Grupa krwi
Badanie krwi

Grupa krwi

 • Badanie polega na oznaczeniu grupy krwi - układu AB0 i Rh(D)
 • Znajomość swojej grupy krwi jest bardzo ważna – pozwala m.in. na dobranie odpowiedniego dawcy
 • Wynik badania należy odebrać w punkcie pobrań
 • Laboratorium odpowiedzialne : Diagnostyka sp. z o.o.

W ramach pakietu badamy:

Zdrowegeny.pl Tick Icon

grupę krwi

Cena badania:

49 zł
55 zł
Technologia badania:
Oznaczenie układu AB0 i Rh, test PTA
Czas oczekiwania na wynik:
do 5 dni roboczych
Profesjonalne i bezpieczne pobranie krwi przez pielęgniarkę

Profesjonalne i bezpieczne pobranie krwi przez pielęgniarkę

Krew pobierana jest w punktach pobrań

Krew pobierana jest w punktach pobrań na terenie całej Polski.
Sprawdź lokalizacje

Zobacz jak wykonać badanie

GRUPA KRWI

 • Podział na grupy krwi wiąże się z obecnością charakterystycznych białek (tzw. antygenów grup krwi) na krwinkach czerwonych
 • Podstawowe grupy krwi to A, B, AB i 0. Bardzo ważny jest również antygen D (czynnik RH).

W ramach tego pakietu badamy:

Oznaczenie grupy krwi układu ABO i antygenu D z układu Rh i badanie przeciwciał grupowych anty-A i anty-B

Badanie pozwala na stwierdzenie, czy pacjent posiada grupę A, B, AB lub 0 oraz dodatni lub ujemny czynnik Rh

Przeglądowe badanie przeciwciał odpornościowych

Badanie alloprzeciwciał w pośrednim teście antyglobulinowym, które ma celu wykrycie obecności przeciwciał IgG i zapewnienie bezpiecznego przetaczania czerwonych krwinek

Kiedy wykonywane jest oznaczenie grupy krwi?

POTRZEBNA JEST TRANSFUZJA KRWI

POTRZEBNA JEST TRANSFUZJA KRWI

Oznaczenie grupy krwi to najważniejszy test laboratoryjny wykonywany przed transfuzją krwi u biorców krwi, pozwalający na dobranie odpowiedniego dawcy

PLANOWANY ZABIEG CHIRURGICZNY

PLANOWANY ZABIEG CHIRURGICZNY

Grupę krwi zawsze należy oznaczyć przed planowanym zabiegiem chirurgicznym, który wiąże się z ryzykiem utraty krwi w trakcie operacji

LECZENIE NIEKTÓRYCH CHORÓB KRWI

LECZENIE NIEKTÓRYCH CHORÓB KRWI

Znajomość grupy krwi jest również niezbędna w leczeniu niektórych chorób krwi (np. niedokrwistości), kiedy niezbędne jest przetaczanie krwi

CIĄŻA / PLANOWANIE CIĄŻY

CIĄŻA / PLANOWANIE CIĄŻY

Oznaczenie grupy krwi oraz czynnika Rh powinno być przeprowadzane również przed zajściem w ciążę lub w ciąży, w celu oceny ryzyka wystąpienia konfliktu serologicznego

BRAK ZNAJOMOŚCI WŁASNEJ GRUPY KRWI

BRAK ZNAJOMOŚCI WŁASNEJ GRUPY KRWI / ZASPOKOJENIE WŁASNEJ CIEKAWOŚCI

Informacja o własnej grupie krwi jest bardzo ważna – warto więc wykonać takie badanie, jeżeli jej nie znamy

Na czym polega badanie pozwalające na oznaczenie grupy krwi?

 • Grupa krwi zależna jest od występowania na krwinkach czerwonych antygenów grup krwi - obecność antygenu A albo B decyduje o przynależności do jednej z podstawowych grup krwi, czyli A (antygen A jest obecny), B (antygen B jest obecny), AB (obecne są antygeny A i B) i 0 (antygeny A i B nie są obecne).
 • Ponadto, w surowicy krwi znajdują się przeciwciała przeciwko antygenowi nieobecnemu w krwinkach: w przypadku grupy 0 są to przeciwciała anty-A i anty-B, grupy A: przeciwciała anty-B, grupy B: przeciwciała anty-A. Grupa AB natomiast nie posiada takich przeciwciał.
 • W ramach badania pozwalającego na ustalenie grupy krwi sprawdzana jest również obecność antygenu D (czynnik Rh) - jeśli antygen ten jest obecny, oznacza to czynnik Rh-dodatni. Czynnik Rh-ujemny wiąże się natomiast z brakiem antygenu D (dzieje się tak w przypadku tylko ok. 15% ludzi).
 • Test na ustalenie grupy krwi obejmuje ponadto przeglądowe badanie alloprzeciwciał odpornościowych w surowicy/osoczu krwi, którego celem jest zapewnienie bezpiecznej transfuzji czerwonych krwinek. Kontakt z krwią zgodną z układem AB0 i czynnikiem Rh nie chroni bowiem przed wytworzeniem odpornościowych alloprzeciwciał skierowanym przeciwko tym antygenom, których biorca krwi nie posiada, a które nie są rutynowo oznaczane.
 • Oznaczenie grup krwi i czynnika Rh ma kluczowe znaczenie w doborze krwi do przetoczeń, wymaganych np. podczas zabiegów operacyjnych czy w trakcie leczenia chorób krwi. Ustalenie czynnika Rh pozwala natomiast na ocenę ryzyka wystąpienia tzw. konfliktu serologicznego podczas ciąży.

Co zyskasz wykonując test?

Badanie i bezpieczeństwo

Dzięki wykonaniu badania dowiadujemy się o własnej grupie krwi i czynniku Rh. Wiedza ta jest kluczowa m.in. przed zabiegiem operacyjnym czy przed podjęciem leczenia niektórych chorób, tak aby możliwe było ewentualne bezpieczne przetoczenie krwi.

Znajomość czynnika Rh

Znajomość czynnika Rh ma również ogromne znaczenie dla przyszłych mam – na jego podstawie możliwa jest ocena ryzyka wystąpienia konfliktu serologicznego i podjęcie takich działań, które zapobiegną jego konsekwencjom.

Jak zrealizować badanie?

 • Aby oznaczyć grupę krwi, zamów badanie przez stronę internetową – gdy tylko dokonasz zamówienia, otrzymasz potwierdzającą wiadomość SMS z unikalnym kodem Twojego badania.
 • Udaj się wraz z tym kodem do dowolnego punktu pobrań – po okazaniu tego kodu w punkcie, zostanie od Ciebie pobrana niewielka próbka krwi żylnej. W całej Polsce dostępnych jest ok. 550 punktów pobrań, wystarczy zgłosić się do wybranego z nich w godzinach otwarcia. Krew do badania oznaczającego grupę krwi nie musi być pobierana na czczo.
 • Wynik przeprowadzonego testu odbierz w punkcie pobrań

Punkty pobrań

Pakiet DNA

Pakiet badań

Grupa krwi

Cena badania:

49 zł
55 zł