Zdrowegeny.pl Logo

Koszyk

VaginalScan — kompleksowa ocena biocenozy pochwy — na czym polega i jak się przygotować do badania?

VaginalScan — kompleksowa ocena biocenozy pochwy — na czym polega i jak się przygotować do badania?

4.6
Ocena użytkowników: 21 ocen

Z artykułu dowiesz się:

 • Czym jest badanie VaginalScan?
 • Co jest badanie w ramach testu?
 • Jak wykonać badanie?
 • Jak zamówić test?


Sprawdź też

Data publikacji: 2024-04-26

Data aktualizacji: 2024-04-26

Flora bakteryjna pochwy składa się w 95% się z korzystnych bakterii (pałeczek) kwasu mlekowego z rodzaju Lactobacillus. Pozostałe 5% są to bakterie beztlenowe, które poprzez dysbiozę pochwy mogą ulec namnażaniu i powodować infekcje. Bakterie, z których składa się flora pochwy to między innymi:
 • Bakterie z rodzaju Lactobacillus - to Gram-dodatnie bakterie, wśród których znajduje się wiele szczepów zakwalifikowanych do tzw. mikroflory probiotycznej.
  Lactobacillus znajdują się w nabłonku pochwy, uniemożliwiając przedostanie się patogennych szczepów. Dzięki pałeczkom kwasu mlekowego możliwy jest rozkład glikogenu, który zakwasza środowisko pochwy, tworząc nieprzyjazne miejsce dla patogennych szczepów;
 • Trichomonas vaginalis - bytuje najczęściej w pochwie, ale może także żyć w gruczołach okołopochwowych, drogach moczowo-płciowych kobiet. Najczęściej chorują kobiety w wieku 30-40 lat, choć zdarzają się także przypadki u noworodków urodzonych przez zarażone matki, skutkujące zarażeniem dróg moczowych i układu oddechowego. Do zarażeń może dochodzić poprzez wilgotne przedmioty higieniczne, ręczniki bądź kąpiel w tej samej wodzie co osoba chora, np. w wannie. Przebieg zarażeń u kobiet: upławy – pieniste zielonkawe lub żółte, często o nieprzyjemnym zapachu, świąd sromu, ból i pieczenie pochwy oraz cewki, obrzęk i zaczerwienienie ścian pochwy, szyjka macicy o wyglądzie truskawki z powodu punktowych krwawień w obrębie tarczy (colpitis maculosa), objawy zapalenia dróg moczowych, bolesny stosunek. Rzęsistkowica w ciąży może być przyczyną przedwczesnego porodu. Ponadto dzieci mam zarażonych rzęsistkiem częściej rodzą się z niską wagą urodzeniową;
 •  Candida albicans - wchodzi w skład mikroflory błon śluzowych przewodu pokarmowego, oddechowego, moczowo-płciowego oraz skóry nie wywołując objawów chorobowych u około 50–70% populacji ludzkiej. U pacjentów z zaburzeniami immunologicznymi ten oportunistyczny patogen powoduje infekcje o charakterze zarówno powierzchniowym jak i układowym. Przyczyną rozwoju zakażeń wywoływanych przez C. albicans jest: upośledzenie funkcji układu immunologicznego oraz zakłócenie równowagi w składzie mikroflory organizmu ludzkiego;
 • Escherichia coli - występujące w znacznych ilościach jako składnik fizjologicznej flory bakteryjnej przewodu pokarmowego ludzi i zwierząt zwykle nie są groźne dla zdrowia ludzi gdy bytują w przewodzie pokarmowym. Mogą powodować przypadki zakażeń: dróg moczowych;
 • Proteus spp  -  pałeczki z rodzaju Proteus, głównie P. mirabilis, są ważnym czynnikiem etiologicznym infekcji układu moczowego. Powodują często zakażenia chroniczne, nawrotowe, z groźnymi powikłaniami, zwłaszcza w postaci powstawania kamieni moczowych, do czego przyczynia się intensywne wytwarzanie ureazy – enzymu, który powoduje alkalizację moczu, a także inne czynniki chorobotwórczości tych bakterii. Rosnąca antybiotykooporność i zdolność do przeżywania wewnątrz kamieni moczowych utrudnia eradykację pałeczek Proteus spp. z układu moczowego;
 • Providencia - Bakterie z rodzaje Providencia są to gram – ujemne perytrychalnie uniesione pałeczki zaliczone do rodziny Enterobacteriaceae. Bakterie te mogą wywoływać zakażenia układu moczowego;
 • Pałeczki Pseudomonas – chorobotwórcza jest pałeczka ropy błękitnej P. aeruginosa, jest to bakteria mało złośliwa, lecz w przypadku infekcji trudna do leczenia ze względu na jej oporność na antybiotyki;
 • Gardnerella vaginalis - jest jednym z najczęstszych czynników etiologicznych bakteryjnej waginozy i drobnoustrojem wskaźnikowym dla tego schorzenia. Do zakażenia dochodzi u kobiet z obniżona odpornością, mających wielu partnerów seksualnych, pań korzystających z basenów i jacuzzi.

