Zdrowegeny.pl Logo

Koszyk

Test alergiczny Alex - diagnostyka alergii krzyżowych

Test alergiczny Alex - diagnostyka alergii krzyżowych

4.0
Ocena użytkowników: 382 ocen

Data publikacji: 2022-02-24

Data aktualizacji: 2022-02-24

Testy alergiczne molekularne – co to jest?


W standardowych testach serologicznych stosowane są ekstrakty alergenów. Ekstrakty te to wodne wyciągi ze źródła alergenu, stanowiące mieszaninę ze wszystkich białek. Tymczasem w ekstrakcie znajdują się pojedyncze białka, czyli komponenty alergenów, inaczej zwane molekułami.

Każda komponentna zdolna do uczulania składa się zaś z wielu epitopów, które dzielą się na te specyficzne dla danego gatunku, oraz te epitopy, które mają podobną lub taką samą strukturę aminokwasową jak te pochodzące z innych gatunków. Za uczulenie pierwotne odpowiadają epitopy specyficzne, epitopy o podobnej strukturze odpowiadają za alergie krzyżowe.

Metoda ta polega na ocenie swoistych przeciwciał IgE dla alergenów rekombinowanych, uzyskiwanych metodą inżynierii genetycznej.

Zalety molekularnych testów alergicznych:


-umożliwiają rozróżnienie pierwotnych uczuleń od reakcji krzyżowych – kluczowe w terapii pacjentów z uczuleniem na wiele czynników, czy przy tworzeniu szczepionek odczulających do immunoterapii swoistej,
-dzięki stosowanej metodzie mikromacierzy pozwala na przebadanie kilkuset alergenów jednym badaniem, przy minimalnej ilości krwi,
-posiadają większą czułość i swoistość niż tradycyjne metody diagnostyczne,
-zwiększają szansę na precyzyjną diagnozę,
-pozwalają ustalić, czy w przypadku alergii pokarmowej, obróbka cieplna wystarczy, aby uniknąć reakcji alergicznej,
-umożliwiają przewidywanie naturalnego przebiegu alergii i wyłonienie pacjentów z grupy podwyższonego ryzyka wystąpienia ciężkich reakcji, jak np. wstrząs anafilaktyczny,
--diagnostyka komponentowa przeprowadzona u małych dzieci, może wspomóc prognozowanie, na które alergeny w przyszłości dziecko ma szansę zyskać tolerancję,
-dają możliwość wykonania gdy istnieją przeciwwskazania do testów skórnych punktowych (np. stosowanie leków przeciwdepresyjnych i przeciwhistaminowych).

Diagnostyka krzyżowych reakcji alergicznych


Dużą przewagą diagnostyki molekularnej jest możliwość ustalenia pierwotnych alergenów oraz badanie krzyżowej reaktywności, co znajduje zastosowanie szczególnie w alergiach na białka roślinne. O reakcji krzyżowej mówimy gdy dochodzi do połączenia przeciwciała w klasie IgE, które zostało wytworzone w reakcji na jakiś konkretny alergen, z antygenem, który ma podobną budowę, ale pochodzi z innego źródła.

Reakcja ta ma kluczowe znaczenie w alergiach na białka pochodzenia roślinnego, co wynika ze zbliżonej masy cząsteczkowej alergenów oraz podobieństw sekwencji aminokwasów w białkowych łańcuchach.

Test molekularny Alex – na czym polega i ile kosztuje?


Alex jest testem immunologicznym, mikromacierzowym, realizowanym z wykorzystaniem nanotechnologii. Zastosowanie nanokulek sprawia, że test będzie mógł być modyfikowany, zgodnie z najnowszymi doniesieniami naukowymi, dzięki czemu w przypadku odkrycia nowych molekuł alergenowych, będzie możliwość zamiany molekuł w nowej generacji.

Test ALEX pozwala na pomiar stężenia IgE swoistych dla 295 alergenów, oraz IgE całkowitego z jednoczesną eliminacją reakcji krzyżowych. Znajduje zastosowanie gdy występują przeciwwskazania do wykonania testów skórnych, dotychczasowa diagnostyka nie pozwala na jednoznaczną diagnozę, a także gdy chcemy ustalić, czy odczulanie będzie dla nas skutecznym rozwiązaniem (odczulanie działa jedynie na pierwotne uczulenia).

Początkowo molekularne testy diagnostyczne były rekomendowane jako trzeci krok w diagnostyce alergii, kiedy tradycyjne metody nie pozwalały na jednoznaczną diagnozę, lub terapia nie odnosiła skutku. Wynikało to z niskiej dostępności rynkowej i wysokiej ceny. W 2022 roku cena testu Alex waha się od 1100 do 1400 zł, w zależności od laboratorium. Test polega na pobraniu próbki krwi żylnej i nie wymaga specjalnego przygotowania. 


Bibliografia:

  1. Lis K., Bartuzi Z. (2020). Testy wieloparametrowe do diagnostyki molekularnej alergii - aktualne możliwości. Alergia Astma Immunologia. Vol. 25, Nr 3, s. 122-140.
  2. Rosada T., Ukleja-Sokołowska N., Bartuzi Z. (2019). Alergia na soję - co wiemy obecnie? Alergia Astma Immunologia. Vol. 24, Nr 3, s. 119-125.
  3. Białek S., Białek-Gosk K. (2016). Nowoczesna diagnostyka alergii IgE-zależnej - diagnostyka molekularna alergii. Diagn Lab. Vol. 52, Nr 1, s. 45-50. 

Aktualizacja: 2022-02-25

To badanie będzie pomocne:

Test alergiczny ALEX 2 - 296 parametrów

Cena w placówce

1320.00 

Cena online:

1089.00 
Technologia badania:Test immunochemiczny

Czas oczekiwania na wynik:do 13 dni roboczych

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce

© 2024 Zdrowegeny.pl

powered by greenlogic