Czy warto prywatnie zlecić test na ojcostwo?

piątek 15:30 - 25.05.2018
Ocena Użytkowników (1 Ocen)
5.0
Czy warto prywatnie zlecić test na ojcostwo?
Test na ojcostwo jest badaniem pozwalającym na potwierdzenie lub zaprzeczenie, że dany mężczyzna jest biologicznym ojcem dziecka. Ustalenie ojcostwa zwykle zlecane jest przez sąd w czasie procesu o zaprzeczenie ojcostwa. W niektórych sytuacjach warto jednak badanie to wykonać prywatnie w formie jawnej lub anonimowej.

Na czym polega test na ojcostwo?

Test na ojcostwo zaczyna się od pobrania próbki materiału genetycznego. Zazwyczaj wystarcza materiał od domniemanego ojca oraz dziecka, jednak sąd może wymóc również pobranie próbki od matki. DNA izoluje się z:

 • komórek pobranych w wymazie z błony śluzowej po wewnętrznej stronie policzka,
 • próbki krwi,
 • mikrośladów.

Mikroślady to niewielkie pozostałości fragmenty organizmu, które mogą zawierać DNA człowieka. Do mikrośladów należą fragmenty skóry, paznokcie, cebulki włosów, ślady nasienia, śliny lub krwi. Można je znaleźć na przeróżnych przedmiotach, które dotykała dana osoba. Wykorzystuje się obcięte włosy z cebulkami i paznokcie, chusteczki higieniczne, bieliznę, pieluchy, smoczki, naczynia, sztućce, gumy do żucia, lizaki, papierosy. Mikroślady są wygodnym i łatwym sposobem na pobranie materiału genetycznego w przypadku anonimowego testu na ojcostwo.

Mając już próbki pochodzące od osób badanych przechodzi się do etapów badania molekularnego - izolacji DNA i jego powielania. Dokonuje się tego za pomocą metody reakcji łańcuchowej polimerazy, zwanej PCR. Tylko duża liczba kopii umożliwia dalszą analizę laboratoryjną. Następnie ustala się kolejność zasad w łańcuchu DNA przy pomocy specjalnych urządzeń - sekwenatorów. Dzięki temu można w materiale znaleźć markery genetyczne, czyli zestawy określonych odcinków DNA. Konkretny zestaw markerów jest indywidualny dla każdego człowieka, za wyjątkiem bliźniąt jednojajowych. Określa się go mianem profilu genetycznego danej osoby. Każdy człowiek w momencie zapłodnienia otrzymuje jednakową ilość materiału genetycznego od matki i ojca. Dlatego też pojedynczy marker jest oznakowany dwoma liczbami, z których jedna powinna być zgodna z profilem matki, a druga z profilem ojca. Porównuje się więc ze sobą 16, 22 lub 24 markery w materiale genetycznym dziecka, matki i domniemanego ojca - w sytuacji, gdy matka nie bierze udziału w badaniu (np. w teście anonimowym), należy zbadać minimum 21 markerów. Wynik porównania analizowany jest statystycznie za pomocą specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Obliczane jest procentowe prawdopodobieństwo ojcostwa.

Obecność takiej samej liczby w każdym markerze daje 99,999% pewności, że dany mężczyzna jest biologicznym ojcem dziecka. Natomiast jeżeli w czterech markerach liczby się nie pokrywają, wyklucza się ojcostwo ze stuprocentową pewnością.

Test na ojcostwo na zlecenie sądu

Sąd może zlecić wykonanie testu na ojcostwo w czasie procesu o zaprzeczenie ojcostwa na wniosek:

 • matki w ciągu 6 miesięcy od narodzin dziecka,
 • domniemanego ojca w ciągu 6 miesięcy od dnia, gdy dowiedział się o narodzeniu dziecka,
 • dziecka przez 3 lata od osiągnięcia pełnoletności,
 • prokuratora - bezterminowo (za wyjątkiem śmierci dziecka).