VaginalScan - co to jest?

VaginalScan jest to badanie umożliwiające kompleksową ocenę biocenozy pochwy. Test pozwala na określenie stosunku dobrych bakterii do tych patogennych w mikrobiomie pochwy, co pozwala na wykrycie dysbiozy.

VaginalScan - co jest badane?

Badanie VaginalScan sprawdza procentową zawartość pełniących funkcje ochronne bakterii z rodzaju Lactobacillus, które powinny stanowić ok. 95% mikrośrodowiska pochwy. Sprawdzana jest również obecność mikroorganizmów patogennych, wywołujących infekcje intymne:
 • Trichomonas vaginalis;
 • Candida;
 • Escherichia coli;
 • Proteus spp.;
 • Providencia;
 • Pseudomonas;
 • Gardnerella vaginalis;
 • Staphylococcus aureus;
 • Enterococcus faecalis;
 • Neisseria gonorrhoeae;
 • Streptococcus aglactiae (Grupa B);
 • Mycoplasma hominis;
 • Ureaplasma spp.
Sprawdzana jest również
 • Wrażliwość na leki w przypadku bakterii Ureaplasma spp. oraz Mycoplasma hominis, dzięki czemu możliwe jest dobranie odpowiedniej i skutecznej antybiotykoterapii.

Na czym polega badanie?

Materiałem niezbędnym do wykonania badania jest wymaz z pochwy. Należy pobrać go zgodnie z instrukcją dołączoną do zestawu. Gotową próbkę należy odesłać do laboratorium wykonującego.

VaginalScan — jak prawidłowo wykonać badanie?

1. Przed użyciem należy dokładnie umyć ręce.
2. Wyjmij szczoteczkę z opakowania. Nie wyrzucaj opakowania, będzie ono potrzebne do wysłania szczoteczki do laboratorium.
3. Ściśnij boki różowej nasadki za pomocą kciuka palca wskazującego w celu jej zdjęcia ze szczoteczki. Pamiętaj, aby nie dotykać rękami białych włosków szczoteczki.
4. Pobieraj próbkę w pozycji stojącej, zapewnij sobie wygodne podparcie.
5. Rozchyl jedną ręką wargi sromowe, a drugą wprowadź szczoteczkę do pochwy, aż skrzydełka zetkną się z wargami sromowymi.
6. Przytrzymać przezroczystą obudowę jedną rękę, a drugą dociśnij różowy uchwyt w kierunku przezroczystej obudowy. Gdy szczoteczka znajdzie się we właściwym położeniu z różowych uchwytem przy obudowie, usłyszysz i poczujesz kliknięcie.
7. Obróć różowy uchwyt o pięć obrotów w tym samym kierunku. Po każdym obrocie usłyszysz kliknięcie. Kliknięcia będą pomocne w liczeniu obrotów. Po pięciokrotnym obróceniu uchwytu ostrożnie wyjmij szczoteczkę.
8. Przytrzymuj przezroczystą obudowę jedną ręką, a drugą pociągnij za różowy uchwyt, aż biała szczoteczka schowa się w obudowie. Podczas wykonywania tej czynności nie dotykaj szczoteczki powyżej skrzydełek.
9. Przytrzymaj przezroczysty koniec tak, aby biała szczoteczka nie wysunęła się ponownie. Umieść różową nasadkę na szczoteczce za pomocą kciuka i palca wskazującego. Po prawidłowym założeniu usłyszysz kliknięcie.
10. Umieść szczoteczkę w opakowaniu.
11. Umieść opakowanie zawierające szczoteczkę w dostarczonej plastikowej torebce i zamknij torebkę.
12. Kartonik wraz z materiałem do badania i wypełnionym zleceniem szczelnie zamknij.

Przeciwwskazania do wykonania badania:

Badania nie należy wykonywać podczas menstruacji i w okresie okołomenstruacyjnym. Próbkę do badania należy pobierać nie wcześniej niż 3 dni przed i 3 dni po zakończonej menstruacji.
Przeciwwskazaniem jest również ciąża i okres połogu, a także stosowanie antybiotyków / leków przeciwgrzybiczych w ciągu ostatnich 5 dni.

VaginalScan - Jak zamówić test ?

 • Gotową próbkę należy odesłać do laboratorium wykonującego.
 • Kuriera DHL po odbiór próbki można zamówić (najwcześniej na następny dzień roboczy) przez naszą stronę internetową, korzystając z panelu "Zamów kuriera". UWAGA!!! Czas na dostarczenie pobranej próbki do laboratorium to 3 dni (72 godziny). Próbkę należy wysyłać w dniach PONIEDZIAŁEK — ŚRODA.
 • Gotowy wynik wysyłany jest do Pacjentki drogą mailową.

Bibliografia:

1. Słońska A., Klimuszko D. (2010) BAKTERIOCYNY PROBIOTYCZNYCH PAŁECZEK Z RODZAJU LACTOBACILLUS. Post. Mikrobiol. Vol.40, Nr 2, s. 87 - 96.
2. Buda B., Dylus E., Górska- Frączek S i inni. (2013) Właściwości biologiczne białek powierzchniowych bakterii z rodzaju Lactobacillus. Postepy Hig Med Dosw. Vol. 67, s.229-237.
3. Kochan P., Pietrzyk A. (2020). Trichomonas vaginalis, Czyli co współczesny lekarz powinien wiedzieć na temat rzęsistka pochwowego.KOHASSO s 3-5.
4. Bondaryk., Kowalska M., Łuka M i inni. (2014). PATOGENEZA I LECZENIE ZAKAŻEŃ CANDIDA SPP. POST. MIKROBIOL. Vol. 53, Nr 3, s. 229–240.
5. Zalewska- Piątek B., Piątek R., Krawczyk B., Olszewski M. (2019). Patomechanizm zakażeń dróg moczowych wywoływanych przez uropatogenne szczepy E. coli. Hig Med Dosw. Vol. 73, s.269-281.
6. Drzewiecka D., Lewandowska G. (2016). Szczepionki w zapobieganiu zakażeniom układu moczowego, wywoływanym przez bakterie z rodzaju Proteus. Postepy Hig Med Dosw. Vol. 70, s.1032-1043.
7. Maszewska A., Błaszczyk A, Torzewska A., Różalski A. (2007).Bakterie rodzajuProvidencia – taksomia, epidemiologia, chorobotwórczość. Vol. 46, Nr 1, s. 29-38.
8. Wolska K, Kot B., Piechota M., Frankowska A. (2013). Oporność Pseudomonas aeruginosa na antybiotyki. Postepy Hig Med Dosw. Vol. 67, s. 1300-1311.
9. Tomasiuk A., Strus M., Heczko P.B. (2011). Lekowrażliwość szczepów Gardnerella vaginalis wyizolowanych z przypadków bakteryjnej waginozy.Ginekol Pol. Vol.82, s.900-904.

Aktualizacja: 2024-04-26

To badanie będzie pomocne:

VaginalScan - kompleksowa ocena biocenozy pochwy

Cena online:

489.00 
Technologia badania:Posiew mikrobiologiczny, PCR, metoda biochemiczna

Czas oczekiwania na wynik:do 10 dni roboczych od otrzymania próbki przez laboratorium

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce

© 2024 Zdrowegeny.pl

powered by greenlogic