej. Pracownik punktu wykonuje wymazy z jamy ustnej, a następnie po ich zabezpieczeniu przekazuje je do laboratorium.

Wspomniane już anonimowe testy na ojcostwo są możliwe dzięki zamówieniu online specjalnego zestawu, które zawiera sprzęt niezbędny do samodzielnego pobrania i zapakowania wymazów lub mikrośladów. W tym wypadku na klienta zdana jest cała procedura pobrania próbek materiału genetycznego, co należy wykonać zgodnie z załączoną instrukcją. Próbki następnie przekazuje się do laboratorium poprzez wysyłkę kurierską. Wysyłkowe testy na ojcostwo są anonimowe, ponieważ opierają się na zleceniu ustaleniu zgodności dwóch materiałów genetycznych - próbki A i próbki B, więc nie ma potrzeby podawania danych osobowych ani przekazywania zgody.

Test genetyczny na ojcostwo

Jeżeli masz wątpliwości co do swojego biologicznego ojcostwa lub podejrzewasz, że możesz być biologicznym ojcem dziecka wykonaj proste genetyczne badanie ojcostwa. Pozwala ono na stuprocentowe wykluczenie ojcostwa lub potwierdzenie go z pewnością powyżej 99,9999%.

Dostępne badania ojcostwa to:

Badanie ojcostwa ➜ realizacja wysyłkowa (wymaz + mikroślad)

Badanie ojcostwa ➜ realizacja wysyłkowa (wymaz + wymaz)

Badanie ojcostwa ➜ realizacja wysyłkowa (mikroślad + mikroślad)

Badanie ojcostwa ➜ realizacja w punkcie pobrań (wymaz + wymaz)

Dowiedz się więcej

Test na ojcostwo - skąd wziąć próbki materiału genetycznego?

Materiał genetyczny do testu na ojcostwo pozyskuje się w różny sposób. Można wykorzystać próbki w postaci wymazów z jamy ustnej, krwi żylnej, mikrośladów, a także płynu owodniowego w przypadku prenatalnego testu na ojcostwo. Każdy rodzaj próbek jest wykorzystywany w trochę innych sytuacjach i determinuje różny koszt testu na ojcostwo.

Krew żylna to materiał, z którego izolacja genów jest bardzo prosta, gdyż próbki zawsze będą zawierać białe ciałka krwi, w których jądrach komórkowych znajduje się DNA badanej osoby. Dodatkowym plusem testu na ojcostwo z krwi żylnej jest brak konieczności bycia na czczo ani jakiekolwiek innego przygotowania, dzięki czemu można podejść do tego testu od ręki. Jednakże coraz rzadziej krew żylna jest wykorzystywana w testach na ojcostwo ze względu na inwazyjność pobrania i niechęć wielu osób (w tym szczególnie dzieci), aby oddawać krew.

Znacznie częściej niż krew wykorzystuje się w testach na ojcostwo wymazy. W tym teście wymaz pobierany jest z jamy ustnej, a dokładniej wewnętrznej strony policzka. Polega to na pocieraniu specjalnym patyczkiem (wymazówką), dzięki czemu ściera się komórki pochodzące z błony śluzowej, a które zawierają DNA danej osoby. W przeciwieństwie do próbek krwi żylnej wymazy są znacznie mniej inwazyjne, a ich pobranie u małych dzieci jest prostsze. Dodatkowym plusem jest fakt, że wymaz można pobrać samodzielnie bez udziału osób trzecich i wybierania się do placówki medycznej. Jedyną trudnością w przypadku testu na ojcostwo z wymazów jest konieczność przygotowania się poprzez bycie na czczo przez dwie godziny poprzedzające pobranie, co dotyczy nie tylko jedzenia i picia (oprócz czystej wody), ale również palenie papierosów czy żucie gumy.

Następnymi powszechnymi rodzajami próbek są mikroślady. Mikrośladami są niewielkie ślady pozostawione na różnych przedmiotach przez organizm badanej osoby, np. ślady krwi bądź nasienia, ślina, fragmenty naskórka, paznokcie. Aby wykonać test na ojcostwo z mikrośladów, potrzebne jest znalezienie rzeczy, która będzie zawierać DNA tylko tej jednej osoby, którą chce się przebadać - szczoteczkę do zębów, paski z glukometru, obcięte paznokcie, smoczek itp. Mikroślad należy zapakować używając rękawiczek. Znacznym ograniczeniem w przypadku testu na ojcostwo z mikrośladów jest możliwość, że na przesłanym do laboratorium przedmiocie znajduje się zbyt mała do izolacji ilość DNA lub znajdzie się tam materiał genetyczny pochodzący od więcej niż jednej osoby. Są to jednak bardzo wygodne testy, które pozwalają na najlepsze zachowanie anonimowości.