Wówczas taki sądowy test na ojcostwo przeprowadza się zgodnie z odpowiednią procedurą. Pobranie próbek ma miejsce w wyznaczonej placówce, a wymaz wykonuje osoba do tego uprawniona i wskazana przez biegłego sądowego w obecności dwóch bezstronnych świadków, którymi zwykle są pracownicy laboratorium. W czasie pobrania muszą być obecni dziecko, matki i domniemany ojciec - każda z tych osób ma pobierany wymaz z wewnętrznej strony policzka. Cały proces pobrania i przygotowania próbek należy spisać w formie protokołu. Materiał genetyczny jest analizowany w laboratorium genetyki sądowej. Dostosowanie się całkowicie do procedury umożliwia uznanie przez sąd wyniku testu na ojcostwo jako pełnoprawnego dowodu w sprawie.

Przeczytaj, kiedy jest możliwe wykonanie testów na ojcostwo ❱

Test na ojcostwo na zlecenie prywatne - na czym polega?

Zlecając prywatnie sprawdzenie ojcostwa można wykonać test na dwa sposoby - jawnie zgodnie z procedurami oraz anonimowo.

W pierwszym przypadku tak samo, jak w badaniu sądowym, należy dotrzymać odpowiednich procedur. Do wykonania badania konieczna jest zgoda wszystkich opiekunów prawnych dziecka - inaczej potrzebny jest nakaz sądowy. Pobranie próbek wykonywane jest w odpowiedniej lokalizacji przez osobę do tego uprawnioną i przy świadkach. Również sporządzany jest protokół.

Możliwe jest również przeprowadzenie testu na ojcostwo anonimowo, co nie wymaga tylu procedur. Wykonanie takiego badania genetycznego na ojcostwo zleca się je online, a potem otrzymuje się zestaw do samodzielnego pobrania wymazu z wewnętrznej strony policzka, co można przeprowadzić samodzielnie w domu. Ojciec we własnym zakresie zazwyczaj pobiera wymaz albo mikroślad, a w przypadku dziecka wykorzystuje się zwykle wymaz lub mikroślady, które są najłatwiej dostępne (np. smoczek, lizak). Później odpowiednio zapakowane próbki przekazuje się kurierowi, który dostarcza je do laboratorium. Możliwe jest także zlecenie wykonania dwóch wymazów do testu na ojcostwo w jednym z punktów pobrań, na co jednak musi wyrazić zgodę matka dziecka. Analiza minimum 21 markerów genetycznych wykonywana jest identycznie jak w przypadku badania sądowego. W tym wypadku próbki będą oznakowane jako “próbka A” oraz “próbka B”, aby zachować pełną anonimowość. Wynik badania DNA otrzymuje się online lub można odebrać w punkcie pobrań.

Test genetyczny na ojcostwo

Jeżeli masz wątpliwości co do swojego biologicznego ojcostwa lub podejrzewasz, że możesz być biologicznym ojcem dziecka wykonaj proste genetyczne badanie ojcostwa. Pozwala ono na stuprocentowe wykluczenie ojcostwa lub potwierdzenie go z pewnością powyżej 99,9999%.

Dostępne badania ojcostwa to:

Badanie ojcostwa ➜ realizacja wysyłkowa (wymaz + mikroślad)

Badanie ojcostwa ➜ realizacja wysyłkowa (wymaz + wymaz)

Badanie ojcostwa ➜ realizacja wysyłkowa (mikroślad + mikroślad)

Badanie ojcostwa ➜ realizacja w punkcie pobrań (wymaz + wymaz)

Dowiedz się więcej

Prywatny test na ojcostwo - czy warto?

Sąd zleca ustalenie ojcostwa jedynie w sytuacji, gdy już jest toczone postępowanie o zaprzeczenie ojcostwa i zostało ono rozpoczęte na wniosek domniemanego ojca, matki lub dziecka w odpowiednim terminie albo zainicjowane przez prokuraturę. Aby prokurator zgodził się na wytoczenie sprawy, należy złożyć wniosek, który będzie odpowiednio uargumentowany. Zlecony prywatnie test na ojcostwo z wynikiem o niezgodności profili genetycznych może stanowić dowód wstępny dla prokuratora i później sądu.

