Testy DNA na ojcostwo - cena badania

środa 15:00 - 13.06.2018
Ocena Użytkowników (9 Ocen)
4.4
Testy DNA na ojcostwo - cena badania

Testy DNA na ojcostwo - cena mieści się pomiędzy 500 a 800 zł. Cena badania może różnić się w zależności od wielu czynników: konieczności wysyłki próbek, ilości porównywanych markerów genetycznych, rodzaju pobieranego materiału i trudności jego analizy oraz efektywności samego laboratorium.

Jaka jest cena badania na ojcostwo?

W przypadku porównania materiału dwóch osób cena prywatnego badania na ojcostwo na zlecenie waha się od 530 zł do 760 zł, co zależy od licznych czynników - konieczności wysyłki próbek, ilości porównywanych markerów genetycznych, rodzaju pobieranego materiału i trudności jego analizy oraz efektywności samego laboratorium.

Najniższe ceny dotyczą testów genetycznych polegających na pobraniu wymazów od obu osób - dziecka i domniemanego ojca. Pobranie realizowane w punkcie pobrań kosztuje ok. 500 zł, jednak wymaga pisemnej zgody wszystkich prawnych opiekunów dziecka. Wymazy można pobrać samodzielnie zamawiając online zestaw do domowej realizacji w cenie ok. 530 zł - próbki wysyła się kurierem do laboratorium. W przypadku wymazów istnieje najmniejsza trudność w pozyskiwaniu z nich DNA do analizy.

Trudniejsze w izolacji, przez co droższe, są badania na podstawie mikrośladów, chociaż są relatywnie łatwe do pozyskania przez klienta, gdy wykonanie wymazu mogłoby być wykluczone z różnych przyczyn. W laboratorium przesłany przedmiot musi być dokładnie przeanalizowany w celu upewnienia się, że zawiera wystarczającą ilość mikrośladów, a następnie dopiero są izolowane. Za pośrednictwem wysyłki kurierskiej można przeanalizować ze sobą dwa mikroślady, co jest metodą najdroższą w cenie 669 zł, lub mikroślad od dziecka z wymazem od domniemanego ojca - cena wynosi około 739 zł.

Występują również znacznie droższe testy. Ich cena różni się ze względu np. na ilość przebadanych osób. Chcąc wykorzystać prywatne ustalenie ojcostwa jako dowód sądowy, w pobraniu musi wziąć udział matka - pobierane są trzy wymazy w odpowiedniej placówce i pojawiają się dodatkowe wymogi od sądu do przeprowadzenia pobrania.

Testy na ojcostwo - jak można pobrać DNA?

Próbki materiału genetycznego wykorzystywane w testach na ojcostwo to:

  • wymazy,
  • mikroślady,
  • próbki krwi,
  • płyn owodniowy.

Wymazy są stosunkowo łatwą formą zarówno do pobrania, jak i do późniejszej izolacji DNA. Pobranie wymazów jest możliwe w punkcie, gdzie wykona go pracownik, oraz w dowolnym miejscu (np. w domu klienta) po zamówieniu zestawu, który zawiera wymazówki. Sam wymaz polega na potarciu wymazówką wewnętrznych stron obu policzków. Wymazówkę z pobranymi komórkami śluzówki pakuje się odpowiednio unikając zanieczyszczenia. Przed wymazem zaleca się dwugodzinną przerwę w czynnościach, które zanieczyszczają jamę ustną, takich jak jedzenie, picie, palenie, żucie gumy itp.

Mikroślady to niewielkie fragmenty organizmu człowieka, do których należą m.in. naskórek, ślina, włosy (z cebulkami), paznokcie, nasienie. Obecne są one na wszystkich rzeczach, z którymi ma kontakt dana osoba. Konieczne jest znalezienie takiego przedmiotu, który będzie zawierał jak największą ilość mikrośladów jednej osoby i nie będzie zanieczyszczony DNA innych osób. Wśród takich przedmiotów z mikrośladami mogą być: gumy do żucia, niedopałki papierosów, zużyte prezerwatywy, chusteczki higieniczne, smoczki itp. Przed przekazaniem próbki mikrośladu do laboratorium (bezpośrednio kurierem lub poprzez punkt pobrań) należy bezpiecznie go zapakować jednocześnie nie narażając na mikroślady innych osób - najlepiej jest pakować mikroślad używając rękawiczek.

Test genetyczny na ojcostwo

Jeżeli masz wątpliwości co do swojego biologicznego ojcostwa lub podejrzewasz, że możesz być biologicznym ojcem dziecka wykonaj proste genetyczne badanie. Pozwala ono na stuprocentowe wykluczenie ojcostwa lub potwierdzenie go z pewnością powyżej 99,9999%.

Dowiedz się więcej

Dostępna jest również forma pozyskania materiału genetycznego od płodu, gdy badania na ojcostwo mają być wykonane jeszcze w trakcie trwania ciąży. Po 10 tygodniu ciąży możliwe jest pobranie wolnego DNA płodu z krwi matki. Należy wówczas jednak pobrać też materiał genetyczny od matki za pomocą innej metody, np. wymazu, aby odróżnić DNA matki i płodu od siebie. Po 14-15 tygodniu istnieje również sposobność uzyskania materiału genetycznego płodu bezpośrednio z płynu owodniowego dzięki amniopunkcji. Ze względu na inwazyjność tej techniki i niosące przez nią ryzyko powikłań (w tym poronienie) nie zaleca się wykonywania bez dodatkowych wskazań klinicznych.