Dość rzadko test na ojcostwo wykonuje się jeszcze w trakcie ciąży, jednakże jest to możliwe. DNA płodu w pewnej ilości znajduje się w stanie wolnym w krwi matki. Wyizolowanie go z próbki krwi żylnej od ciężarnej kobiety dostępne jest po 10 tygodniu ciąży. W tym przypadku potrzebna jest dodatkowa próbka DNA matki pobrana innym sposobem, np. za pomocą wymazu, aby odróżnić DNA dziecka i matki. Z płynu owodniowego DNA płodu można pobrać po 15 tygodniu. Możliwe jest to poprzez wykonanie amniopunkcji. Amniopunkcja jest inwazyjnym badaniem prenatalnym, które polega na przekłuciu powłok brzusznych matki i pobraniu płynu wprost ze środowiska otaczającego płód. Amniopunkcję wykonuje się jednak tylko, gdy są wskazania medyczne wynikające z nieprawidłowych wyników badań przesiewowych, ponieważ test ten niesie za sobą ryzyko powikłań, m.in. poronienia.

Test na ojcostwo - jak przeprowadzana jest analiza laboratoryjna?

Analiza porównawcza próbek w teście na ojcostwo przeprowadzana jest w wyspecjalizowanym laboratorium diagnostycznym. Analiza rozpoczyna się od izolacji DNA z dostarczonych próbek i powieleniu ich przy wykorzystaniu reakcji łańcuchowej polimerazy zwanej techniką PCR. Kolejnym etapem jest określenie sekwencji w łańcuchu DNA i wykrycie znajdujących się w nim markerów genetycznych, czego dokonuje się poprzez wykorzystanie sekwenatorów DNA. Za najbardziej wiarygodne w przypadku testu na ojcostwo uznaje się wykrycie i porównanie 24 markerów genetycznych, chociaż zdarzają się badania wykorzystujące ich 16 lub 22. Każdy z markerów ma przypisane liczby, które po zestawieniu z markerami drugiej osoby umożliwiają ustalenie zgodności profili genetycznych. Na koniec wykonywana jest analiza statystyczna.

Test na ojcostwo jest sposobem, aby potwierdzić ojcostwo z 99,9999% pewnością, jeżeli wszystkie zestawione ze sobą markery charakteryzują się zgodnością. Różnice w czterech markerach dają wynik wykluczający ojcostwo z pewnością stuprocentową.

Test na ojcostwo - kiedy możliwy na zlecenie sądu?

Test na ojcostwo wykonywany na zlecenie sądu dostarcza wynik, który przez sąd jest respektowany jako pełnoprawny dowód w trakcie rozpraw, który rezultat związany jest z udowodnieniem niezgodności ojcostwa prawnego i biologicznego.

Ojcostwo prawne wynika z domniemania ojcostwa bądź jego uznania, co jest warunkowane przez stosowne ustawy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Natomiast za pośrednictwem testu na ojcostwo można zaprzeczyć domniemaniu oraz ustalić bezskuteczność uznania ojcostwa - wykonywane jest to tylko w ściśle określonych terminach na wniosek ojca, matki lub dziecka, a poza terminami na wniosek prokuratury.

Istotne jest, że w przypadku, gdy wynik testu będzie przeciwny z podejrzeniami strony pozywającej, wszystkie koszty związane z procedurami sądowymi i opłaceniem adwokata strony pozwanej zostają przeniesione na stronę pozywającą.

Aktualizacja: 2018-12-12

To badanie będzie pomocne:

Akredytowany test na ojcostwo ➜ realizacja wysyłkowa. Wymaz od ojca, Wymaz od dziecka

Cena online:

645.00 
Technologia badania:PCR

Czas oczekiwania na wynik:do 10 dni roboczych od otrzymania próbki przez laboratorium

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce

© 2024 Zdrowegeny.pl

powered by greenlogic