22 123 95 55
PL
Znajdź badanie

Grupa krwi

4.90
Ocena użytkowników: 8 ocen

Badanie polega na oznaczeniu grupy krwi - układu AB0 i Rh(D)

Znajomość swojej grupy krwi jest bardzo ważna – pozwala m.in. na dobranie odpowiedniego dawcy

Podział na grupy krwi wiąże się z obecnością charakterystycznych białek (tzw. antygenów grup krwi) na krwinkach czerwonych

Podstawowe grupy krwi to A, B, AB i 0. Bardzo ważny jest również antygen D (czynnik RH).

Wynik badania należy odebrać w punkcie pobrań

W ramach pakietu badamy:

  • grupę krwi

W ramach testu badamy:

  • Oznaczenie grupy krwi układu ABO i antygenu D z układu Rh i badanie przeciwciał grupowych anty-A i anty-B - badanie pozwala na stwierdzenie, czy pacjent posiada grupę A, B, AB lub 0 oraz dodatni lub ujemny czynnik Rh
  • Przeglądowe badanie przeciwciał odpornościowych - badanie alloprzeciwciał w pośrednim teście antyglobulinowym, które ma celu wykrycie obecności przeciwciał IgG i zapewnienie bezpiecznego przetaczania czerwonych krwinek

Na czym polega badanie pozwalające na oznaczenie grupy krwi?

  • Grupa krwi zależna jest od występowania na krwinkach czerwonych antygenów grup krwi - obecność antygenu A albo B decyduje o przynależności do jednej z podstawowych grup krwi, czyli A (antygen A jest obecny), B (antygen B jest obecny), AB (obecne są antygeny A i B) i 0 (antygeny A i B nie są obecne).
  • Ponadto, w surowicy krwi znajdują się przeciwciała przeciwko antygenowi nieobecnemu w krwinkach: w przypadku grupy 0 są to przeciwciała anty-A i anty-B, grupy A: przeciwciała anty-B, grupy B: przeciwciała anty-A. Grupa AB natomiast nie posiada takich przeciwciał.
  • W ramach badania pozwalającego na ustalenie grupy krwi sprawdzana jest również obecność antygenu D (czynnik Rh) - jeśli antygen ten jest obecny, oznacza to czynnik Rh-dodatni. Czynnik Rh-ujemny wiąże się natomiast z brakiem antygenu D (dzieje się tak w przypadku tylko ok. 15% ludzi).
  • Test na ustalenie grupy krwi obejmuje ponadto przeglądowe badanie alloprzeciwciał odpornościowych w surowicy/osoczu krwi, którego celem jest zapewnienie bezpiecznej transfuzji czerwonych krwinek. Kontakt z krwią zgodną z układem AB0 i czynnikiem Rh nie chroni bowiem przed wytworzeniem odpornościowych alloprzeciwciał skierowanym przeciwko tym antygenom, których biorca krwi nie posiada, a które nie są rutynowo oznaczane.
  • Oznaczenie grup krwi i czynnika Rh ma kluczowe znaczenie w doborze krwi do przetoczeń, wymaganych np. podczas zabiegów operacyjnych czy w trakcie leczenia chorób krwi. Ustalenie czynnika Rh pozwala natomiast na ocenę ryzyka wystąpienia tzw. konfliktu serologicznego podczas ciąży.

Grupa krwi


56.00 na stronie
65.00 w placówce
Technologia badania:
Oznaczenie układu AB0 i Rh, test PTA
Czas oczekiwania na wynik:
do 5 dni roboczych

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce