22 123 95 55
PL
Znajdź badanie

Zespół Marfana - objawy, na czym polega test kciuka?

5.00
Ocena użytkowników: 7 ocen

Z artykułu dowiesz się:

 • Objawy zespołu Marfana - jak to schorzenie wpływa na wygląd i zdrowie?
 • Zespół Marfana - diagnostyka i rozpoznanie 
 • Zespół Marfana i co dalej? Leczenie i postępowanie wydłużające życie

Sprawdź też 

 1. Badania genetyczne dla par planujących ciążę
 2. Sekwencjonowanie całego eksomu za pomocą badania WES



Zespół Marfana to uwarunkowana genetycznie choroba tkanki łącznej, dziedziczona autosomalnie dominująco, u podłoża której leżą mutacje w genie FBN1 (dotychczas opisano ich ponad 600).
Osoby dotknięte zespołem Marfana mają mutacje w genie fibryliny-1, który wpływa na produkcję i strukturę włókienek w tkankach łącznotkankowych. Skutkuje to różnymi objawami, takimi jak wydłużone kończyny, problemy z układem sercowo-naczyniowym (takie jak rozwarstwienie aorty) czy problemy ze wzrokiem.
Zespół Marfana jest rzadkim schorzeniem, co najprawdopodobniej odpowiada za późne rozpoznania, czasem nawet w wieku dorosłym, mimo charakterystycznego obrazu tego zespołu chorobowego.

Zespół Marfana - objawy

 • wygląd/sylwetka - asteniczna budowa ciała, zmniejszona ilość tkanki podskórnej, wysoki wzrost (najczęściej powyżej 95 centyla), sucha skóra, zmniejszona masa ciała, rozpiętość ramion większa niż całkowita wysokość ciała, obniżone napięcie mięśniowe;
 • głowa i szyja - wąska i długa twarz, małe nozdrza i odstające małżowiny uszne, wysoko wysklepione podniebienie, podwichnięcie soczewki, zbyt duża ruchomość w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych, w związku z dużym ciśnieniem żylnym i tętniakiem aorty, żyły stają się widoczne i wyraźnie wypełnione;
 • nieprawidłowości w obrębie klatki piersiowej - kurza klatka, lejkowata klatka piersiowa, zniekształcenia górnych obszarów klatki piersiowej przez tętniaka aorty;
 • odstające łopatki i skolioza w odcinku piersiowym kręgosłupa;
 • pająkowate palce, płaskostopie i nadmierna ruchomość stawów w kończynach górnych i dolnych;
 • kardiologiczne - niedomykalność zastawki mitralnej, tętniak aorty wstępującej.

Zespół Marfana - diagnostyka

W rozpoznaniu zespołu Marfana oceniane są:
 • dodatni objaw kciuka bądź nadgarstka (tzw. objawy Steinberga, Walkera, Murdocha);
 • zniekształcone ustawienie stóp, płaskostopie;
 • kurza klatka piersiowa;
 • odma opłucnowa;
 • kifoza lub skolioza odcinka piersiowego kręgosłupa;
 • położenie panewki kości miedniczej;
 • krótkowzroczność (więcej niż 3 dioptrii);
 • rozstępy;
 • zmniejszony wyprost stawów łokciowych;
 • dysmorfie głowy;
 • wypadanie płatki zastawki mitralnej.

Oprócz oceny ogólnej budowy ciała, jamy ustnej i klatki piersiowej, oceny serca i wzroku oraz wywiadu medycznego uwzględniającego czy w rodzinie występowały niespodziewane zgony młodych dorosłych bądź operacje kardiologiczne, w diagnostyce, szczególnie u osób dorosłych, wykonuje się dalsze badania - genetyczne i kardiologiczne.
Badania genetyczne nie są jednak refundowane przez NFZ, więc koszty badań obciążają pacjenta.

Zespół Marfana - badania genetyczne

Badania genetyczne mają kluczowe znaczenie w diagnozowaniu zespołu Marfana i identyfikowaniu mutacji w genie FBN1.

Korzyści badania genetycznego w zespole Marfana

 • Diagnoza genetyczna: Aby potwierdzić diagnozę zespołu Marfana, lekarze często zlecają badania genetyczne w celu identyfikacji mutacji w genie FBN1. Istnieje wiele różnych mutacji, które mogą prowadzić do tej choroby, i badania genetyczne pozwalają zidentyfikować konkretną mutację w danym przypadku.
 • Przesiewowe badania genetyczne: W niektórych przypadkach badania genetyczne mogą być zalecane w rodzinach, w których zespół Marfana występuje, aby określić, czy inne osoby w rodzinie również są nosicielami mutacji genetycznej i mają ryzyko rozwoju choroby.
 • Wspomaganie diagnozy: Badania genetyczne mogą być szczególnie pomocne w sytuacjach, w których objawy zespołu Marfana są niejednoznaczne lub niejasne. Identyfikacja mutacji genetycznej może pomóc w potwierdzeniu diagnozy.
 • Doradztwo genetyczne: Po zidentyfikowaniu mutacji genetycznej u osoby z zespołem Marfana lub w rodzinie, doradcy genetyczni mogą pomóc w zrozumieniu dziedziczenia choroby i ryzyka przejścia jej na potomstwo. Mogą również doradzić w kwestiach związanych z planowaniem rodziny i testowaniem genetycznym innych członków rodziny.