Test na ojcostwo warto zlecić również w czasie dozwolonego terminu na wniesienie pozwu. Wykonując wcześniej badanie samodzielnie można uniknąć niepotrzebnego stresu, kłótni, a także obciążenia finansowego związanego z rozprawą w sądzie (koszty leżą po stronie wnioskującej), jeżeli okaże się, że domniemany ojciec jest rzeczywiście biologicznym ojcem dziecka.

Prywatne zrobienie testu na ojcostwo może być również pomocne w podjęciu decyzji o uznaniu ojcostwa - prawnym potwierdzeniem, że jest się ojcem dziecka, z czym związane są prawa rodzicielskie, prawa dotyczące dziedziczenia i alimentacji, a także możliwość nadania swojego nazwiska dziecku. Uznanie ojcostwa jest konieczne, jeżeli ojcem dziecka nie jest mąż matki lub dziecko urodziło się po określonym czasie od separacji lub rozwodu.

Test na ojcostwo to przede wszystkim sposób na wykluczenie wszelkich niepewności, poprawę relacji między rodzicami dziecka, a także na stworzenie silnego i trwałego związku z dzieckiem.

Test na ojcostwo - sytuacje wyjątkowe

Wyjątkowymi sytuacjami w czasie wykonywania testu na ojcostwo może być czas trwania ciąży oraz śmierć domniemanego rodzica.

W przypadku, gdy dziecko jeszcze się nie narodziło, możliwe jest realizacja testu na ojcostwo w czasie ciąży i pobranie DNA dziecka na dwa sposoby. Pierwsza metoda polega na wyizolowaniu z próbki krwi matki krążącego wolnego DNA dziecka. Druga zaś polega na pobraniu materiału genetycznego bezpośrednio z wód płodowych. W tym celu wykonuje się amniopunkcję, czyli badanie diagnostyczne polegające na nakłuciu powłok brzusznych kobiety i pobraniu płynu. Ze względu na około 1% ryzyko poronienia amniopunkcję wykonuje się jedynie w przypadku istotnych wskazań medycznych, takich jak nieprawidłowe wyniki przesiewowych badań prenatalnych.

Gdy domniemany ojciec umrze, test na ojcostwo jest wciąż możliwy do przeprowadzenia. Są wówczas trzy sposoby na pobranie materiału genetycznego do porównaniu z DNA dziecka. Po pierwsze są to mikroślady. Druga metoda polega na pobraniu materiału bezpośrednio od denata. W przypadku ekshumacji wymagana jest dodatkowa zgoda sądu. Trzeci sposób wykorzystuje się, gdy dwa pierwsze są niemożliwe. Porównuje się materiał genetyczny dziecka z DNA osoby blisko spokrewnionej z domniemanym ojcem, np. matką, ojcem lub rodzeństwem. Wynik wówczas wskaże na ewentualne pokrewieństwo dziecka z badaną osobą.


Aktualizacja: 2018-10-03

Statystyki:
0 komentarzy
872 wyświetleń

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy - skomentuj pierwszy!

Test na ojcostwo ➜ realizacja wysyłkowa. Wymaz od ojca, Mikroślad od dziecka

 • Test genetyczny na ojcostwo pozwala na ustalenie, czy mężczyzna poddawany badaniu jest biologicznym ojcem dziecka
 • Badanie 24 markerów genetycznych
 • Badanie wykonywane jest ANONIMOWO drogą kurierską – analizowane jest DNA domniemanego ojca z wymazu oraz mikroślad od dziecka
 • Laboratorium odpowiedzialne : Diagnostyka sp. z o.o.

Test wskaże poziom ryzyka związanego z zachorowaniem na:

analizę próbek w laboratorium

obsługę kurierską do laboratorium

wynik badania dostępny online

zestaw do pobrania wymazu

Cena badania:

779 zł