22 123 95 55

Test Antygenowy Ilościowy - Koronawirus SARS-CoV-2 - Z zaświadczeniem lekarskim w języku niemieckim

Test pozwala na ilościowe oznaczenie białka nukleokapsydu (antygenu N) koronawirusa SARS-CoV-2. Do ujemnego wyniku testu wystawiane jest zaświadczenie lekarskie w języku niemieckim.

Test wykonywany jest z wymazu z nosogardzieli. Wynik pozytywny (dodatni) testu z dużym prawdopodobieństwem oznacza toczącą się infekcję koronawirusem SARS-CoV-2. Skuteczność testu wynosi ponad 95%. Jest to test Abbotta.

Wynik pozytywny badania u osoby z objawami infekcji lub osoby, która miała bliski kontakt z kimś z potwierdzonym zakażeniem, nie wymaga weryfikacji testem molekularnym rekomendowanym przez WHO.

Do negatywnego (ujemnego) wyniku badania dołączane jest zaświadczenie lekarskie w języku niemieckim. Można je wykorzystać np. dla pracodawcy.

BADANIE REALIZOWANE JEST PO OPŁACENIU ONLINE.

W tym badaniu nie są uznawane kody rabatowe.

90% badań jest realizowanych do 12h, dla 10% czas realizacji może wynieść do 24h.

W ramach pakietu badamy obecność:

  • infekcji koronawirusem SARS-CoV-2

Co to jest antygenowy test ilościowy?

  • Antygenowy test ilościowy to pierwszy na polskim rynku test służący do ilościowego oznaczania białka nukleokapsydu (antygenu N) koronawirusa SARS-CoV-2. Badanie wykonywane jest z wymazu z nosogardzieli pobranego od Pacjenta.
  • Antygen N wykrywalny jest w ostrej fazie infekcji, z tego względu test antygenowy zaleca się wykonywać w ciągu pierwszych dziesięciu dni od pojawienia się dolegliwości sugerujących zakażenie.
  • Wynik pozytywny (dodatni) testu wskazuje z wysokim prawdopodobieństwem na aktywne zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2. 
  • Pozytywny wynik ilościowego testu antygenowego, zgodnie z definicją przypadku COVID-19 na potrzeby nadzoru epidemiologicznego nad zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, wypełnia kryterium laboratoryjne przypadku potwierdzonego COVID-19 (definicja z dnia 31.10.2020) i jest równoważny z wykryciem w badanym materiale obecności zakaźnych cząsteczek wirusa.
  • W przypadku, gdy pozytywny wynik testu otrzymała osoba z podejrzeniem infekcji SARS-CoV-2 lub osoba mająca bliski kontakt z kimś z potwierdzonym zakażeniem, nie jest konieczna weryfikacja wyniku badaniem molekularnym Real-Time RT-PCR. 
  • Wynik negatywny (ujemny) nie wyklucza zakażenia stuprocentowo. Trzeba go interpretować w oparciu o stan kliniczny osoby badanej czy wywiad epidemiologiczny. Można również rozważyć zrobienie testu molekularnego (met. Real-Time RT-PCR) w celu weryfikacji. 
  • W ramach oferowanego przez nas badania, do wyniku negatywnego wystawiane jest zaświadczenie lekarskie w języku niemieckim. Zaświadczenie takie można wykorzystać np. dla pracodawcy. 
  • W porównaniu do testu antygenowego jakościowego (manualnego, kasetkowego), test antygenowy ilościowy wykonywany jest na zautomatyzowanych platformach immunochemicznych.
  • Dzięki temu zapewniana jest lepsza kontrola procesu laboratoryjnego i uniezależnienie wyniku od subiektywizmu operatora (odczytu wizualnego wyników testów kasetkowych).

Test Antygenowy Ilościowy - Koronawirus SARS-CoV-2 - Z zaświadczeniem lekarskim w języku niemieckim


220.00 na stronie
Technologia badania:
Test ilościowy, met. CLIA, test Abbotta
Czas oczekiwania na wynik:
średni czas do 12h, maksymalny do 24h

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce