Zdrowegeny.pl Logo

Koszyk

Nowotwory układu nerwowego i mózgu - przyczyny, rodzaje, diagnostyka

Nowotwory układu nerwowego i mózgu - przyczyny, rodzaje, diagnostyka

5.0
Ocena użytkowników: 8 ocen

Data publikacji: 2021-07-14

Data aktualizacji: 2021-07-14

Nowotwory układu nerwowego i mózgu  

Nowotworzenie, czyli kancerogeneza to zwykle proces trwający latami, który składa się z trzech etapów: inicjacji, promocji i progresji. Ogólna klasyfikacja nowotworów wyróżnia nowotwory łagodne, złośliwe, miejscowo złośliwe, nabłonkowe i nienabłonkowe. Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego i mózgu dzieli się, biorąc pod uwagę ich lokalizację, typ histologiczny oraz stopień złośliwości. Wyróżnia się nowotwory wewnątrzczaszkowe: wewnątrzpochodne (guzy pierwotne) oraz zewnątrzpochodne (wtórne). Guzy wtórne to przerzuty nowotworowe z innych narządów ciała np. piersi, płuc lub nerek. Nowotwory nerwów obwodowych i autonomicznego układu mogą występować w różnych częściach ciała człowieka.  

Glejaki to pierwotne nowotwory mózgu, które składają się z komórek glejowych, stanowiących zrąb dla komórek nerwowych mózgu. W zależności od stadium zaawansowania wyróżnia się 4 rodzaje złośliwości, natomiast ze względu na budowę histologiczną 3 typy. Glejaki diagnozuje się częściej u mężczyzn niż u kobiet, średnio w wieku 53 lat.

Czynniki ryzyka i przyczyny nowotworów układu nerwowego i mózgu  

W ciągu ostatnich lat obserwuje się wzrost zachorowań na nowotwory. Według statystyk Krajowego Rejestru Nowotworów rocznie na nowotwory układu nerwowego choruje około 2900 Polaków, co stanowi około 2% zachorowań na nowotwory. Najczęściej występują u osób między 50 a 64 rokiem życia. Większość przypadków spowodowana jest działaniem zewnętrznych czynników środowiskowych, ale wpływ mają również predyspozycje genetyczne. Przyczyny nowotworów mózgu nie są obecnie znane. Niemniej większe prawdopodobieństwo ich wystąpienia obserwuje się:
 • u osób z niedoborami immunologicznymi, w chorobach genetycznych np. nerwiakowłókniakowatości typu I i II, stwardnieniu guzowatym czy zespole Li-Fraumeni, zespole von Hippla-Lindaua,
 • u osób narażonych na takie czynniki środowiskowe jak promieniowanie jonizujące, pole elektromagnetyczne, pestycydy, herbicydy i nitrozaminy,
 • u rolników i pracowników przemysłu np. elektrycznego,
 • po przebytych urazach głowy i mózgu,
 • u zakażonych HIV,
 • po zakażeniu wirusem Epstein-Barra.  
Objawy nowotworów mózgu i układu nerwowego w dużej mierze zależą od ich lokalizacji i charakteru. Często są to symptomy bólowe i neurologiczne. Jeśli guz uciska mózg, to wzrasta ciśnienie wewnątrzczaszkowe co prowadzi do bólów głowy, wymiotów oraz zaburzeń widzenia i świadomości, natomiast guzy uciskające rdzeń kręgowy mogą powodować parestezje i zaburzenia czucia.

Diagnostyka

Wykrywanie i rozpoznanie nowotworu składa się zazwyczaj z:
 • wywiadu,
 • badania klinicznego,
 • diagnostyki obrazowej (rezonansu magnetycznego (MRI) oraz tomografii komputerowej (TK)),
 • badania biochemicznego,
 • badania histopatologicznego.
Decyzję o leczeniu podejmuje odpowiedni lekarz, biorąc pod uwagę m.in. stan chorego oraz stopień zaawansowania choroby.

Na naszej stronie Zdrowegeny.pl oferujemy badanie genetyczne analizujące 27 genów, których mutacje mogą korelować z większym ryzykiem wystąpienia nowotworów układu nerwowego/ mózgu. Badane są następujące geny: ALK, APC, ATM, DICER1, EPCAM, HRAS, LZTR1, MEN1, MLH1, MSH2, MSH6, NF1, NF2, PHOX2B, PMS2, POT1, PRKAR1A, PTCH1, PTEN, SMARCA4, SMARCB1, SMARCE1, SUFU, TP53, TSC1, TSC2, VHL. 

Badanie jest bezpieczne i nieinwazyjne, wykonuje się je poprzez pobranie próbki śliny, która następnie jest analizowana w laboratorium przy wykorzystaniu nowoczesnej metody Sekwencjonowania Nowej Generacji (NGS). Pomaga ono określić ryzyko wystąpienia nowotworu układu nerwowego, w tym mózgu u osoby badanej. Znajomość własnych predyspozycji genetycznych do określonych chorób umożliwia wczesne wprowadzenie działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko choroby lub jej wykryć na wczesnym etapie rozwoju.  

Zapobieganie nowotworom

Nie ma skutecznych sposobów, gwarantujących, że nowotwór się nie pojawi. Jednak pewne działania pozwalają zmniejszyć ryzyko. Zalicza się do nich unikanie używek (alkoholu, palenia tytoniu), długotrwałych ekspozycji na promieniowanie słoneczne, innych czynników rakotwórczych. Ważna jest również odpowiednia dieta. Przeczytaj, co warto jeść aby obniżyć ryzyko raka. 

Powiązane artykuły:

Bibliografia:

 1. Pouchieu C., Baldi I., Gruber A., Berteaud E., Carles C., Loiseau H., Descriptive epidemiology and risk factors of primary central nervous system tumors: Current knowledge. Revue Neurologique 2016;171(1):46-55.
 2. http://onkologia.org.pl/ [dostęp online: 14.07.2021]

Aktualizacja: 2021-07-14

To badanie będzie pomocne:

Nowotwory układu nerwowego / mózgu – panel rozszerzony, 32 geny, met. NGS

Cena online:

2899.00 
Technologia badania:Sekwencjonowanie Nowej Generacji

Czas oczekiwania na wynik:do 6 tygodni od otrzymania próbki przez laboratorium

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce

© 2024 Zdrowegeny.pl

powered by greenlogic