Testy na ojcostwo - na czym polegają?

Testy na ojcostwo, jak wszystkie inne badania genetyczne, polegają na analizie genów, jednak w tym przypadku dochodzi faza porównawcza materiału dwóch lub trzech osób, aby stwierdzić ewentualną zgodność. Geny są dziedziczone po rodzicach - od każdego przyjmowane jest 50% materiału. Dostarczona od rodziców informacja genetyczna jest tym, co charakteryzuje ich dziecko i odpowiada m.in. za wygląd i predyspozycje do rozwoju różnych chorób. Określony zestaw genów, który posiada dana osoba, jest indywidualny tylko dla niej. Odstępstwem od tej reguły są jedynie bliźnięta jednojajowe, które pod względem genetycznym są jednakowe. Badania te pozwalają stwierdzić, czy geny dziecka są w połowie identyczne z genami domniemanego ojca, co mogłoby potwierdzić biologicznie ten fakt.

Analiza laboratoryjna dostarczonych próbek rozpoczyna się od wyizolowania DNA i wytworzenia jej kopii w znacznych ilościach za pośrednictwem techniki PCR. Powielenie materiału genetycznego umożliwia dalsze przeprowadzenie analizy laboratoryjnej. Można przystąpić wówczas do sekwencjonowania - ustalenia kolejności par zasad w łańcuchu przy pomocy sekwenatorów. Dzięki temu lokalizuje się 24 specyficzne sekwencje - markery genetyczne, które można porównać w materiale pochodzącym od dwóch osób. Jednemu markerowi przypisuje się dwie liczby. Jeśli jedna z nich występuje zarówno w markerze dziecka, jak i mężczyzny, uznaje się je jako zgodne. Zgodność wszystkich markerów potwierdza bycie ojcem dziecka, natomiast niezgodność w przypadku czterech lub więcej markerów je wyklucza.

Wynik porównania jest analizowany statystycznie za pomocą specjalistycznego oprogramowania. Rodzicielstwo może zostać wykluczone ze stuprocentową pewnością. Pewność biologicznego bycia ojcem wynosi maksymalnie 99,9999%, co wynika z teoretycznej szansy występowania na świecie dwóch osób o jednakowym materiale genetycznym.

W jakich sytuacjach wykonuje się badania na ojcostwo?

Podstawową przyczyną wykonywania testu na ojcostwo jest udowodnienie lub zanegowanie podejrzeniu, że nie jest się ojcem dziecka. Takie domysły mogą pojawić się w różnym momencie życia. Jednak prawo ogranicza możliwość wnioskowania o sądowe ustalenie:

  • do 6 miesięcy od narodzin dla matki dziecka,
  • do 6 miesięcy od informacji o narodzinach dla domniemanego ojca
  • do 3 lat od osiągnięcia pełnoletności dla dziecka.

Jedynie prokurator może wnieść do sądu o wykonanie takiego testu w dowolnym czasie.

Sądowe testy na ojcostwo są konieczne w czasie procesów sądowych dotyczących alimentów czy też spadków dziedziczonych przez dziecko po prawdopodobnym ojcu. Potwierdzenie może być przydatne w sytuacji, gdy nie dochodzi do domniemania i mężczyzna chce uznać dziecko jako własne. Domniemany ojciec jest zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym małżonkiem matki dziecka lub byłym jej mężem (jeżeli dziecko urodziło się w ciągu 300 dni od rozwodu). Natomiast domniemany ojciec może zaprzeczyć domniemaniu jedynie w sądzie. Zgodność biologicznego i prawnego rodzicielstwa jest istotna ze względu na władzę rodzicielską, prawa między mężczyzną a dzieckiem i matką, kwestie alimentacyjne i dziedziczenie.

Analiza jest zlecana przez sąd jedynie, gdy istnieją pewne przesłanki o konieczności wykonania analizy genetycznej. Prywatne wykonanie badania może usprawnić argumentację do wnioskowania o sądowe wykonanie diagnostyki genetycznej. Prywatne testy DNA na ojcostwo to także możliwość upewnienia się o pochodzeniu dziecka bez zaburzania spokoju rodzinnego i niepotrzebnego procesowania się, więc badania te są warte swej ceny.

Statystyki:
0 komentarzy
1900 wyświetleń

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy - skomentuj pierwszy!

Test na ojcostwo ➜ realizacja wysyłkowa. Wymaz od ojca, Mikroślad od dziecka

  • Test genetyczny na ojcostwo pozwala na ustalenie, czy mężczyzna poddawany badaniu jest biologicznym ojcem dziecka
  • Badanie 24 markerów genetycznych
  • Badanie wykonywane jest ANONIMOWO drogą kurierską – analizowane jest DNA domniemanego ojca z wymazu oraz mikroślad od dziecka

Test wskaże poziom ryzyka związanego z zachorowaniem na:

analizę próbek w laboratorium

obsługę kurierską do laboratorium

wynik badania dostępny online

zestaw do pobrania wymazu

Cena badania:

669 zł