Zdrowegeny.pl Logo

Koszyk

Neuroblastoma - objawy, rokowania, przyczyny, leczenie

Neuroblastoma - objawy, rokowania, przyczyny, leczenie

4.0
Ocena użytkowników: 22 ocen

Z artykułu dowiesz się:

✔ Co to jest neuroblastoma?
✔ Jakie objawy daje nerwiak zarodkowy? 
✔ Rokowania i 5-letnia przeżywalność
✔ Przyczyny i czynniki ryzyka 
✔ Neuroblastoma stadium I-IV- leczenie 

Data publikacji: 2022-04-11

Data aktualizacji: 2022-04-11

Neuroblastoma — co to właściwie jest?

Neuroblastoma (nerwiak zarodkowy) należy do złośliwych nowotworów współczulnego układu nerwowego. Stanowi jeden z najczęściej rozpoznawanych nowotworów złośliwych u dzieci (około 8-10%), odpowiada też za około 15% wszystkich zgonów w wyniku nowotworów wieku dziecięcego. W 90% przypadków chorobę rozpoznaje się przed 5 rokiem życia, przy czym aż jedna trzecia przypadków jest rozpoznawana w pierwszym roku życia dziecka.

Najczęściej guz powstaje w nadnerczach (ok. 46% przypadków), jedna piąta umiejscawia się w jamie brzusznej, najrzadsze są guzy pochodzące z szyi i miednicy. Komórki neuroblastomy są podobne do innych guzów pediatrycznych — białaczki, chłoniaka, mięsaka prążkowanokomórkowego czy mięsaka Ewinga. 

Neuroblastoma osiąga różne rozmiary — od mikroskopowej zmiany po ogromnego guza. Guz wcześnie daje przerzuty, najczęściej do szpiku kostnego, kości, wątroby i skóry. W 70% przypadków pacjenci mają przerzuty w momencie stawiania diagnozy. Jeśli przerzuty są umiejscowione w płucach lub mózgu, świadczy to o tym, że choroba nowotworowa jest na zaawansowanym etapie, a obecność w odległych węzłach chłonnych o uogólnionej chorobie.

Neuroblastoma — rokowania


Ponieważ guz jest niejednorodny, rokowania są zmienne — część guzów, szczególnie w niemowlęcym okresie może ulec samodzielnej regresji, inne zaś zachowują się agresywnie. 5-letnie przeżycie, dla dzieci do 1 roku życia wynosi 95%, dla starszych zaś szacowane jest na 68%. Na ocenę zaawansowania choroby, wpływa korelacja wyniku badań histopatologicznych, zaawansowania w momencie postawienia diagnozy oraz miejsca, w którym pierwotnie powstał.
Nerwiak zarodkowy wywodzący się z nadnerczy ma gorsze rokowania niż guz pochodzący ze zwojów przykręgosłupowych, podobnie ten zlokalizowany w jamie brzusznej ma gorsze rokowania niż guz zlokalizowany pierwotnie w miednicy.

Neuroblastoma — przyczyny i czynniki ryzyka


Dokładna etiologia neuroblastomy nie jest znana, podejrzewane są predyspozycje genetyczne (dzieci ozdrowieńców mają 50% ryzyko zachorowania) oraz ekspozycja środowiskowa (leki, wirust, substancje chemiczne).
 Czynniki ryzyka:
 • spożywanie alkoholu podczas ciąży;
 • przyjmowanie diuretyków lub fenytoiny;
 • stosowanie farb do włosów podczas ciąży;
 • stosowanie hormonów płciowych.
W literaturze często wskazuje się na choroby współwystępujące:
-choroba Hirschsprung'a;
-zespół DiGeorge'a;
-neurofibromatoza typu I.

Neuroblastoma — objawy


Objawy są niespecyficzne i wynikają zarówno z lokalizacji pierwotnego guza jak i obecności przerzutów.
Najczęstszym objawem zauważanym przez rodziców jest zniekształcenie jamy brzusznej czy powiększenie obwodu brzuszka, które wynikają z uwypuklającego się guza. Wiele objawów wynika również z nadmiernej produkcji katecholamin (hormonów, które produkują nadnercza).
Objawy neuroblastomy:
 • anemia;
 • nadciśnienie tętnicze;
 • zmniejszenie masy ciała;
 • zespół Hornera;
 • skolioza;
 • ucisk dróg oddechowych;
 • ból (gdy guz umiejscowił się w kanale kręgowym);
 • wodnista biegunka (w przypadku zespołu paraneoplastycznym);
 • "oko szopa pracza" (gdy choroba daje przerzuty do podstawy czaszki i dna oczodołu, powodując wybroczyny),
 • opadanie powieki, zapadanie gałki ocznej, różnobarwność tęczówki, zwężenie źrenicy;
 • jednostronne zgrubienie szyi;
 • ból brzucha, wymioty, nudności;
 • zaparcia, zastój moczu. 
U kobiet ciężarnych, których płód miał neuroblastomę zaobserwowano objawy takie jak — bóle głowy, rozdrażnienie, zaczerwienienie skóry, nadciśnienie tętnicze, nadmierne pocenie, które mogą mieć podłoże w nadprodukcji katecholamin.

Badania


-USG jamy brzusznej (pozwala na zlokalizowanie, ocenę wielkości, unaczynienia i położenia względem innych narządów);
-badanie histopatologiczne wycinka pobranego z guza;
-tomografia komputerowa (TK) i rezonans magnetyczny (MR) - pozwalają na ocenę zaawansowania choroby, obecność przerzutów i ocenę odpowiedzi na zastosowane leczenie.

Leczenie


Leczenie jest dobierane od stadium zaawansowania choroby, biologicznych cech guza oraz wieku chorego, cechy te wpływają na zakwalifikowanie do jednej z grup — niskiego, pośredniego i wysokiego ryzyka. 
W I stadium neuroblastomy podstawę leczenia stanowi wycięcie guza, bez dalszego leczenia.
Postępowanie w II stadium zależy od wieku pacjenta — u noworodków i dzieci do 1 r.ż. zazwyczaj wystarcza operacyjne usunięcie guza, u starszych dzieci dodatkowo wprowadza się leczenie skojarzone.
W III stadium choroby leczenie rozpoczyna chemioterapia, a operacja wykonywana jest w kolejnym kroku.
W stadium IV podstawę leczenia stanowi wielolekowa chemioterapia, a decyzja o wprowadzeniu chirurgii czy radioterapii zależy od tego czy nowotwór się cofa.

Bibliografia:

 1. Drelich K., Bochyński K., Rożek I. Zastosowanie badań obrazowych tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego w diagnostyce i monitorowaniu leczenia nerwiaka zarodkowego u dzieci. [W:] red. Bednarski J., Bałabuszek K., Mroczek A., Pawlicka M. Współczesne zastosowanie radiologii w medycynie. IPKIN. Lublin, 2020, s. 101-111.
 2. Budny A., Litak J., Grochowski C. (2017). Nerwiak zarodkowy współczulny — Neuroblastoma. Przegląd literatury. Journal of Education, Health and Sport. Vol. 7, Nr 4, s. 504-513. 

Aktualizacja: 2022-04-11

To badanie będzie pomocne:

Kompleksowe badania stanu zdrowia - 23 badania krwi

Cena w placówce

799.00 

Cena online:

764.00 
Technologia badania:Metoda ilościowa

Czas oczekiwania na wynik:do 5 dni roboczych

Ważność kodu:
12 miesięcy, do wykorzystania w całej Polsce

© 2024 Zdrowegeny.pl

powered by greenlogic