ANA3 met. immunoblot (16 antygenów)
Badanie krwi

ANA3 met. immunoblot (16 antygenów)

 • Oznaczenie autoprzeciwciał przeciwjądrowych i przeciwcytoplazmatycznych
 • Badanie wskazuje na możliwość występowania chorób autoimmunologicznych

W ramach pakietu badamy:

obecności przeciwciał przeciwjądrowych i przeciwcytoplazmatycznych

Cena badania:

127,9 zł
139 zł
Technologia badania:
Immunoblot
Czas oczekiwania na wynik:
do 7 dni roboczych
Profesjonalne i bezpieczne pobranie krwi przez pielęgniarkę

Profesjonalne i bezpieczne pobranie krwi przez pielęgniarkę

Krew pobierana jest w punktach pobrań

Krew pobierana jest w punktach pobrań na terenie całej Polski.
Sprawdź lokalizacje

Zobacz jak wykonać badanie

TEST ANA-3

 • Test ten stosowany jest w szczegółowej diagnostyce chorób autoimmunologicznych tkanki łącznej.
 • Polega na weryfikacji obecności przeciwciał przeciwjądrowych i przeciwcytoplazmatycznych.

W ramach tego pakietu badamy:

Obecność przeciwciał przeciwjądrowych i przeciwcytoplazmatycznych w surowicy

Badana jest obecność autoprzeciwciał dla 16 antygenów. Wynik wskazuje na możliwość występowania autoimmunologicznych systemowych i narządowych chorób tkanki łącznej.

Kiedy warto zbadać obecność autoprzeciwciał testem ANA 3?

NIEPOKOJĄCE OBJAWY

NIEPOKOJĄCE OBJAWY

Zapalenie spojówek i rogówki, szybko postępująca próchnica, trudności w żuciu i połykaniu pokarmów, uczucie zmęczenia, bóle i zapalenia stawów – te i wiele innych objawów może być związanych z systemowymi i narządowymi chorobami tkanki łącznej o podłożu autoimmunizacyjnym.

MONITOROWANIE LECZENIA

MONITOROWANIE LECZENIA

Regularne badania w kierunku autoprzeciwciał umożliwiają stwierdzenie skuteczności wdrożonej terapii.

Test ANA 3 w wykrywaniu chorób autoimmunologicznych

 • Test ANA 3 wykonywany jest metodą immunoblotu. Pozwala na wykrycie autoprzeciwciał skierowanym przeciwko 16 antygenom jądrowym i cytoplazmatycznym: dsDNA, nukleosomom, histonom, rybosomalnemu białku P, DSF 70, nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, Centromerowi B, PCNA i AMA-M2.
 • Dzięki temu badaniu możliwa jest diagnostyka różnicowa chorób tkanki łącznej o podłożu autoimmunizacyjnym oraz monitorowanie leczenia i aktywności choroby.
 • Autoprzeciwciała wykrywane w teście są wytwarzane w przypadku takich chorób jak toczeń trzewny układowy (SLE), zespół Sjogrena, mieszana choroba tkanki łącznej (zespół Sharpa, MCTD), twardzina układowa (SCs), zapalenie wielomięśniowe (PM) i skórno-mięśniowe (DM), zespół nakładania, zespół CREST/sklerodermia.

Co daje Ci wykonanie badania?

Badanie i bezpieczeństwo

Wynik badania wskazuje na możliwość występowania chorób reumatologicznych na podłożu immunizacyjnym. Jako że są to choroby przewlekłe należy wdrożyć jak najszybciej właściwą terapię, aby zapobiec lub opóźnić powikłania, wśród których jest m.in. niepełnosprawność.

W jaki sposób wykonać to badanie?

 • Test rezerwuje się przez naszą stronę internetową. Po zakończeniu rezerwacji online otrzymuje się indywidualny numer zlecenia.
 • Numer zlecenia uprawnia do pobrania krwi we współpracującej ze Zdrowegeny.pl placówce – pobranie może zostać wykonane w jednym z około 450 punktów w całej Polsce w godzinach otwarcia (bez konieczności wcześniejszej rezerwacji).
 • Do pobrania krwi do celów tego badania nie ma potrzeby bycia na czczo.
 • Wynik odbiera się w placówce lub za pośrednictwem strony internetowej laboratorium.

Punkty pobrań

Pakiet DNA

Pakiet badań

ANA3 met. immunoblot (16 antygenów)

Cena badania:

127,9 zł
139 zł