Zespół Marfana - jakie choroby przypomina?

 • zespół Loeysa i Dietza;
 • homocystynuria;
 • zespół Sticklera;
 • fenotyp MASS;
 • zespół Ehlersa i Danlosa.

Zespół Marfana - leczenie i postępowanie

 • W związku z ryzykiem ostrego rozwarstwienia aorty należy wykonywać rutynowe badania obrazowe aorty, podawać leki, które spowalniają proces rozrostu aorty, oraz interweniować chirurgicznie jeśli średnica aorty przekroczy 5cm;
 • jeśli w związku z deformacjami klatki piersiowej i kręgosłupa doszło do istotnego zmniejszenia pojemności płuc, ucisku struktur sercowo-naczyniowych, duszności wysiłkowej lub konieczności naprawy aorty wstępującej, wskazana jest chirurgiczna interwencja;
 • w zespole Marfana ważne są również regularne badania okulistyczne w związku ze zwiększonym ryzykiem przemieszczenia soczewki, odwarstwienia siatkówki oraz wczesnej jaskry bądź zaćmy;
 • UWAGA! Objawy takie jak błyski światła, pojawienie się mętów, niewyraźne widzenie mogą oznaczać, że doszło do rozwarstwienia siatkówki, a wtedy kluczowy jest czas, szybkie rozpoznanie pozwala na skuteczne leczenie;
 • skolioza, kifoza lub lordoza w zespole Marfana mogą postępować również już po osiągnięciu dojrzałości układu szkieletowego, a jeśli skrzywienia postępują szybko i przekraczają 40 stopni, należy rozważyć chirurgiczną stabilizację prętami rozprężnymi;

Zespół Marfana a długość życia

Główną przyczyną śmiertelności w zespole Marfana jest rozwarstwienie aorty, ale udokumentowany wpływ na przedłużenie życia ma terapia farmakologiczna i profilaktyczne operacje tętniaków aorty, które mają zapobiegać rozwarstwieniu aorty.
W niektórych przypadkach, gdy zespół Marfana jest łagodny i dobrze zarządzany, osoby dotknięte tą chorobą mogą żyć do wieku przeciętnego, czyli około 70-80 lat.

Jednakże w przypadku osób z cięższym nasileniem zespołu Marfana, które mają poważne problemy sercowo-naczyniowe, takie jak rozwarstwienie aorty, ryzyko poważnych komplikacji i skrócenia życia może być znacznie wyższe. Dlatego też ważne jest, aby osoby z zespołem Marfana były pod stałą opieką specjalistów, takich jak kardiolodzy i genetycy, którzy mogą dostosować leczenie i monitorować stan zdrowia, aby minimalizować ryzyko poważnych powikłań.

Ostateczna długość życia osób z zespołem Marfana jest bardzo indywidualna i zależy od konkretnych okoliczności i opieki, jakiej dana osoba otrzymuje. Osoby z tą chorobą i ich rodziny powinny konsultować się z lekarzami specjalistami w celu uzyskania odpowiednich informacji i zaleceń dotyczących zarządzania chorobą oraz monitorowania jej wpływu na długość życia.

Bibliografia:

 1. GRUŻEWSKA-PIOTROWSKA, Kinga, PAJĄK, Monika, HUBKA, Joanna & WCISŁO, Wojciech. Marfan’s syndrome – inheritance, diagnostic methods, management in disease. Quality in Sport. 2023;14(1):11-22.
 2. Zubrzycka R. (2012). Zespół Marfana w ujęciu interdyscyplinarnym. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis nr 108,156-164.
 3. Sadurska E., Stążka-Gregosiewicz E., Furmaga-Jabłońska W. (2008). Nieprawidłowości w układzie sercowo-naczyniowym u dzieci z zespołem MarfanaCardiovascular abnormalities in Marfan syndrome. Pediatria Polska. Vol. 83, Nr 3, 240-245.
 4. Ziora K. i in. (2011). Późne rozpoznanie zespołu Marfana. Przegląd Pediatryczny. Vol. 41, Nr 4, s. 183-186.


Data publikacji: 2023-10-13

Badanie WES - analiza eksomu, realizacja wysyłkowa


4289.00 na stronie
Technologia badania:
Sekwencjonowanie Nowej Generacji
Czas oczekiwania na wynik:
do 13 tygodni od otrzymania próbki przez laboratorium

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce

Masz pytania?

Zadzwoń, a chętnie na nie odpowiemy