Zdrowegeny.pl Logo

Koszyk

Zespół Noonan — czym jest? Objawy, przyczyny, diagnostyka, leczenie, rokowania

Zespół Noonan — czym jest? Objawy, przyczyny, diagnostyka, leczenie, rokowania

4.6
Ocena użytkowników: 19 ocen

Z artykułu dowiesz się:

 • Czym jest zespół Noonan i jakie są cechy charakterystyczne dla tej choroby?
 • Zespół Noonan - diagnostyka
 • Zespół Noonan - czy jest możliwe leczenie przyczynowe?
 • Jakie badania można wykonać w celu wykrycia choroby?


Sprawdź też

Data publikacji: 2024-04-30

Data aktualizacji: 2024-04-30

Choroby genetyczne spowodowane są zmianą w materiale genetycznym, co w konsekwencji prowadzi do nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizmu. Mutacja genetyczna może obejmować pojedynczy gen, strukturę oraz liczbę chromosomów. Nie istnieje zasada określająca, kiedy można spodziewać się pierwszych objawów mutacji, oraz choroby genetycznej.

Zespół Noonan — czym jest?

Zespół Noonan jest chorobą heterogenną klinicznie, dziedziczoną autosomalnie dominująco, występującą z częstością 1:1000–2500 żywych urodzeń niezależnie od płci.

Zespół Noonan - objawy

Objawami zespołu są:
 • Niskorosłość;
 • wady wrodzone serca;
 • zwężenie tętnicy płucnej (często z zastawkami dysplastycznymi; 50–60%);
 • kardiomiopatia przerostowa (20%);
 • ubytek przegrody międzyprzedsionkowej wtórnej (6–10%);
 • ubytek przegrody międzykomorowej;
 • nieprawidłowy kanał przedsionkowo-komorowy;
 • wady zastawki mitralnej;
 • koarktacja aorty;
 • anomalie tętnic wieńcowych;
 • anomalie naczyniowo mózgowe;
 • ubytki słuchu;
 • nieprawidłowa pigmentacja skóry:
 • obecność znamion barwnikowych, plam typu café au lait i plam soczewicowatych;
 • rogowacenie mieszkowe górnej części ramion i twarzy;
 • szeroko rozstawione brodawki sutkowe;
 • wnętrostwo u chłopców (niezstąpienie jąder do moszny i pozostawanie ich w jamie brzusznej);
 • zapalenie stawów;
 • deformacje kostno stawowe;
 • obrzęk limfatyczny;
 • zaburzenia funkcji poznawczych.

Zespół Noonan - przyczyny

Za przyczynę powstawania zespołu Noonana uznaję się mutację jednego z piętnastu poznanych genów: PTPN11, SOS1, RAF1, RIT1, KRAS, NRAS, BRAF, MAP2K1, SOS2, RRAS, SHOC2, CBL, SPRY1, MAP3K8 oraz RASA2. U około 50% pacjentów występuje mutacja w genie PTPN11, zaś mutacje w pozostałych genach występują znacznie rzadziej (10–15% dla SOS1, RAF1 i RIT1, 1–2% dla pozostałych).

Zespół Noonan - diagnostyka

Rozpoznanie zespołu Noonana stwierdza się głównie na podstawie cech charakterystycznych dla tej jednostki chorobowej:
 • Zwiększona przezierność karkowa;
 • utrzymujący się fałd karkowy;
 • obrzęk opłucnowy płodu;
 • wysięk opłucnowy lub osierdziowy;
 • nieprawidłowa budowa narządów wewnętrznych, głównie nerek i serca;
 • wielowodzie;
 • w diagnostyce choroby stosuje się również testy molekularne wykrywające mutacje genetyczne.
Zespół Noonan - leczenie
Niestety nie ma możliwość leczenia przyczynowego. Leczenie głównie sprowadza się do podawania hormonu wzrostu, oraz leczeniu wad serca, słuchu, wzroku i innych narządów objętych chorobą. Pacjent powinien zostać pod kontrolą wielu lekarzy specjalistów.

Zespół Noonan - rokowania

Większość dzieci z zespołem Noonana osiąga dorosłość i jest w stanie prowadzić niezależne życie. Warto jednak pozostać pod stałą kontrolą specjalistów z uwagi na poważne wady serca towarzyszące chorobie, które mogą zagrażać życiu pacjenta.

Bibliografia:

1. Jeleń K., Śmigiel R., Gos M., Terapińska E., Królak — Olejnik B. (2016). Zespół Noonan u noworodka z przeważającymi objawami niewydolności oddechowej oraz kardiomiopatii przerostowej i nadciśnienia płucnego. Pediatria Polska. Vol.91, Nr 3,s. 275-278.
2. Floriańczyk T. Tomik A., Łuszczyk S., Gołąbek- Dylewska M., Werner B. (2014). Ocena przebiegu klinicznego wad serca u dzieci z zespołem Noonan (Borgis-Nowa Pediatria) Vol. 4, s.122-127.
Roberts AE, Allanson JE, Tartaglia M, Gelb BD. Noonan syndrome. Lancet. (2013). Vol. 26, Nr 381, s.42 -333.

Aktualizacja: 2024-04-30

To badanie będzie pomocne:

Newborn Genetic Analysis - przesiewowe badanie genetyczne niemowląt

Cena online:

4299.00 
Technologia badania:Sekwencjonowanie Nowej Generacji

Czas oczekiwania na wynik:do 7 tygodni od otrzymania próbki przez laboratorium

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce

Dostępne testy

© 2024 Zdrowegeny.pl

powered by greenlogic