Zdrowegeny.pl Logo

Koszyk

Opinie klientów - Zdrowegeny.pl
Czym się różnią testy prenatalne - Harmony, Sanco, Sanco Plus, NIFTY Pro?

Czym się różnią testy prenatalne - Harmony, Sanco, Sanco Plus, NIFTY Pro?

3.9
Ocena użytkowników: 93 ocen

Data publikacji: 2018-03-15

Data aktualizacji: 2018-03-15

Testy Harmony, Sanco, Sanco Plus oraz NIFTY Pro są prenatalnymi nieinwazyjnymi badaniami genetycznymi, które pozwalają na ocenę stanu zdrowia nienarodzonego płodu. Poniższa tabela podaje różnice pomiędzy poszczególnymi testami prenatalnymi.TEST HARMONY TEST SANCO TEST SANCO PLUS TEST NIFTY PRO

Wykrywane trisomie

21, 18, 13 chromosomu

Wszystkich chromosomów

Wszystkich chromosomów

Wszystkich chromosomów

Wykrywane aneuploidie chromosomów płci

TAK (X, XXY, XYY, XXX)

TAK (X, XXY, XYY, XXX)

TAK (X, XXY, XYY, XXX)

TAK (X, XXY, XYY, XXX)

Wykrywane zespoły delecyjne

NIE

TAK - wykrywane są wszystkie zespoły delecji i duplikacji
o wielkości co najmniej 7 milionów par zasad, w tym:

 • delecja 1p3
 • zespół Cri-du-Chat (5p),
 • duplikacja 12p
 • delecja 16p11.2-p12.2
 • zespół Palister-Kilian

TAK:

 • zespół DiGeorge’a (22q11)
 • 1p36
 • zespół Wolfa-Hirschhorna (4p16.3)
 • zespół Cri-du-Chat – kociego krzyku (5p),
 • zespół Pradera-Williego/Angelmana (15q11.2)

TAK - ryzyko 84 zespołów*

Ustalana płeć płodu (na życzenie rodzica)

TAK

TAK

TAK

TAK

Od jakiego terminu można wykonać badanie?

Od ukończonego 10 tygodnia ciąży

Od ukończonego 10 tygodnia ciąży

Od ukończonego 10 tygodnia ciąży

Od ukończonego 10 tygodnia ciąży

Konsultacja z ginekologiem

TAK (wysyłamy wiadomość z linkiem)

NIE

NIE

NIE

Sposób realizacji

W dedykowanych do badania Harmony punktach DIAGNOSTYKI

We wszystkich naszych punktach DIAGNOSTYKA

We wszystkich naszych punktach DIAGNOSTYKA

Domowa wizyta pielęgniarki w miastach:

 • Katowicach
 • Krakowie
 • Wrocławiu
 • Warszawie
 • Łodzi
 • Gdańsku
 • Gdyni
 • Sopocie
 • Poznaniu
 • Szczecinie

Laboratorium wykonujące analizę

Ariosa Diagnostics, Stany Zjednoczone

GENOMED S.A., Polska

Ilumina, Stany Zjednoczone

BGI Diagnostics, Chiny

Cena

2349 zł

1980 zł

2499 zł

2290 zł

Czas oczekiwania na wyniki

do 17 dni roboczych

do 9 dni roboczych

do 15 dni roboczych

do 10 dni roboczych od dostarczenia próbki do laboratorium

Sposób odbioru wyniku

Punkt pobrań / strona internetowa DIAGNOSTYKI

Punkt pobrań / strona internetowa DIAGNOSTYKI

Punkt pobrań / strona internetowa DIAGNOSTYKI

Wiadomość e-mail (wynik wysyłany w postaci zaszyfrowanego pliku, hasło pacjentka otrzymuje w wiadomości SMS)

*Wśród zespołów delecyjnych w ramach testu NIFTY Pro są: zespół DiGeorge'a, Dandy-Walker'a, Levy-Shanske'go, Cri du Chat (tzw. zespół kociego krzyku), WAGRO, "Kociego Oka", Yuan-Harel-Lupski'ego, Jacobsena, Langer-Giedion, Potockiego-Shaffer'a, Potockiego-Lupski'ego, Smith-Magenis'a, Wolfa-Hirschhorna, Prader-Will'ego/Angelmana, SHFM5, Van der Wanda, Frias, WAGR, CHDM, HCD, holoprosencefalii 1 i 16, 1p36. 16p12.2-p11.2 oraz 2q33.1.

© 2024 Zdrowegeny.pl

powered by greenlogic