Zdrowegeny.pl Logo

Koszyk

Choroba Fabry’ego — co to jest? Objawy diagnostyka, leczenie

Choroba Fabry’ego — co to jest? Objawy diagnostyka, leczenie

4.5
Ocena użytkowników: 8 ocen

Z artykułu dowiesz się:

 • Czym jest choroba Fabry’ego i czy gentyka ma na nią wpływ?
 • Jakie są przyczyny oraz objawy choroby?
 • Choroba Fabry’ego - jak diagnozować i leczyć ?

Sprawdź też

Data publikacji: 2024-01-24

Data aktualizacji: 2024-01-24

Choroba Fabry’ego — co to jest?


Choroba Fabry’ego jest rzadkim lizosomalnym schorzeniem spichrzeniowym, dziedziczonym w sposób recesywny sprzężony z chromosomem X, spowodowanym przez mutacje w genie kodującym a-galaktozydazę A. Niedobór tego enzymu skutkuje postępującym gromadzeniem glikosfingolipidów w komórkach różnych tkanek i narządów, zaburzając ich czynność. U kobiet, w zależności od wzoru inaktywacji chromosomu X, przebieg choroby może być bardzo zróżnicowany — od postaci bezobjawowych do ciężkich, zagrażających życiu.

Choroba Fabry’ego — objawy


Okres dzieciństwa i dojrzewania (≤ 16 lat)
 • Akroparestezje (ataki silnego, rozdzierającego lub piekącego bólu, który promieniuje z okolicy dłoni lub stóp do innych części ciała);
 • angiokeratoma (pojedyncze zmiany w postaci czerwonobrązowych guzków, gołym okiem przypominające znamiona barwnikowe);
 • nieprawidłowości okulistyczne;
 • niedosłuch odbiorczy;
 • hipohydroza (admierna produkcja potu);
 • anhydroza (Brak wydzielania potu);
 • niespecyficzne dolegliwości jelitowe;
 • zmęczenie.
Okres wczesnej dorosłości (17–30 lat)
 • Nasilone zmiany o charakterze angiokeratoma;
 • albuminuria;
 • obrzęk uogólniony lub obrzęk limfatyczny;
 • gorączka hipohydroza/anhydroza;
 • powiększenie węzłów chłonnych;
 • zaburzenia termoregulacji;
 • biegunka, ból brzucha;
 • skrócenie odstępu PR;
 • przerost lewej komory serca;
 • bradykardia i zaburzenia przewodzenia.
Okres średniej i późnej dorosłości (> 30 lat)
 • Włóknienie mięśnia sercowego, przerost lewej i prawej komory, wady zastawek serca, zaburzenia rytmu serca, nagła śmierć sercowa, dławica piersiowa, rozkurczowa niewydolność serca;
 • przewlekła choroba nerek, w tym schyłkowa niewydolność nerek wymagająca leczenia nerkozastępczego;
 • udar mózgu lub przemijające niedokrwienie;
 • głuchota o nagłym początku lub przewlekle postępujące zaburzenia słuchu.

Choroba Fabry’ego — diagnostyka

Podstawową metodą diagnozowania choroby Fabry’ego jest badanie krwi, dzięki któremu można określić aktywność enzymu alfa-GAL. Brak lub niedobór aktywności enzymu świadczy o rozwijającej się w organizmie chorobie Fabry’ego. Dodatkowej analizy wymaga to badanie u kobiet. Jeśli poziom enzymu we krwi kobiety oscyluje w granicach normy, można stwierdzić brak bezpośredniego występowania choroby, nie można jednak wykluczyć nosicielstwa wadliwego genu odpowiedzialnego za jej rozwój.

Choroba Fabry’ego — Leczenie

Choroba Fabry’ego może być leczona za pomocą enzymatycznej terapii zastępczej, która dostarcza do organizmu osób chorych brakujący enzym. Podawany w infuzji dożylnej enzym może rozkładać nagromadzone substancje tłuszczowe i prowadzić do powrotu prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych i organów, o ile nie uległy one nieodwracalnemu uszkodzeniu. Terapia może powstrzymać rozwój choroby i zatrzymać jej niebezpieczne skutki, zapewniając pacjentom możliwość prowadzenia aktywnego życia społecznego, zawodowego, czy rodzinnego.


Bibliografia:

1. Jastrzębski M., Petekow- Dimitrow P. (2008) Elektrokardiogram w chorobie Fabry’ego. Kardiol. Pol. Vol.66 Nr 6, s.688-692
2. Papier P., Pokryszko- Dragan A. i inni. (2019) Choroba Fabry’ego. Polski Przegląd Neurologiczny. Vol. 15 Nr 3, s. 170-177.
3. Owsiak M., Kwiecień-Sobstel A., Mirek-Bryniarska E., Bryniarski L. (2011) Choroba Fabry’ego z zajęciem serca — typowy przebieg i trudności diagnostyczne. Kardiologia polska. Vol. 69 Nr 3, s.364–366.
4. Nowicki M., Adamczak M., Ciechanowski K i inni. (2019). Postępowanie w chorobie Fabry’ego – stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego.NEFROL. DIAL. POL. Vol. 23 Nr 1, s.16-19.

To badanie będzie pomocne:

Pakiet badań genetycznych przed ciążą - test na nosicielstwo ponad 400 chorób genetycznych, dla kobiet

Cena online:

2999.00 
Technologia badania:Sekwencjonowanie Nowej Generacji

Czas oczekiwania na wynik:do 7 tygodni

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce

© 2024 Zdrowegeny.pl

powered by greenlogic