Zdrowegeny.pl Logo

Koszyk

Badanie grupy krwi - na czym polega, jaka jest cena?

Badanie grupy krwi - na czym polega, jaka jest cena?

4.0
Ocena użytkowników: 31 ocen

Data publikacji: 2019-05-07

Data aktualizacji: 2019-05-07

Czym są grupy krwi?

Grupy krwi wyróżnia się na podstawie 2 rodzajów antygenów znajdujących się na czerwonych ciałkach krwi. Antygeny te zostały nazwane A i B, a w zależności od ich obecności lub braku na erytrocytach wyróżnia się:

  • grupę A - posiada antygen A,
  • grupę B - posiada antygen B,
  • grupę AB - posiada antygeny A i B,
  • grupę 0 - nie posiada antygenów A i B.

Konkretny układ AB0 jest dziedziczony po rodzicach i pozostaje taki sam przez całe życie. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach jak przeszczep szpiku istnieje możliwość, że grupa krwi się zmieni.

W związku z grupami układu AB0 istotna jest również obecność przeciwciał przeciwko obcym antygenom, które znajdując się we krwi mogą spowodować odrzucenie transfuzji krwi innej grupy. Grupa A zawiera przeciwciała anty-B, więc nie może przejąć krwi o grupie B, a grupa B zawiera anty-A. W przypadku grupy AB nie ma we krwi tych przeciwciał, a w grupie 0 są oba rodzaje przeciwciał.

Oprócz antygenów w układzie AB0 znaczenie ma również antygen D, którego obecność oznacza się jako Rh+, a brak jako Rh-.

Na czym polega oznaczenie grupy krwi? Jaka jest cena badania grupy krwi?

Badania grupy krwi polegają na ustaleniu, które antygeny (A, B, D) znajdują się na powierzchni erytrocytów. Na tej podstawie wyróżnia się aż 8 różnych grup krwi: A Rh+, B Rh+, AB Rh+, 0 Rh+, A Rh-, B Rh-, AB Rh-, 0 Rh-. Najczęstszymi grupami krwi w populacji są 0 Rh+ i A Rh+, zaś najrzadziej występują AB Rh- i B Rh-.

W ramach oznaczenia grupy krwi możliwe jest również określenie obecności przeciwciał anty-A i anty-B oraz alloprzeciwciał odpornościowych (w pośrednim teście antyglobulinowym). Dzięki temu możliwe jest zapewnienie bezpiecznej transfuzji krwi. Cena takiego badania grupy krwi 42,60 zł.

Ponadto, można również wykonać dwukrotne oznaczenie grupy krwi w celu otrzymania karty identyfikacyjnej - cena takiego badania krwi wynosi 90,19 zł. Do tego badania konieczne jest udanie się do punktu pobrań dwa dni pod rząd, aby pobrać dwukrotnie pobrać krew do analizy. Dzięki podwójnej analizie wynik jest bardziej pewny. Karta identyfikacyjna, zwana KrewKartą, jest dokumentem, który w przypadku zagrożenia życia pozwala na szybką reakcję personelu medycznego i podanie krwi. Dzięki KrewKarcie można zrezygnować z długotrwałej analizy, gdy liczy się każda minuta.

Kiedy konieczna jest znajomość grupy krwi i czynnika Rh?

  • Podczas przygotowania do transfuzji krwi, np. w trakcie leczenia chorób krwi, zabiegów operacyjnych bądź po znacznej utracie krwi (wypadki komunikacyjne)
  • Podczas ciąży, aby uniknąć konfliktu serologicznego.

Konflikt serologiczny występuje w sytuacji, gdy matka ma grupę Rh-, a jej dziecko odziedziczyło po ojcu Rh+. Wówczas organizm matki wytwarza przeciwciała przeciwko czynnikowi Rh+. Taka sytuacja prowadzi do niszczenia czerwonych krwinek u płodu i do rozwoju anemii. Wytworzenie przeciwciał w organizmie matki zachodzi zazwyczaj po pierwszym porodzie, po poronieniu płodu z grupą Rh+ bądź w trakcie prenatalnego badania inwazyjnego kordocentezy.

Teoria diety zgodnej z grupą krwi

Idea diety zgodnej z grupą krwi jest powszechna już od wielu lat. Zgodnie z nią w zależności od posiadanej grupy krwi powinno się spożywać tylko określone rodzaje produktów spożywczych. Grupa krwi 0 uznawana za najstarszą (“myśliwi”) predysponuje do najlepszego trawienia mięsa. Pierwsi rolnicy mieli mieć grupę A, więc osoby z tą grupą powinny spożywać rośliny. Grupa krwi B teoretycznie wytworzyła się u koczowników spożywający głównie mięso i przetwory mleczne. Jedynie osoby z grupą AB mogą spożywać większość produktów spożywczych. Uznaje się, że właśnie stosowanie się do diety zgodnej z grupą krwi umożliwia prawidłowe trawienie pokarmów, metabolizm składników odżywczych i uchronienie się przed chorobami cywilizacyjnymi.

Jednakże, współczesna nauka nie potwierdziła, że żywienie zgodne z grupą krwi pozytywnie oddziałuje na zdrowie. Tego typu dieta znacznie ogranicza różnorodność spożywanych produktów, przez co jest się narażonym na istotne ryzyko niedoborów pokarmowych, co może negatywnie odbić się na stanie organizmu.

Aktualizacja: 2019-05-22

To badanie będzie pomocne:

Grupa krwi

Cena w placówce

65.00 

Cena online:

56.00 
Technologia badania:Oznaczenie układu AB0 i Rh, test PTA

Czas oczekiwania na wynik:do 5 dni roboczych

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce

© 2024 Zdrowegeny.pl

powered by greenlogic